pedagógus szakvizsga - Kötelezően oktatott témakörök

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSX1101L Közigazgatási alapismeretek Kozigazgatasi alapismeretek 5 Vizsga 20 + 0 1 Dr. Szabó Antal
PSX1103L Iskolai konfliktusok és megoldásuk pszichológiai elvei Iskolai konfliktusok es megoldasuk pszichologiai elvei 5 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSX1104L Stratégiai tervezés Strategiai tervezes 5 Vizsga 20 + 0 1 Dr. Szabó Antal
PSX1105L Az iskolai teljesítmény pszichológiai determinánsai Az iskolai teljesitmeny pszichologiai determinansai 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSX1107L Önismeret, pedagógus önismeret Onismeret, pedagogus onismeret 3 Minősített aláírás 0 + 10 1 Vassné dr. Figula Erika
PSX1108L Tanügyigazgatási és jogi ismeretek Tanugyigazgatasi es jogi ismeretek 4 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Márton Sára Katalin
PSX1109L A köznevelési intézmények hatékonysága A koznevelesi intezmenyek hatekonysaga 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Márton Sára Katalin
PSX1208L A pedagógiai folyamat tervezése, szervezése A pedagogiai folyamat tervezese, szervezese 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Vassné dr. Figula Erika
PSX1209L Módszerek, eljárások, eszközök Modszerek, eljarasok, eszkozok 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Harsányiné Petneházi Ágnes
PSX1210L Pedagógus kutatások Pedagogus kutatasok 5 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Dráviczki Sándor
PSX1211L Az iskola mentálhigiénéje Az iskola mentalhigieneje 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSX1213L Befogadó pedagógia: az integráció és a szegregáció kérdései Befogado pedagogia: az integracio es a szegregacio kerdesei 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Vincze Tamás
PSX1214L Intézményfejlesztés-kapcsolatrendszerek az iskolában Intezmenyfejlesztes-kapcsolatrendszerek az iskolaban 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
PSX1215L Komplex szigorlat Komplex szigorlat 2 Szigorlat 2 Dr. Márton Sára Katalin
PSX1216L Szakdolgozat Szakdolgozat 10 Gyakorlati jegy 4 Dr. Márton Sára Katalin
PSX1226L Különleges bánásmódot igénylő tanulók az iskolában Kulonleges banasmodot igenylo tanulok az iskolaban 5 Vizsga 20 + 0 2 Vassné dr. Figula Erika

pedagógus szakvizsga - Az inklúzió pedagógiája ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSI1228L Kommunikációs és konfliktuskezelés tréning Kommunikacios es konfliktuskezeles trening 4 Minősített aláírás 0 + 15 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSI1119L A személyiségfejlődés és viselkedési zavarok A szemelyisegfejlodes es viselkedesi zavarok 5 Gyakorlati jegy 15 + 0 4 Vassné dr. Figula Erika
PSI1122L Segítő kapcsolat Segito kapcsolat 3 Vizsga 10 + 0 3 Vassné dr. Figula Erika
PSI1226L Az erőszak pszichológiai kérdései Az eroszak pszichologiai kerdesei 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Vassné dr. Figula Erika
PSI1117L Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Gyogypedagogiai es gyogypedagogiai pszichologiai alapismeretek 5 Vizsga 15 + 0 3 Almássy Zsuzsanna
PSI1229L Kooperatív technikák Kooperativ technikak 3 Vizsga 10 + 0 4 Dr. Márton Sára Katalin
PSI1120L Inkluzív nevelés- attitűdformálás Inkluziv neveles- attitudformalas 5 Minősített aláírás 0 + 15 4 Vassné dr. Figula Erika
PSI1224L Tanulási nehézségek-fejlesztő eljárások Tanulasi nehezsegek-fejleszto eljarasok 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Jánvári Miriam Ivett
PSI1230L Gyermek szociális és életviteli kompetenciáinak fejlesztése Gyermek szocialis es eletviteli kompetenciainak fejlesztese 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Vassné dr. Figula Erika
PSI1125L Cigány gyerekek szocializációja Cigany gyerekek szocializacioja 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Jenei Terézia
PSI1118L Esélyegyenlőségi ismeretek Eselyegyenlosegi ismeretek 3 Vizsga 10 + 0 3 Bodnárné dr. Kiss Katalin
PSI1121L Mentálhigiéné Mentalhigiene 5 Vizsga 15 + 0 4 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSI1223L Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Inkluziv neveles tantargypedagogiaja 3 Vizsga 10 + 0 4 Dr. Márton Sára Katalin
PSI1127L Személyes hatékonyság fejlesztő tréning Szemelyes hatekonysag fejleszto trening 4 Minősített aláírás 0 + 15 3 Vassné dr. Figula Erika

