Főoldal > 2016/2017. tanév > Részismeretek megszerzésére irányuló képzés > magyartanár szakképzettség megalapozása

magyartanár szakképzettség megalapozása - (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAB1006L Világirodalom I. Antik és klasszikus világirodalom Vilagirodalom I. Antik es klasszikus vilagirodalom 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Antal Balázs
MAB1022L Irodalomelmélet II.A posztmodern irodalomtudomány Irodalomelmelet II.A posztmodern irodalomtudomany 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5 Dr. Karádi Zsolt Béla
MAB1037L Nyelvtörténet II. Nyelvünk történeti változásai Nyelvtortenet II. Nyelvunk torteneti valtozasai 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Sebestyén Zsolt
MAB1040L Kommunikáció szóban és írásban I.A kommunikáció elmélete és gyakorlata, verbális, nonverbális kommun Kommunikacio szoban es irasban I.A kommunikacio elmelete es gyakorlata, verbalis, nonverbalis kommun 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Tukacsné dr. Károlyi Margit
MAB1001L Bevezetés az irodalomtudományba A magyar szakos hallgatóknak Bevezetes az irodalomtudomanyba A magyar szakos hallgatoknak 2 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Karádi Zsolt Béla
MAB1002L Irodalomtudományi proszeminárium Irodalomtudomanyi proszeminarium 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Karádi Zsolt Béla
MAB1004L Nyelvészeti filológia Nyelveszeti filologia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Minya Károly
MAB1007L Régi magyarországi irodalom I.Filológia, poétika, retorika Regi magyarorszagi irodalom I.Filologia, poetika, retorika 2 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Onder Csaba
MAB1011L Régi magyaországi irodalom II. Reneszánsz, barokk, reformáció Regi magyaorszagi irodalom II. Reneszansz, barokk, reformacio 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Dr. Onder Csaba
MAB1009L Világirodalom II. Klasszikus és modern világirodalom Vilagirodalom II. Klasszikus es modern vilagirodalom 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Antal Balázs
MAB1015L Klasszikus magyar irodalom I. Klasszika és romantika Klasszikus magyar irodalom I. Klasszika es romantika 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Antal Attila
MAB1013L Irodalomelmélet I. A pozitivizmustól a strukturalizmusig Irodalomelmelet I. A pozitivizmustol a strukturalizmusig 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Dr. Karádi Zsolt Béla
MAB1018L Klasszikus magyar irodalom II. Népiesség, realizmus, századvég Klasszikus magyar irodalom II. Nepiesseg, realizmus, szazadveg 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 Dr. Antal Attila
MAB1019L Modern magyar irodalom I.A Nyugat és nemzedékei – a magyar irodalom 1945-ig Modern magyar irodalom I.A Nyugat es nemzedekei – a magyar irodalom 1945-ig 2 Vizsga 1 + 0 5 Dr. Jánosi Zoltán
MAB1024L Modern magyar irodalom II.A magyar irodalom 1945-től 1980-ig Modern magyar irodalom II.A magyar irodalom 1945-tol 1980-ig 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5 Dr. Jánosi Zoltán
MAB1025L Helyesírás Helyesiras 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Minya Károly
MAB1027L Fonetika II. szeminárium Fonetika II. szeminarium 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Tukacsné dr. Károlyi Margit
MAB1028L Nyelv és társadalom I. Szociolingvisztika Nyelv es tarsadalom I. Szociolingvisztika 3 Vizsga 2 + 0 4 Tukacsné dr. Károlyi Margit
MAB1030L Finnugrisztika I. Finnugor népek és nyelvek Finnugrisztika I. Finnugor nepek es nyelvek 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Sebestyén Zsolt
MAB1032L Leíró magyar nyelvtan I. Szófajtan előadás Leiro magyar nyelvtan I. Szofajtan eloadas 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Minya Károly
MAB1039L Leíró magyar nyelvtan IV. Alaktan szeminárium Leiro magyar nyelvtan IV. Alaktan szeminarium 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Dr. Minya Károly
MAB1045L Leíró magyar nyelvtan VI. Szintagmatan és mondattan szeminárium Leiro magyar nyelvtan VI. Szintagmatan es mondattan szeminarium 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 Dr. Minya Károly
MAB1046L Kommunikáció szóban és írásban III. Az írásos kommunikáció Kommunikacio szoban es irasban III. Az irasos kommunikacio 1 Vizsga 1 + 0 5 Dr. Pethő József
MAB1003L Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetes a nyelvtudomanyba 2 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Minya Károly