regionális szakközgazdász

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
RS1101L Gazdasági földrajz alapjai Gazdasagi foldrajz alapjai 2 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Riczu Zoltán
RS1102L Terület és vidégkfejlesztés alapjai Terulet es videgkfejlesztes alapjai 4 Vizsga 15 + 0 1 Dr. Grasseli Norbert
RS1103L Településfejlesztés Telepulesfejlesztes 3 Vizsga 10 + 0 1 Tóthné dr. Kerülő Judit
RS1104L Európai Unió regionális politikája Europai Unio regionalis politikaja 3 Vizsga 15 + 0 1 Dr. Nádasdi József
RS1105L Világgazdaságtan Vilaggazdasagtan 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Duleba Szabolcs
RS1106L Magyarország gazdasági földrajza Magyarorszag gazdasagi foldrajza 2 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Riczu Zoltán
RS1107L Külkereskedelmi ismeretek Kulkereskedelmi ismeretek 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Egri Imre
RS1108L Szociólógia alapjai Szociologia alapjai 3 Vizsga 10 + 0 1 Tóthné dr. Kerülő Judit
RS1109L Környezetgazdaságtan Kornyezetgazdasagtan 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Nagy Zsuzsanna
RS2101L Regionális gazdaságtan Regionalis gazdasagtan RS1101L 5 Vizsga 20 + 0 2 Dr. Grasseli Norbert
RS2102L Pályázatírási alapismeretek Palyazatirasi alapismeretek 3 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Egri Imre
RS2103L Térinformatika Terinformatika 4 Vizsga 20 + 0 2 Nyilas József
RS2104L Terület- és vidékfejlesztési projektmenedzsment Terulet- es videkfejlesztesi projektmenedzsment RS1102L 4 Vizsga 15 + 0 2 Dr. Grasseli Norbert
RS2105L Társadalomkutatás módszertana Tarsadalomkutatas modszertana RS1102L 3 Vizsga 10 + 0 2 Vitál Attila
RS2106L Településmarketing Telepulesmarketing RS1102L 3 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Szakál Zoltán Zsolt
RS2107L Üzleti tervezés és kommunikáció Uzleti tervezes es kommunikacio RS1109L 3 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Hegedűs László Zsigmond
RS2108L Nemzetközi logisztika Nemzetkozi logisztika RS1107L 1 Vizsga 5 + 0 2 Dr. Egri Imre
RS2110L Egyéni szakdolgozati konzultáció/Szakdolgozat készítése Egyeni szakdolgozati konzultacio/Szakdolgozat keszitese 8 Gyakorlati jegy 4 + 0 2 Dr. Grasseli Norbert