pedagógus szakvizsga - Család- és gyermekvédelem ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSC1220L Családi szocializáció Csaladi szocializacio 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 4 Dr. Margitics Ferenc
PSC1226L Az erőszak pszichológiai kérdései Az eroszak pszichologiai kerdesei 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Vassné dr. Figula Erika
PSC1122L Segítő kapcsolat Segito kapcsolat 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Vassné dr. Figula Erika
PSC1228L Kommunikációs és konfliktuskezelő tréning Kommunikacios es konfliktuskezelo trening 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSC1230L Másság elfogadása- attitűdformálás Massag elfogadasa- attitudformalas 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Vassné dr. Figula Erika
PSC1118L A gyermekvédelem intézményrendszere A gyermekvedelem intezmenyrendszere 3 Vizsga 10 + 0 4 Dr. Pornói Imre
PSC1223L Tanácsadás pszichológiája Tanacsadas pszichologiaja 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Margitics Ferenc
PSC1229L Egészségpszichológia Egeszsegpszichologia 3 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Margitics Ferenc
PSC1125L Cigány gyerekek szocializációja Cigany gyerekek szocializacioja 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Jenei Terézia
PSC1127L Személyes hatékonyság fejlesztő tréning Szemelyes hatekonysag fejleszto trening 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Vassné dr. Figula Erika
PSC1119L Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Szemelyisegfejlodes es viselkedesi zavarok 5 Gyakorlati jegy 15 + 0 4 Vassné dr. Figula Erika
PSC1121L Mentálhigiéné Mentalhigiene 5 Gyakorlati jegy 15 + 0 4 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSC1224L Prevenciós munka az iskolában Prevencios munka az iskolaban 5 Gyakorlati jegy 15 + 0 3 Dr. Pornói Imre
PSC1117L Társadalomismeret alapjai Tarsadalomismeret alapjai 5 Vizsga 15 + 0 3 Tóthné dr. Kerülő Judit

pedagógus szakvizsga - Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSE1122L A tanítási-tanulási folyamat irányítása A tanitasi-tanulasi folyamat iranyitasa 6 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Márton Sára Katalin
PSE1128L Tervezés, szervezés, koordináció a mentori munkában Tervezes, szervezes, koordinacio a mentori munkaban 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
PSE1120L Mérés és értékelés I. Meres es ertekeles I. 5 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
PSE1130L Szakmai menedzsment Szakmai menedzsment 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Márton Sára Katalin
PSE1223L Kommunikációs készségfejlesztés Kommunikacios keszsegfejlesztes 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Tukacsné dr. Károlyi Margit
PSE1221L Mérés és értékelés II. Meres es ertekeles II. 5 Vizsga 15 + 0 4 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
PSE1229L Digitális pedagógia a mentori munkában Digitalis pedagogia a mentori munkaban 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Dr. Buhály Attila
PSE1117L Mentori szerepek és feladatok Mentori szerepek es feladatok 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Szabó Antal
PSE1124L Szakmódszertani ismeretek I. Szakmodszertani ismeretek I. 5 Gyakorlati jegy 0 + 18 3 Dr. Buhály Attila
PSE1225L Szakmódszertani ismeretek II. Szakmodszertani ismeretek II. 5 Vizsga 18 + 0 4 Dr. Buhály Attila
PSE1126L A mentori munka megfigyelése A mentori munka megfigyelese 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 3 Tóthné dr. Szűcs Éva
PSE1118L Pszichológiai gyakorlat Pszichologiai gyakorlat 2 Gyakorlati jegy 0 + 6 3 Vassné dr. Figula Erika
PSE1227L Mentori gyakorlat Mentori gyakorlat 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Tóthné dr. Szűcs Éva

pedagógus szakvizsga - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (angol nyelv) ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSK1117L Szövegalkotási kompetenciák fejlesztése Szovegalkotasi kompetenciak fejlesztese 6 Gyakorlati jegy 0 + 20 3 Dr. Tukacs Tamás
PSK1225L Kompetencia alapú angol tantárgy-pedagógia Kompetencia alapu angol tantargy-pedagogia 6 Vizsga 15 + 0 4 Dr. Szerencsi Mária Katalin
PSK1226L Nyelvi kompetenciamérés és értékelés Nyelvi kompetenciameres es ertekeles 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Dr. Szerencsi Mária Katalin
PSK1119L Közvetítési kompetenciák Kozvetitesi kompetenciak 6 Gyakorlati jegy 0 + 20 3 Dr. Ajtay-Horváth Magda
PSK1223L Pragmatikai kopetencia Pragmatikai kopetencia 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Ajtay-Horváth Magda
PSK1118L Kommunikatív kompetenciák fejlesztése Kommunikativ kompetenciak fejlesztese 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Tukacs Tamás
PSK1121L Interkultúrális kompetenciák Interkulturalis kompetenciak 5 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Dömötör Ildikó
PSK1224L Irodalmi szövegek interpretációs kompetenciája Irodalmi szovegek interpretacios kompetenciaja 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Dr. Ajtay-Horváth Magda
PSK1120L Grammatikai kompetencia Grammatikai kompetencia 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Ajtay-Horváth Magda
PSK1116L Szövegértési kompetenciák fejlesztése Szovegertesi kompetenciak fejlesztese 6 Gyakorlati jegy 0 + 20 3 Dr. Dömötör Ildikó
PSK1222L Nyelvi kompetencia az Európai Unióban Nyelvi kompetencia az Europai Unioban 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Dr. Tukacs Tamás

