Főoldal > 2016/2017. tanév > Részismeretek megszerzésére irányuló képzés > testnevelő tanár szakképzettség megalapozása

testnevelő tanár szakképzettség megalapozása

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TNB1819L Sportmenedzsment Sportmenedzsment 2 Gyakorlati jegy 1 + 0 6 Dr. Szatmári Zoltán
TNB1821L Szakmai tábor (sí) ** Szakmai tabor (si) ** 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Pucsok József Márton
TNB1615L Erőfejlesztés Erofejlesztes 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 Dr. Pucsok József Márton
TNB1711L Röplabda* Roplabda* 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Kiss Kálmán
TNB1712L Kosárlabda* Kosarlabda* 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Kiss Kálmán
TNB1815L Küzdősportok I. Kuzdosportok I. 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 Dr. Pucsok József Márton
TNB1316L Bevezetés a tudományos kutatásba Bevezetes a tudomanyos kutatasba 2 Vizsga 2 + 0 3 Pásztorné dr. Batta Klára
TNB1817L Sportpszichológia Sportpszichologia 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Szatmári Zoltán
TNB1820L Szakmai tábor (természetjáró) ** Szakmai tabor (termeszetjaro) ** 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Pucsok József Márton
TNB1713L Kézilabda* Kezilabda* 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Kiss Kálmán
TNB1714L Labdarúgás* Labdarugas* 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Kiss Kálmán
TNB1514L Edzéselmélet I. Edzeselmelet I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Gyula Sándor
TNB1513L Testnevelés elmélet és módszertan I. Testneveles elmelet es modszertan I. 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 5 Pásztorné dr. Batta Klára
TNB1611L Gimnasztika I. Gimnasztika I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 1 Pásztorné dr. Batta Klára
TNB1811L Atlétika Atletika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Vass Miklós
TNB1816L Sportpedagógia Sportpedagogia 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Szatmári Zoltán
TNB1517L Biomechanika I. Biomechanika I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 0 1 Dr. Dezső Gergely
TNB1812L Torna Torna 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Pásztorné dr. Batta Klára
TNB1516L Mozgástanulás és szabályozás Mozgastanulas es szabalyozas 2 Gyakorlati jegy 1 + 0 1 Dr. Vajda Ildikó
TNB1612L Gimnasztika II. Gimnasztika II. 2 Vizsga 1 + 1 2 Pásztorné dr. Batta Klára
TNB1813L Úszás Uszas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Vajda Ildikó
TNB1511L Testkultúra és sporttörténet I. Testkultura es sporttortenet I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 0 1 Dr. Szatmári Zoltán
TNB1111L Anatómia Anatomia 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Olajos Judit
TNB1112L Élettan, balesetvédelem, elsősegélynyújtás Elettan, balesetvedelem, elsosegelynyujtas 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Olajos Judit