Főoldal > 2016/2017. tanév > A szakirányú továbbképzési szakok mintatantervei > roma társadalomismeret szakterületen pedagógus szakvizsga

roma társadalomismeret szakterületen pedagógus szakvizsga - Kötelezően oktatott témakörök

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSX1101L Közigazgatási alapismeretek Kozigazgatasi alapismeretek 5 Vizsga 20 + 0 1 Dr. Szabó Antal
PSX1103L Iskolai konfliktusok és megoldásuk pszichológiai elvei Iskolai konfliktusok es megoldasuk pszichologiai elvei 5 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSX1104L Stratégiai tervezés Strategiai tervezes 5 Vizsga 20 + 0 1 Dr. Szabó Antal
PSX1105L Az iskolai teljesítmény pszichológiai determinánsai Az iskolai teljesitmeny pszichologiai determinansai 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSX1107L Önismeret, pedagógus önismeret Onismeret, pedagogus onismeret 3 Minősített aláírás 0 + 10 1 Vassné dr. Figula Erika
PSX1108L Tanügyigazgatási és jogi ismeretek Tanugyigazgatasi es jogi ismeretek 4 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Márton Sára Katalin
PSX1109L A köznevelési intézmények hatékonysága A koznevelesi intezmenyek hatekonysaga 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Márton Sára Katalin
PSX1208L A pedagógiai folyamat tervezése, szervezése A pedagogiai folyamat tervezese, szervezese 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Vassné dr. Figula Erika
PSX1209L Módszerek, eljárások, eszközök Modszerek, eljarasok, eszkozok 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Harsányiné Petneházi Ágnes
PSX1210L Pedagógus kutatások Pedagogus kutatasok 5 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Dráviczki Sándor
PSX1211L Az iskola mentálhigiénéje Az iskola mentalhigieneje 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSX1213L Befogadó pedagógia: az integráció és a szegregáció kérdései Befogado pedagogia: az integracio es a szegregacio kerdesei 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Vincze Tamás
PSX1214L Intézményfejlesztés-kapcsolatrendszerek az iskolában Intezmenyfejlesztes-kapcsolatrendszerek az iskolaban 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
PSX1215L Komplex szigorlat Komplex szigorlat 2 Szigorlat 2 Dr. Márton Sára Katalin
PSX1216L Szakdolgozat Szakdolgozat 10 Gyakorlati jegy 4 Dr. Márton Sára Katalin
PSX1226L Különleges bánásmódot igénylő tanulók az iskolában Kulonleges banasmodot igenylo tanulok az iskolaban 5 Vizsga 20 + 0 2 Vassné dr. Figula Erika

roma társadalomismeret szakterületen pedagógus szakvizsga - Választáson alapuló ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
RP1101L Kisebbségek szociálpszichológiája Kisebbsegek szocialpszichologiaja 2 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Margitics Ferenc
RP1102L Multikulturalitás és az interetnikus kapcsolatok etikája Multikulturalitas es az interetnikus kapcsolatok etikaja 4 Vizsga 15 + 0 3 Dr. habil. Kiss Lajos András
RP1103L Romológiai alapismeretek (Népismeret – Társadalomismeret) Romologiai alapismeretek (Nepismeret – Tarsadalomismeret) 4 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Jenei Terézia
RP1104L A cigányság a kulturális antropológiai kutatások tükrében A ciganysag a kulturalis antropologiai kutatasok tukreben 2 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Jakab András
RP1105L Bevezetés a romani (lovári) nyelv alapjaiba I. Bevezetes a romani (lovari) nyelv alapjaiba I. 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Jenei Terézia
RP1107L Bevezetés a cigányság irodalmába I. (Népköltészet) Bevezetes a ciganysag irodalmaba I. (Nepkolteszet) 3 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Jenei Terézia
RP1115L Másság elfogadása -- attitűdformálás Massag elfogadasa -- attitudformalas 2 Minősített aláírás 10 + 0 3 Vassné dr. Figula Erika
RP1116L Iskolai gyakorlat/Terepgyakorlat I. Iskolai gyakorlat/Terepgyakorlat I. 5 Minősített aláírás 10 + 0 3 Dr. Jenei Terézia
RP1206L Bevezetés a romani (lovári) nyelv alapjaiba II. Bevezetes a romani (lovari) nyelv alapjaiba II. 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Dr. Jenei Terézia
RP1208L Bevezetés a cigányság irodalmába I. (Műköltészet) Bevezetes a ciganysag irodalmaba I. (Mukolteszet) 3 Vizsga 10 + 0 4 Dr. Nagy Balázs
RP1209L Cigányok reprezentációja és önreprezentációja filmekben Ciganyok reprezentacioja es onreprezentacioja filmekben 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 4 Dr. Nagy Balázs
RP1210L Cigány gyerekek családi és iskolai szocializációja Cigany gyerekek csaladi es iskolai szocializacioja 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 4 Dr. Jenei Terézia
RP1211L Cigány tárgyi kultúra, cigány képzőművészet Cigany targyi kultura, cigany kepzomuveszet 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 4 Sárréti Gergely
RP1212L A cigányság zenéjének alapjai A ciganysag zenejenek alapjai 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 4 Juhász Erika
RP1213L Modellértékű cigány/roma oktatási programok Magyarországon Modellerteku cigany/roma oktatasi programok Magyarorszagon 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 4 Bodnárné dr. Kiss Katalin
RP1214L Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Kommunikacios es konfliktuskezelesi trening 2 Minősített aláírás 10 + 0 4 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
RP1215L Iskolai gyakorlat/Terepgyakorlat II. Iskolai gyakorlat/Terepgyakorlat II. 5 Minősített aláírás 10 + 0 4 Bodnárné dr. Kiss Katalin