pedagógus szakvizsga - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (biológia) ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSN1119L Folyamat- és rendszerszabályozások szemléletének kialakítása a biológia oktatásában Folyamat- es rendszerszabalyozasok szemleletenek kialakitasa a biologia oktatasaban 4 Vizsga 12 + 0 3 Dobróné dr. Tóth Márta
PSN1126L Egészségpedagógia biológiai alapjai Egeszsegpedagogia biologiai alapjai 4 Vizsga 12 + 0 3 Székely Jánosné
PSN1220L A biológiai kutatások eredményeinek felhasználása az oktatásban A biologiai kutatasok eredmenyeinek felhasznalasa az oktatasban 4 Vizsga 12 + 0 4 Székely Jánosné
PSN1224L Integrált nevelés lehetőségei a biológia oktatásában Integralt neveles lehetosegei a biologia oktatasaban 4 Vizsga 12 + 0 4 Cserné dr. Szappanos Henrietta
PSN1230L Alkalmazott mikrobiológia Alkalmazott mikrobiologia 4 Vizsga 12 + 0 4 Dr. Halász Judit
PSN1125L Biológiai gyakorlati alkalmazások technikája – tanórán és tanórán kívül Biologiai gyakorlati alkalmazasok technikaja – tanoran es tanoran kivul 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 3 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
PSN1229L Ökológia és evolúcióbiológia Okologia es evoluciobiologia 3 Vizsga 12 + 0 4 Dr. Mónus Ferenc
PSN1131L Fajismeret Fajismeret 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 3 Dr. Szabó Sándor
PSN1221L A biológia interdiszciplináris kapcsolatai, alkalmazásának módszertani lehetőségei A biologia interdiszciplinaris kapcsolatai, alkalmazasanak modszertani lehetosegei 4 Vizsga 12 + 0 4 Dr. Kiss Ferenc
PSN1122L A biológia legújabb módszertani kérdései – stratégiák, elvek, módszerek, eszközök A biologia legujabb modszertani kerdesei – strategiak, elvek, modszerek, eszkozok 4 Vizsga 12 + 0 3 Dobróné dr. Tóth Márta
PSN1227L Biotechnológia alapjai Biotechnologia alapjai 4 Vizsga 12 + 0 4 Dobróné dr. Tóth Márta
PSN1117L A genetika és a molekuláris biológia legújabb módszerei, eredményei A genetika es a molekularis biologia legujabb modszerei, eredmenyei 4 Vizsga 12 + 0 3 Dr. Molnár Mónika
PSN1123L Multimédia és informatika a biológia oktatásában Multimedia es informatika a biologia oktatasaban 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 3 Dr. János István
PSN1128L Alkalmazott humánbiológia Alkalmazott humanbiologia 4 Vizsga 12 + 0 3 Cserné dr. Szappanos Henrietta
PSN1218L A genetika és a molekuláris biológia vizsgálati módszerei A genetika es a molekularis biologia vizsgalati modszerei 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 4 Dr. Molnár Mónika

pedagógus szakvizsga - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (magyar nyelv) ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSP1226L Érveléstechnika az anyanyelvi nevelésben Ervelestechnika az anyanyelvi nevelesben 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Pethő József
PSP1229L Írásbeli kommunikáció – mikrotanítás Irasbeli kommunikacio – mikrotanitas 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Pethő József
PSP1122L Anyanyelvi fejlesztés és kommunikáció Anyanyelvi fejlesztes es kommunikacio 4 Vizsga 15 + 0 3 Tukacsné dr. Károlyi Margit
PSP1218L Az anyanyelvi nevelés szociolingvisztikai alapjai Az anyanyelvi neveles szociolingvisztikai alapjai 4 Vizsga 15 + 0 4 Tukacsné dr. Károlyi Margit
PSP1117L Az anyanyelvfejlesztés története Az anyanyelvfejlesztes tortenete 4 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Pethő József
PSP1220L Az anyanyelvi nevelés általános nyelvészeti alapjai Az anyanyelvi neveles altalanos nyelveszeti alapjai 4 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Zopus András
PSP1121L A retorikai kommunikáció A retorikai kommunikacio 4 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Pethő József
PSP1227L Funkcionális grammatikatanítás Funkcionalis grammatikatanitas 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Dr. Minya Károly
PSP1230L Anyanyelvi terepgyakorlatok: Irányított tanítási gyakorlat Anyanyelvi terepgyakorlatok: Iranyitott tanitasi gyakorlat 4 Gyakorlati jegy 0 + 8 4 Dr. Pethő József
PSP1123L Irodalmi kommunikáció és anyanyelvi nevelés Irodalmi kommunikacio es anyanyelvi neveles 4 Vizsga 15 + 0 4 Dr. Antal Attila
PSP1224L Elektronikus kommunikáció az anyanyelvi nevelésben Elektronikus kommunikacio az anyanyelvi nevelesben 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 3 Dr. Zopus András
PSP1228L Szóbeli kommunikáció – mikrotanítás Szobeli kommunikacio – mikrotanitas 4 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Pethő József
PSP1125L Az anyanyelvfejlesztés újabb paradigmái Az anyanyelvfejlesztes ujabb paradigmai 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Pethő József
PSP1119L Az anyanyelvi nevelés pszicholingvisztikai alapjai Az anyanyelvi neveles pszicholingvisztikai alapjai 4 Vizsga 10 + 0 4 Tukacsné dr. Károlyi Margit

