Főoldal > 2016/2017. tanév > Részismeretek megszerzésére irányuló képzés > matematikatanár szakképzettség megalapozása

matematikatanár szakképzettség megalapozása

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MTB1011L Algebra I. gyakorlat Algebra I. gyakorlat 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Kurdics János
MTB1001L Trigonometria és koordinátageometria Trigonometria es koordinatageometria 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Lénárd Margit
MTB1002L Halmazok és függvények Halmazok es fuggvenyek 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Toledo Rodolfo Calixto
MTB1004L Kombinatorika és gráfelmélet Kombinatorika es grafelmelet 4 Vizsga 2 + 1 1 Dr. Lénárd Margit
MTB1003L Algebrai alapismeretek Algebrai alapismeretek 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Kurdics János
MTB1007L Lineáris algebra I. gyakorlat Linearis algebra I. gyakorlat 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Lénárd Margit
MTB1006L Lineáris algebra I. Linearis algebra I. 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Lénárd Margit
MTB1009L Analízis I. gyakorlat Analizis I. gyakorlat 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Gát György Tamás
MTB1008L Analízis I. Analizis I. 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Gát György Tamás
MTB1010L Algebra I. Algebra I. 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Kurdics János
MTB1012L Geometria II. Geometria II. 4 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Kovács Zoltán
MTB1005L Geometria I. Geometria I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Kovács Zoltán
MTB1013L Számelmélet I. Szamelmelet I. 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Kurdics János
MTB1015L Analízis II. Analizis II. 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Gát György Tamás
MTB1016L Analízis II. gyakorlat Analizis II. gyakorlat 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Gát György Tamás
MTB1019L Matematikai programcsomagok I. Matematikai programcsomagok I. 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 3 Dr. Vattamány Szabolcs