Főoldal > 2016/2017. tanév > Részismeretek megszerzésére irányuló képzés > biológiatanár szakképzettség megalapozása

biológiatanár szakképzettség megalapozása

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
BIB1201L Növényszervezettan Novenyszervezettan 3 Vizsga 2 + 0 3 Dobróné dr. Tóth Márta
BIB1202L Növényszervezettan Novenyszervezettan 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dobróné dr. Tóth Márta
BIB1307L Genetika Genetika 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Molnár Mónika
BIB1313L Ökológia alapjai Okologia alapjai 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Szép Tibor
BIB1209L Biokémia I. Biokemia I. 3 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Molnár Mónika
BIB1213L Terepgyakorlat Terepgyakorlat 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIB1204L Növényrendszertan Novenyrendszertan 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Szabó Sándor
BIB1207L Állatrendszertan Allatrendszertan 4 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIB1212L Terepgyakorlat Terepgyakorlat 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIB1301L Állatélettan Allatelettan 4 Vizsga 2 + 0 4 Dr. János István
BIB1305L Humánbiológia Humanbiologia 3 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Bodó Enikő
BIB1328L Terepgyakorlat Terepgyakorlat 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIB1206L Állatanatómia Allatanatomia 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. János István
BIB1210L Biokémia II. Biokemia II. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Molnár Mónika
BIB1211L Sejtbiológia Sejtbiologia 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Molnár Mónika
BIB1302L Állatélettan Allatelettan 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. János István
BIB1203L Növényrendszertan Novenyrendszertan 4 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Szabó Sándor
BIB1208L Állatrendszertan Allatrendszertan 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIB1303L Növényélettan Novenyelettan 4 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Halász Judit
BIB1304L Növényélettan Novenyelettan 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Halász Judit
BIB1306L Genetika Genetika 4 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Molnár Mónika
BIB1205L Állatanatómia Allatanatomia 4 Vizsga 2 + 0 3 Dr. János István