pedagógus szakvizsga - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (matematika) ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PST1118L Rendszerszemlélet a hatékony matematikatanításban Rendszerszemlelet a hatekony matematikatanitasban 3 Vizsga 12 + 0 3 Dr. Kovács Zoltán
PST1123L Fejezetek analízisből iskolai vonatkozásokkal Fejezetek analizisbol iskolai vonatkozasokkal 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 3 Dr. Nagy Károly
PST1125L Korrekt matematika az iskolában Korrekt matematika az iskolaban 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 3 Dr. Vattamány Szabolcs
PST1228L A gyakorlóiskolai matematika szakvezető tanár feladatköre A gyakorloiskolai matematika szakvezeto tanar feladatkore 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 4 Dr. Kovács Zoltán
PST1229L Az iskolai matematika mentor tanár feladatköre Az iskolai matematika mentor tanar feladatkore 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 4 Dr. Kovács Zoltán
PST1231L Nemzetközi együttműködés a hatékony matematikatanításért Nemzetkozi egyuttmukodes a hatekony matematikatanitasert 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 4 Dr. Kovács Zoltán
PST1233L Kollaboratív tanítási gyakorlat II. Csoport előtti tanítás, illetve megfigyelés* Kollaborativ tanitasi gyakorlat II. Csoport elotti tanitas, illetve megfigyeles* 4 Minősített aláírás 0 + 6 4 Dr. Kovács Zoltán
PST1119L Kompetencia alapú hatékony matematika tanítás-tanulás Kompetencia alapu hatekony matematika tanitas-tanulas 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 3 Dr. Kovács Zoltán
PST1124L Fejezetek valószínűség, statisztika területről iskolai vonatkozásokkal Fejezetek valoszinuseg, statisztika teruletrol iskolai vonatkozasokkal 3 Vizsga 9 + 0 3 Dr. Szolnoki Attila János
PST1227L Fejezetek diszkrét matematikából iskolai vonatkozásokkal Fejezetek diszkret matematikabol iskolai vonatkozasokkal 3 Vizsga 9 + 0 3 Dr. Kurdics János
PST1234L Kollaboratív tanítási gyakorlat III. Közös óraelemzés és értékelés* Kollaborativ tanitasi gyakorlat III. Kozos oraelemzes es ertekeles* 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 4 Dr. Kovács Zoltán
PST1121L Fejezetek algebrából iskolai vonatkozásokkal Fejezetek algebrabol iskolai vonatkozasokkal 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 3 Dr. Kurdics János
PST1226L Matematikai módszerek a természettudományokban Matematikai modszerek a termeszettudomanyokban 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 4 Dr. Szolnoki Attila János
PST1117L Információ- és kommunikáció-technika a matematika tanításában Informacio- es kommunikacio-technika a matematika tanitasaban 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 3 Dr. Kovács Zoltán
PST1232L Kollaboratív tanítási gyakorlat I. Matematika óra közös tervezése* Kollaborativ tanitasi gyakorlat I. Matematika ora kozos tervezese* 3 Gyakorlati jegy 0 + 18 4 Dr. Kovács Zoltán
PST1120L Matematika tehetséggondozás, versenyfeladatok Matematika tehetseggondozas, versenyfeladatok 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 3 Dr. Blahota István
PST1122L Fejezetek geometriából iskolai vonatkozásokkal Fejezetek geometriabol iskolai vonatkozasokkal 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 3 Dr. Vattamány Szabolcs
PST1230L Nemzetközi és hazai matematika kompetencia-mérések Nemzetkozi es hazai matematika kompetencia-meresek 3 Vizsga 9 + 0 4 Dr. Kovács Zoltán

pedagógus szakvizsga - Könyvtárpedagógia ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSO1106L Informatikai alkalmazások az iskolai könyvtárban I. Informatikai alkalmazasok az iskolai konyvtarban I. 3 Gyakorlati jegy 15 + 0 3 Dr. Iszály György Barna
PSO1209L Integrált könyvtári rendszerek az iskolában Integralt konyvtari rendszerek az iskolaban 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Iszály György Barna
PSO1210L Pedagógiai információforrások Pedagogiai informacioforrasok 5 Vizsga 15 + 0 4 Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes
PSO1208L Informatikai alkalmazások az iskolai könyvtárban II. Informatikai alkalmazasok az iskolai konyvtarban II. PSO1106L 3 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Dr. Iszály György Barna
PSO1211L Iskolai és gyermekkönyvtári munka II. Iskolai es gyermekkonyvtari munka II. PSO1102L 5 Vizsga 10 + 0 4 Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes
PSO1214L Könyvtári projektek II. Konyvtari projektek II. PSO1107L 4 Gyakorlati jegy 0 + 20 4 Tanyiné dr. Kocsis Anikó
PSO1101L Információs társadalom Informacios tarsadalom 4 Vizsga 10 + 0 3 Tanyiné dr. Kocsis Anikó
PSO1102L Iskolai és gyermekkönyvtári munka I. Iskolai es gyermekkonyvtari munka I. 5 Vizsga 3 + 0 3 Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes
PSO1107L Könyvtári projektek I. Konyvtari projektek I. 4 Gyakorlati jegy 20 + 0 3 Tanyiné dr. Kocsis Anikó
PSO1103L Bibliográfiai adatfeldolgozás Bibliografiai adatfeldolgozas 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 3 Tanyiné dr. Kocsis Anikó
PSO1212L Forrástájékoztatás az iskolában Forrastajekoztatas az iskolaban 5 Vizsga 10 + 0 4 Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes
PSO1213L Iskolai könyvtári menedzsment Iskolai konyvtari menedzsment 3 Vizsga 10 + 0 4 Dr. Kührner Éva
PSO1104L Osztályozás és információkereső nyelvek Osztalyozas es informaciokereso nyelvek 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 3 Dr. Iszály György Barna
PSO1105L Iskolai könyvtártan Iskolai konyvtartan 5 Vizsga 10 + 0 3 Tanyiné dr. Kocsis Anikó

