Főoldal > 2016/2017. tanév > A szakirányú továbbképzési szakok mintatantervei > közlekedésmérnöki alapképzési szak – légiközlekedési hajózó szakirány (angol nyelven)

közlekedésmérnöki alapképzési szak – légiközlekedési hajózó szakirány (angol nyelven)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
RG1101L Elektromosság, elektronika Elektromossag, elektronika 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 1 Dr. Ormos László
RG1102L Repüléselmélet Repuleselmelet 5 Vizsga 4 + 2 1 Dr. Szilágyi Dénes
RG1103L Szakmai angol I. Szakmai angol I. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Takács Gábor
RG1104L PPL-elméleti ismeretek PPL-elmeleti ismeretek 4 Gyakorlati jegy 4 + 1 1 Dr. Ormos László
RG1105L Légijog Legijog 3 Vizsga 3 + 1 1 Dr. Moys Péter
RG1106L Repülésmeteorológia Repulesmeteorologia 4 Vizsga 4 + 1 1 Fejesné Sándor Valéria
RG1107L Repülési navigáció I. Repulesi navigacio I. 5 Vizsga 3 + 3 1 Dr. Szilágyi Dénes
RG1108L Repülési gyakorlat I. Repulesi gyakorlat I. 4 Gyakorlati jegy 0 + 80 1 Baku László
RG1109L Repülőgép műsz. és el. ber.I. Repulogep musz. es el. ber.I. 2 Gyakorlati jegy 2 + 1 1 Dr. Ormos László
RG1201L Szakmai angol II. Szakmai angol II. RG1103L 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Takács Gábor
RG1202L Repülési navigáció II. Repulesi navigacio II. RG1107L 5 Vizsga 3 + 3 2 Dr. Szilágyi Dénes
RG1203L Repülési gyakorlat II. Repulesi gyakorlat II. RG1108L 1 Gyakorlati jegy 0 + 40 2 Baku László
RG1204L Repülőgép műsz. és el. ber. II Repulogep musz. es el. ber. II RG1109L 4 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Ormos László
RG1205L Emberi telj. és korlátai Emberi telj. es korlatai 3 Vizsga 3 + 1 1 Dr. Hardicsay Gábor
RG1206L Repülés előkészítés és terv I. Repules elokeszites es terv I. RG1102L 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 2 Dr. Szilágyi Dénes
RG1207L Légijárm. üzem.-i eljárásai Legijarm. uzem.-i eljarasai RG1105L 4 Vizsga 3 + 1 2 Dr. Szilágyi Dénes
RG1208L Rádióforgalmazás Radioforgalmazas RG1104L 3 Gyakorlati jegy 0 + 4 2 Takács Gábor
RG1209L Repülőgép sárkányszerkezetek és rendszerek Repulogep sarkanyszerkezetek es rendszerek RG1102L 4 Vizsga 3 + 1 1 Dr. Szilágyi Dénes
RG1210L Repülőgép-hajtóművek Repulogep-hajtomuvek RG1104L 3 Vizsga 3 + 1 2
RG1301L Szakmai angol III. Szakmai angol III. RG1201L 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Takács Gábor
RG1302L Repülési gyakorlat III. Repulesi gyakorlat III. RG1203L 5 Gyakorlati jegy 0 + 80 3 Baku László
RG1303L Repülés előkészítés és terv.II. Repules elokeszites es terv.II. RG1206L 4 Gyakorlati jegy 3 + 1 3 Dr. Szilágyi Dénes
RG1304L Repülő-személyzeti együttműködés Repulo-szemelyzeti egyuttmukodes RG1205L 2 Vizsga 1 + 1 3
RG1305L Rádió és radartechnika Radio es radartechnika RG1101L 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Ormos László
RG1306L Repülőgép robottechnika Repulogep robottechnika RG1101L 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Ormos László
RG1307L Szakdolgozat Szakdolgozat 10 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Dr. Ormos László