család- és gyermekvédő pedagógus

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
CV1001L Társadalomismeret Tarsadalomismeret 4 Vizsga 12 + 0 1 Tóthné dr. Kerülő Judit
CV1002L Gyermekvédelem az iskolában Gyermekvedelem az iskolaban 4 Vizsga 12 + 0 1 Dr. Pornói Imre
CV1003L A jólléti ellátások rendszere A jolleti ellatasok rendszere 4 Vizsga 12 + 0 1 Dr. Pornói Imre
CV1004L Társadalmi és szociális beilleszkedési zavarok Tarsadalmi es szocialis beilleszkedesi zavarok 4 Vizsga 12 + 0 1 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
CV1010L Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Szemelyisegfejlodes es viselkedesi zavarok 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 2 Vassné dr. Figula Erika
CV1011L Családszociológia Csaladszociologia 3 Vizsga 9 + 0 1 Bodnárné dr. Kiss Katalin
CV1012L Családjog Csaladjog CV1011L 2 Vizsga 6 + 0 2 Bodnárné dr. Kiss Katalin
CV1013L Iskolai szociális munka elmélete és gyakorlata Iskolai szocialis munka elmelete es gyakorlata 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 2 Dr. Torkos Katalin
CV1014L A család rendszerszemlélete A csalad rendszerszemlelete 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 1 Dr. Margitics Ferenc
CV1015L Mentálhigiéné Mentalhigiene 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
CV1016L Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 2
CV2010L Személyes hatékonyság fejlesztése Szemelyes hatekonysag fejlesztese 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 1 Vassné dr. Figula Erika
CV2011L Kommunikáció- konfliktuskezelés Kommunikacio- konfliktuskezeles CV2010L 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 2 Vassné dr. Figula Erika
CV2100L Segítő kapcsolat Segito kapcsolat 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 2 Vassné dr. Figula Erika
CV2101L Az erőszak pszichológiai kérdései Az eroszak pszichologiai kerdesei 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 2 Vassné dr. Figula Erika
CV2102L Gyakorlat gyermekvédelmi intézményekben Gyakorlat gyermekvedelmi intezmenyekben 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 2 Harsányiné Petneházi Ágnes