pedagógus szakvizsga - Iskolai szabadidős programok szervezési feladatai választáson alapuló ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSR1117 Dramatikus játékok és pszichodráma az iskolai szabadidős foglalkozásokon Dramatikus jatekok es pszichodrama az iskolai szabadidos foglalkozasokon 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Vincze Tamás
PSR1223 Szabadidő-kutatások Szabadido-kutatasok 5 Vizsga 15 + 0 4 Dr. Vincze Tamás
PSR1224 Tanórán kívüli nevelés és szabadidő Tanoran kivuli neveles es szabadido 5 Vizsga 0 + 20 4 Dr. Márton Sára Katalin
PSR1226 A média hatása a fiatalok szabadidős tevékenységére A media hatasa a fiatalok szabadidos tevekenysegere 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Dráviczki Sándor
PSR1227 Szabadidősport és szervezési feladatok Szabadidosport es szervezesi feladatok 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Vajda Ildikó
PSR1228 A szabadidő iskolai keretei A szabadido iskolai keretei 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna
PSR1229 Számítógépes játékok Szamitogepes jatekok 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Dráviczki Sándor
PSR1119 Szabadidő- és játékpedagógia Szabadido- es jatekpedagogia 5 Vizsga 20 + 0 3 Dr. Márton Sára Katalin
PSR1121 Deviancia és szabadidő Deviancia es szabadido 5 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna
PSR1118 Szabadidő és életkorok Szabadido es eletkorok 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
PSR1120 Szabadidős programok menedzselése Szabadidos programok menedzselese 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna
PSR1122 Család- iskola- szabadidő Csalad- iskola- szabadido 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna
PSR1225 Az együttműködés és versengés formái a szabadidőben Az egyuttmukodes es versenges formai a szabadidoben 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Dr. Márton Sára Katalin

pedagógus szakvizsga - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (ének-zene) ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSZ1121 Tantárgypedagógia I. Tantargypedagogia I. 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
PSZ1226 Énekes népszokások 2. Enekes nepszokasok 2. 5 Vizsga 15 + 0 3 Juhász Erika
PSZ1127 Népi líra Nepi lira 3 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Ratkó Lujza
PSZ1119 Magyar zenetörténet Magyar zenetortenet 5 Vizsga 15 + 0 4 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
PSZ1229 Népi hangszer 2. Nepi hangszer 2. 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 4 Bíró István Ferenc
PSZ1218 Kórusvezetési gyakorlati és elméleti ismeretek 2. Korusvezetesi gyakorlati es elmeleti ismeretek 2. 5 Vizsga 15 + 0 4 Ferencziné dr. Ács Ildikó
PSZ1220 Ünnepek zenéje Unnepek zeneje 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
PSZ1222 Tantárgypedagógia 2. Tantargypedagogia 2. 5 Vizsga 15 + 0 4 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
PSZ1123 Zenei informatika 1. Zenei informatika 1. 4 Gyakorlati jegy 0 + 20 2 Bíró István Ferenc
PSZ1117 Kórusvezetési gyakorlati és elméleti ismeretek 1. Korusvezetesi gyakorlati es elmeleti ismeretek 1. 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Ferencziné dr. Ács Ildikó
PSZ1224 Zenei informatika 2. Zenei informatika 2. 4 Gyakorlati jegy 0 + 20 3 Bíró István Ferenc
PSZ1125 Énekes népszokások 1. Enekes nepszokasok 1. 5 Vizsga 15 + 0 4 Juhász Erika
PSZ1128 Népi hangszer 1. Nepi hangszer 1. 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 3 Bíró István Ferenc
PSZ1230 Hangszeres népzene Hangszeres nepzene 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Bíró István Ferenc

