Főoldal > 2016/2017. tanév > A szakirányú továbbképzési szakok mintatantervei > erkölcstan, etika szakos pedagógus szakvizsga

erkölcstan, etika szakos pedagógus szakvizsga - Kötelezően oktatott témakörök

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSX1101L Közigazgatási alapismeretek Kozigazgatasi alapismeretek 5 Vizsga 20 + 0 1 Dr. Szabó Antal
PSX1103L Iskolai konfliktusok és megoldásuk pszichológiai elvei Iskolai konfliktusok es megoldasuk pszichologiai elvei 5 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSX1104L Stratégiai tervezés Strategiai tervezes 5 Vizsga 20 + 0 1 Dr. Szabó Antal
PSX1105L Az iskolai teljesítmény pszichológiai determinánsai Az iskolai teljesitmeny pszichologiai determinansai 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSX1107L Önismeret, pedagógus önismeret Onismeret, pedagogus onismeret 3 Minősített aláírás 0 + 10 1 Vassné dr. Figula Erika
PSX1108L Tanügyigazgatási és jogi ismeretek Tanugyigazgatasi es jogi ismeretek 4 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Márton Sára Katalin
PSX1109L A köznevelési intézmények hatékonysága A koznevelesi intezmenyek hatekonysaga 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Márton Sára Katalin
PSX1208L A pedagógiai folyamat tervezése, szervezése A pedagogiai folyamat tervezese, szervezese 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Vassné dr. Figula Erika
PSX1209L Módszerek, eljárások, eszközök Modszerek, eljarasok, eszkozok 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Harsányiné Petneházi Ágnes
PSX1210L Pedagógus kutatások Pedagogus kutatasok 5 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Dráviczki Sándor
PSX1211L Az iskola mentálhigiénéje Az iskola mentalhigieneje 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSX1213L Befogadó pedagógia: az integráció és a szegregáció kérdései Befogado pedagogia: az integracio es a szegregacio kerdesei 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Vincze Tamás
PSX1214L Intézményfejlesztés-kapcsolatrendszerek az iskolában Intezmenyfejlesztes-kapcsolatrendszerek az iskolaban 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
PSX1215L Komplex szigorlat Komplex szigorlat 2 Szigorlat 2 Dr. Márton Sára Katalin
PSX1216L Szakdolgozat Szakdolgozat 10 Gyakorlati jegy 4 Dr. Márton Sára Katalin
PSX1226L Különleges bánásmódot igénylő tanulók az iskolában Kulonleges banasmodot igenylo tanulok az iskolaban 5 Vizsga 20 + 0 2 Vassné dr. Figula Erika

erkölcstan, etika szakos pedagógus szakvizsga - Választáson alapuló ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
EE1101L Filozófiatörténet Filozofiatortenet 4 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Trembeczki István
EE1102L A filozófiai antropológia alapjai A filozofiai antropologia alapjai 4 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Trembeczki István
EE1103L Vallásismeret Vallasismeret 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Jakab András
EE1104L Etikatörténet Etikatortenet 4 Vizsga 15 + 0 3 Dr. habil. Kiss Lajos András
EE1105L A keresztény etika alapjai A kereszteny etika alapjai 4 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Jakab András
EE1106L Az erkölcsi személyiség fejlesztése Az erkolcsi szemelyiseg fejlesztese 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Mester Béla
EE1107L Etikai érvelésmódok, morálfilozófiai rendszerek Etikai ervelesmodok, moralfilozofiai rendszerek 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Csobó Péter György
EE1108L Az információs társadalom etikai dilemmái Az informacios tarsadalom etikai dilemmai 2 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Csobó Péter György
EE1109L Személyiségfejlesztő (kommunikációs) tréning Szemelyisegfejleszto (kommunikacios) trening 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Szatmári Ágnes
EE1201L Az erkölcstan tanítási módszertana Az erkolcstan tanitasi modszertana 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Dr. Jakab András
EE1202L Pedagógiai etika Pedagogiai etika 4 Vizsga 15 + 0 4 Dr. Jakab András
EE1203L Határszituációk etikai kérdései Hatarszituaciok etikai kerdesei 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Trembeczki István
EE1204L Feminista etika Feminista etika 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Mester Béla
EE1205L Ökológiai és gazdasági etika Okologiai es gazdasagi etika 3 Vizsga 10 + 0 4 Dr. habil. Kiss Lajos András
EE1206L A multikulturalitás és interetnikus kapcsolatok etikája A multikulturalitas es interetnikus kapcsolatok etikaja 3 Vizsga 10 + 0 4 Dr. habil. Kiss Lajos András
EE1207L Romológia Romologia 3 Vizsga 10 + 0 4 Dr. Jenei Terézia
EE1208L Tantárgypedagógiai gyakorlat (mikrotanítás és/vagy pedagógiai prezentáció) Tantargypedagogiai gyakorlat (mikrotanitas es/vagy pedagogiai prezentacio) 2 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Jakab András

erkölcstan, etika szakos pedagógus szakvizsga

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató