energetikai szakmérnök

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ES1101L Energiagazdálkodás Energiagazdalkodas 5 Vizsga 20 + 0 1 Dr. Lengyel Antal
ES1102L Alkalmazott matematika Alkalmazott matematika 5 Vizsga 14 + 0 1 Dr. Hadházy Tiborné dr.
ES1103L Környezetvédelmi méréstechnika Kornyezetvedelmi merestechnika 4 Gyakorlati jegy 14 + 0 1 Dr. Beszeda Imre
ES1104L Az EU energiapolitikája Az EU energiapolitikaja 3 Gyakorlati jegy 6 + 0 1
ES1105L Fizika Fizika 5 Vizsga 14 + 0 1 Dr. Beszeda Imre
ES1106L Minőségmenedzsment Minosegmenedzsment 4 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Szigeti Ferenc János
ES1107L Innovációs ismeretek Innovacios ismeretek 4 Gyakorlati jegy 12 + 0 1
ES1201L Energiaellátó rendszerek Energiaellato rendszerek 5 Vizsga 20 + 0 2
ES1202L Energiaaudit Energiaaudit 5 Vizsga 14 + 0 2
ES1203L Folyamatirányítás Folyamatiranyitas 4 Gyakorlati jegy 14 + 0 2
ES1204L Energia jog Energia jog 2 Gyakorlati jegy 6 + 0 2 Dr. Nagy Andrea
ES1205L Környezetgazdálkodás alapjai Kornyezetgazdalkodas alapjai 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 2 Dr. Simon László
ES1206L Hőtan Hotan 4 Gyakorlati jegy 10 + 0 2 Dr. Horváth Róbert János
ES1207L Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. 5 Gyakorlati jegy 6 + 0 2 Dr. Korody Endre Béla
ES1301L Számítógépes alkalmazások Szamitogepes alkalmazasok 5 Gyakorlati jegy 20 + 0 3 Ferenczi István
ES1302L Ipari kommunikációs és SCADA Ipari kommunikacios es SCADA 5 Vizsga 14 + 0 3 Ferenczi István
ES1303L A folyamatirányítás biztonságtechnikája A folyamatiranyitas biztonsagtechnikaja 5 Vizsga 14 + 0 3 Dr. Ormos László
ES1304L Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. ES1207L 5 Gyakorlati jegy 6 + 0 3 Dr. Korody Endre Béla