pedagógus szakvizsga - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (ügyviteli ismeretek) ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSU1218 Az adatbevitel módjai és módszerei a 10-14 éves korosztály számára Az adatbevitel modjai es modszerei a 10-14 eves korosztaly szamara 3 Gyakorlati jegy Dankó Márta Julianna
PSU1120 A szövegszerkesztés tanításának metodikája A szovegszerkesztes tanitasanak metodikaja 3 Gyakorlati jegy Veres Gabriella
PSU1221 A levelezési ismeretek tanításának új módszerei A levelezesi ismeretek tanitasanak uj modszerei 3 Gyakorlati jegy Jakabné dr. Zubály Anna
PSU1122 A jegyzőkönyvvezetés tanításának módszertana A jegyzokonyvvezetes tanitasanak modszertana 5 Vizsga Veres Gabriella
PSU1117 Új utak, irányok a szövegbevitel módszertanában Uj utak, iranyok a szovegbevitel modszertanaban 3 Gyakorlati jegy Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet
PSU1219 Oktatóprogramok az elektronikus írástechnika tanításában Oktatoprogramok az elektronikus irastechnika tanitasaban 5 Vizsga Dankó Márta Julianna
PSU1231 Az ügyviteli ismeretek tartalmi jellemzői Az ugyviteli ismeretek tartalmi jellemzoi 5 Vizsga 15 + 0 4 Jakabné dr. Zubály Anna
PSU1124 Az üzleti kommunikáció formái és módszerei Az uzleti kommunikacio formai es modszerei 4 Vizsga Jakabné dr. Zubály Anna
PSU1127 Üzleti és ügyviteli adminisztráció Uzleti es ugyviteli adminisztracio 5 Vizsga Dankó Márta Julianna
PSU1225 Viselkedéskultúra és protokollismeretek az ügyvitelben Viselkedeskultura es protokollismeretek az ugyvitelben 4 Vizsga Dankó Márta Julianna
PSU1129 A jegyzetelő írástechnika tanításának módszertana A jegyzetelo irastechnika tanitasanak modszertana 3 Gyakorlati jegy Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet
PSU1123 Az ügyiratkezelés tanításának metodikája Az ugyiratkezeles tanitasanak metodikaja 3 Gyakorlati jegy Veres Gabriella
PSU1226 Rendezvényszervezés Rendezvenyszervezes 3 Gyakorlati jegy Veres Gabriella
PSU1128 Mestergépírás tanításának módszertana Mestergepiras tanitasanak modszertana 3 Gyakorlati jegy Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet
PSU1230 Adat- és információkezelés, feldolgozás Adat- es informaciokezeles, feldolgozas 3 Gyakorlati jegy Jakabné dr. Zubály Anna

pedagógus szakvizsga - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (fizika) ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSV1118L Numerikus módszerek a fizikában Numerikus modszerek a fizikaban 6 Gyakorlati jegy 0 + 20 3 Stonawski Tamás
PSV1229L Kísérletezés emelt szinten Kiserletezes emelt szinten 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Dr. Beszeda Imre
PSV1231L Újszerű kísérletek Ujszeru kiserletek 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Tarján Péter
PSV1227L Tudomány és társadalom Tudomany es tarsadalom 2 Vizsga 7 + 0 4 Stonawski Tamás
PSV1117L Prezentációk a fizikaoktatásban Prezentaciok a fizikaoktatasban 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 3 Dr. Varga Klára
PSV1119L Kreativitás a kísérletezésben Kreativitas a kiserletezesben 6 Gyakorlati jegy 0 + 20 3 Dr. Beszeda Imre
PSV1224L Anyagtudomány Anyagtudomany 3 Vizsga 10 + 0 4 Dr. Beszeda Imre
PSV1121L Fizikaversenyek Fizikaversenyek 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Stonawski Tamás
PSV1226L Modern fizika a középiskolában Modern fizika a kozepiskolaban 3 Vizsga 10 + 0 4 Stonawski Tamás
PSV1228L A környezet fizikája A kornyezet fizikaja 4 Vizsga 12 + 0 4 Dr. Varga Klára
PSV1120L Fizika a mindennapokban Fizika a mindennapokban 5 Gyakorlati jegy 0 + 20 Dr. Tarján Péter
PSV1223L Modern fizikai kísérleti technikák Modern fizikai kiserleti technikak 3 Vizsga 10 + 0 4 Dr. Tarján Péter
PSV1225L Fenntartható energiatermelés Fenntarthato energiatermeles 3 Vizsga 6 + 0 4 Dr. Tarján Péter
PSV1230L Digitális média a fizikában Digitalis media a fizikaban 3 Gyakorlati jegy 0 + 8 4 Dr. Tarján Péter
PSV1122L Projektmódszer a fizikatanításban Projektmodszer a fizikatanitasban 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Varga Klára

pedagógus szakvizsga - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (testnevelés) ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSJ1227L Küzdősportok oktatásának elmélete és módszertana Kuzdosportok oktatasanak elmelete es modszertana 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Pucsok József Márton
PSJ1230L Tartásjavító és koordinációt fejlesztő mozgásanyag elmélete és módszertana Tartasjavito es koordinaciot fejleszto mozgasanyag elmelete es modszertana 3 Vizsga 12 + 0 4 Dr. Vajda Ildikó
PSJ1226L Alternatív lehetőségek az úszásoktatásában Alternativ lehetosegek az uszasoktatasaban 4 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Vajda Ildikó
PSJ1129L Outdoor sporttevékenységek a mindennapos testnevelésben Outdoor sporttevekenysegek a mindennapos testnevelesben 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Seregi Ernő
PSJ1218L Autogén tréning, mentális egészség a sportban Autogen trening, mentalis egeszseg a sportban 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Pásztorné dr. Batta Klára
PSJ1125L Torna oktatásának új szemléletű megközelítése Torna oktatasanak uj szemleletu megkozelitese 4 Vizsga 14 + 0 3 Regős József Géza
PSJ1228L Motoros képességek fejlesztése és kutatásmódszertana (tehetséggondozás) Motoros kepessegek fejlesztese es kutatasmodszertana (tehetseggondozas) 4 Gyakorlati jegy 0 + 16 4 Gyula Sándor
PSJ1117L Terhelésélettani ismeretek, egészségtudatos magatartás Terheleselettani ismeretek, egeszsegtudatos magatartas 4 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Olajos Judit
PSJ1221L Korszerű mozgásfejlesztés: zenés – táncos mozgásformák alkalmazásával Korszeru mozgasfejlesztes: zenes – tancos mozgasformak alkalmazasaval 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Rajna Beatrix
PSJ1223L Korosztályos képzés és versenyeztetés labdajátékokban II. (kosárlabda-labdarúgás) Korosztalyos kepzes es versenyeztetes labdajatekokban II. (kosarlabda-labdarugas) 4 Vizsga 10 + 0 4 Veress Gyula Antal
PSJ1120L Inklúzió a testnevelés és a népi játékok oktatásában alternatív körülmények között Inkluzio a testneveles es a nepi jatekok oktatasaban alternativ korulmenyek kozott 4 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Vajda Ildikó
PSJ1122L Korosztályos képzés és versenyeztetés labdajátékokban I. (kosárlabda-labdarúgás) Korosztalyos kepzes es versenyeztetes labdajatekokban I. (kosarlabda-labdarugas) 4 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Hegedüs Ferenc
PSJ1124L Atlétika oktatásának új szemléletű megközelítése Atletika oktatasanak uj szemleletu megkozelitese 4 Vizsga 14 + 0 3 Vas László
PSJ1231L Testnevelés és sport a jelenkori társadalomban Testneveles es sport a jelenkori tarsadalomban 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Seregi Ernő
PSJ1119L A gimnasztika újszerű megközelítése a funkcionális tréning tükrében A gimnasztika ujszeru megkozelitese a funkcionalis trening tukreben 4 Vizsga 14 + 0 3 Pásztorné dr. Batta Klára

pedagógus szakvizsga - A lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései az iskolában ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSF1220L Család rendszerszemlélete Csalad rendszerszemlelete 3 Vizsga 10 + 0 4 Dr. Margitics Ferenc
PSF1122L Segítő kapcsolatok az iskolában Segito kapcsolatok az iskolaban 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Margitics Ferenc
PSF1224L Táplálkozástan Taplalkozastan 5 Vizsga 15 + 0 4 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
PSF1226L Egészségmagatartás fejlesztése az iskolában Egeszsegmagatartas fejlesztese az iskolaban 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Margitics Ferenc
PSF1127L Személyes hatékonyság fejlesztő tréning Szemelyes hatekonysag fejleszto trening 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Vassné dr. Figula Erika
PSF1230L Stresszkezelő tréning készítése Stresszkezelo trening keszitese 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Vassné dr. Figula Erika
PSF1223L Tanácsadás pszichológiája Tanacsadas pszichologiaja 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Margitics Ferenc
PSF1118L Iskolai egészségtan Iskolai egeszsegtan 5 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
PSF1119L Egészségpszichológia Egeszsegpszichologia 5 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Margitics Ferenc
PSF1228L Erőszak pszichológiai kérdései Eroszak pszichologiai kerdesei 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Vassné dr. Figula Erika
PSF1125L Iskolai egészségpszichológia Iskolai egeszsegpszichologia 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSF1229L Drogprevenció Drogprevencio 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
PSF1117L Sportpszichológia Sportpszichologia 5 Vizsga 15 + 0 3 Szatmári Ágnes
PSF1121L A pedagógusok mentálhigiénéje A pedagogusok mentalhigieneje 5 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika

pedagógus szakvizsga - Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSG1223L Tehetségfejlesztő program II. Tehetsegfejleszto program II. PSG1122L 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Harsányiné Petneházi Ágnes
PSG1121L Tehetségdiagnosztika Tehetsegdiagnosztika 5 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSG1130L A tanulók szociális hatékonyságának fejlesztése I. A tanulok szocialis hatekonysaganak fejlesztese I. 3 Minősített aláírás 15 + 0 3 Vassné dr. Figula Erika
PSG1117L A tehetségkutatás története A tehetsegkutatas tortenete 5 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSG1118L A tehetség elméleti alapjai A tehetseg elmeleti alapjai 5 Vizsga 15 + 0 3 Harsányiné Petneházi Ágnes
PSG1220L A kreativitás pedagógiai alkalmazásai A kreativitas pedagogiai alkalmazasai 3 Vizsga 10 + 0 4 Szatmári Ágnes
PSG1127L Pedagógus-szerep a tehetségfejlesztésben Pedagogus-szerep a tehetsegfejlesztesben 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSG1219L Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tehetseg es szocioemocionalis fejlodes 4 Vizsga 10 + 0 4 Dr. Margitics Ferenc
PSG1122L Tehetségfejlesztő program I. Tehetsegfejleszto program I. 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Harsányiné Petneházi Ágnes
PSG1224L Gazdagító programok metodikája Gazdagito programok metodikaja 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Harsányiné Petneházi Ágnes
PSG1125L Alulteljesítés, tanulási zavarok I. Alulteljesites, tanulasi zavarok I. 4 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Jánvári Miriam Ivett
PSG1226L Alulteljesítés, tanulási zavarok II. Alulteljesites, tanulasi zavarok II. PSG1125L 4 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Jánvári Miriam Ivett
PSG1128L Tanácsadás, egyéni fejlesztés I. Tanacsadas, egyeni fejlesztes I. 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Margitics Ferenc
PSG1231L A tanulók szociális hatékonyságának fejlesztése II. A tanulok szocialis hatekonysaganak fejlesztese II. PSG1130L 3 Minősített aláírás 15 + 0 4 Vassné dr. Figula Erika
PSG1229L Tanácsadás, egyéni fejlesztés II. Tanacsadas, egyeni fejlesztes II. PSG1128L 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Margitics Ferenc

pedagógus szakvizsga - Diáktanácsadás ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSD1119L A tanácsadás pszichológiája A tanacsadas pszichologiaja 4 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Margitics Ferenc
PSD1226L Közösségfejlesztés Kozossegfejlesztes 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Bodnárné dr. Kiss Katalin
PSD1128L Kapcsolat- és készségfejlesztés tréning Kapcsolat- es keszsegfejlesztes trening 3 Minősített aláírás 0 + 15 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSD1230L Másság elfogadása-attitűdformálás Massag elfogadasa-attitudformalas 3 Minősített aláírás 0 + 15 4 Vassné dr. Figula Erika
PSD1121L A személyiség és fejlődése A szemelyiseg es fejlodese 5 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSD1229L Szociális hatékonyság Tréning Szocialis hatekonysag Trening 3 Minősített aláírás 0 + 15 4 Vassné dr. Figula Erika
PSD1117L Mentálhigiéné, krízisintervenció Mentalhigiene, krizisintervencio 5 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSD1120L Egészségpszichológia Egeszsegpszichologia 5 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Margitics Ferenc
PSD1223L Családi életvitel Csaladi eletvitel 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Dr. Margitics Ferenc
PSD1124L Gyermek- és ifjúkori személyiségzavarok Gyermek- es ifjukori szemelyisegzavarok 5 Vizsga 15 + 0 3 Vassné dr. Figula Erika
PSD1218L Családi szocializáció Csaladi szocializacio 3 Vizsga 10 + 0 4 Dr. Margitics Ferenc
PSD1122L Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 4 Vizsga 10 + 0 3 Bodnárné dr. Kiss Katalin
PSD1225L Segítő kapcsolat Segito kapcsolat 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 4 Vassné dr. Figula Erika
PSD1127L Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Kommunikacios es konfliktuskezelesi trening 3 Minősített aláírás 0 + 15 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika

pedagógus szakvizsga - Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSB1130L A fejlődés elméleti kérdései A fejlodes elmeleti kerdesei 3 Vizsga 9 + 0 3 Almássy Zsuzsanna
PSB1131L Életkorok pedagógiája Eletkorok pedagogiaja 3 Vizsga 9 + 0 3 Dr. Márton Sára Katalin
PSB1132L Személyiségfejlődési és viselkedési zavarok Szemelyisegfejlodesi es viselkedesi zavarok 4 Vizsga 12 + 0 3 Harsányiné Petneházi Ágnes
PSB1133L Inkluzív nevelés-attitűdformálás Inkluziv neveles-attitudformalas 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 3 Vassné dr. Figula Erika
PSB1134L Spontán érés támogatása, korai fejlesztés Spontan eres tamogatasa, korai fejlesztes 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSB1135L Egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés Egyeni banasmod, differencialt tanulasszervezes 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 3 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
PSB1138L Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások. Prevenció és módszertan Tanulasi nehezsegek szurese, fejleszto eljarasok. Prevencio es modszertan 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 3 Jeneiné Novák Erzsébet
PSB1141L Pedagógiai és pszichológiai diagnosztika, a tanulói személyiség megismerése Pedagogiai es pszichologiai diagnosztika, a tanuloi szemelyiseg megismerese 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 3 Szatmári Ágnes
PSB1236L Tanulásmódszertan Tanulasmodszertan 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 4 Jánvári Miriam Ivett
PSB1237L A szövegértés, az olvasás, írás, helyesírás fejlesztése A szovegertes, az olvasas, iras, helyesiras fejlesztese 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 4 Imre Rubenné dr.
PSB1239L Fejlesztő játékok Fejleszto jatekok 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 4 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
PSB1240L Fejlesztő program készítésének módszertana Fejleszto program keszitesenek modszertana 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
PSB1242L Alternatív terápiás lehetőségek I. – Viselkedésrendezés Alternativ terapias lehetosegek I. – Viselkedesrendezes 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 4 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
PSB1243L Alternatív terápiás lehetőségek II. – Stresszkezelés Alternativ terapias lehetosegek II. – Stresszkezeles 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 4 Vassné dr. Figula Erika
PSB1244L Esetmegbeszélő szeminárium Esetmegbeszelo szeminarium 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 4 Jeneiné Novák Erzsébet
PSB1245L Terepgyakorlat Terepgyakorlat 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 4 Jeneiné Novák Erzsébet