Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > mérnöktanár (gépészmérnök) szakképzettség

mérnöktanár (gépészmérnök) szakképzettség - Szakterületi ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MMM1202 Gépelemek Gepelemek 3 Vizsga 2 + 1 2 Dr. Páy Gábor László
MMM1103 Műszaki tervezés Muszaki tervezes 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 1 Dr. Páy Gábor László
MMM1303 Járműszerkezetek* Jarmuszerkezetek* MMM1202 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Lengyel Antal
MMM1204 Logisztikai menedzsment Logisztikai menedzsment 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Kerekes Benedek
MMM1102 Mechanika I. Mechanika I. 3 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Péter Károly László
MMM1201 Mechanika II. Mechanika II. MMM1102 3 Vizsga 2 + 1 2 Dr. Dezső Gergely
MMM1104 Szakképzés és gazdaság Szakkepzes es gazdasag 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Galó Miklós
MMM1302 Gyártástechnológia II.* Gyartastechnologia II.* MMM1203 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Szigeti Ferenc János
MMM1203 Gyártástechnológia I. Gyartastechnologia I. 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 2 Dr. Szigeti Ferenc János
MMM1105 E-learning E-learning 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Kiss Zsolt Péter
MMM1305 Oktatástechnológia és média* Oktatastechnologia es media* MMM1105 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Ormos László
MMM1101 Matematika Matematika 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Toledo Rodolfo Calixto
MMM1301 Gépszerkezettan Gepszerkezettan 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Lengyel Antal
MMM1304 Komplex tervezés* Komplex tervezes* MMM1103 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Szigeti Ferenc János

mérnöktanár (gépészmérnök) szakképzettség - Szakmódszertani ismeretek (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MMM1306 Szakmódszertan III. Szakmodszertan III. MMM1205 3 Vizsga 2 + 1 2 Dr. Szabó Sándor
MMM1106 Szakmódszertan I. Szakmodszertan I. 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 1 Dr. Szabó Sándor
MMM1205 Szakmódszertan II. Szakmodszertan II. MMM1106 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 2 Dr. Sikolya László
MMM9000 Iskolai tanítási gyakorlat Iskolai tanitasi gyakorlat MMM1205 4 Gyakorlati jegy 0 + 4 3

mérnöktanár (gépészmérnök) szakképzettség - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MMM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 3 Dr. Péter Károly László

mérnöktanár (gépészmérnök) szakképzettség - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1014 Pedagógiai tervezés és értékelés Pedagogiai tervezes es ertekeles 5 féléves képzésben: TKM1002 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szabó Antal
TKM1001 Az emberi fejlődés Az emberi fejlodes 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM1010 Pedagógiai-szociálpszichológia Pedagogiai-szocialpszichologia 5 féléves képzésben: TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Margitics Ferenc
TKM1012 Személyiség és egészségpszichológia Szemelyiseg es egeszsegpszichologia TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Margitics Ferenc
TKM1011 A tanulói személyiség megismerése A tanuloi szemelyiseg megismerese TKM1001 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
TKM1015 Az iskolai szervezet és fejlesztése Az iskolai szervezet es fejlesztese TKM1003 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Torkos Katalin
TKM1002 A tanítás mestersége A tanitas mestersege 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Szabó Antal
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika

mérnöktanár (gépészmérnök) szakképzettség - A tanítási-tanulási folyamat pszichológiai kérdései (2 kredit teljesítése kötelező)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM2011 Pályatervezés Palyatervezes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM2010 Kommunikáció elmélete és gyakorlata Kommunikacio elmelete es gyakorlata 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Imre Rubenné dr.

mérnöktanár (gépészmérnök) szakképzettség - Alkalmazott pedagógia (2 kredit teljesítése kötelező)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre

mérnöktanár (gépészmérnök) szakképzettség - Iskolakultúra (2 kredit teljesítése kötelező)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM2111 Tanárprofilok Tanarprofilok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Kissné dr. Rusvai Julianna
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor

mérnöktanár (gépészmérnök) szakképzettség - A nevelés történeti dimenziói (2 kredit teljesítése kötelező)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM2121 Alternatív pedagógiák és iskolák Alternativ pedagogiak es iskolak TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM2122 Az európai iskolák története Az europai iskolak tortenete TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás

mérnöktanár (gépészmérnök) szakképzettség - Gyakorlat és szakdolgozat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM8000 Iskolalátogatási gyakorlat Iskolalatogatasi gyakorlat 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Antal
TKM5000 Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 5

mérnöktanár (gépészmérnök) szakképzettség - Összefüggő szakmai gyakorlat (30 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MMM0011 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra és az óra elemzése)(egyik tantárgy) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra es az ora elemzese)(egyik tantargy) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 0
MMM0012 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.( Tanítás/foglalkozás)(egyik tantárgy) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.( Tanitas/foglalkozas)(egyik tantargy) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 4 0
MMM0013 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium)(egyik tantárgy) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium)(egyik tantargy) 1 Minősített aláírás 0 + 1 4 0
MMM0021 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra és az óra elemzése)(másik tantárgy) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra es az ora elemzese)(masik tantargy) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 0
MMM0022 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.( Tanítás/foglalkozás)(másik tantárgy) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.( Tanitas/foglalkozas)(masik tantargy) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 4 0
MMM0023 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium)(MÁSIK TANTÁRGY Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium)(MASIK TANTARGY 1 Minősített aláírás 0 + 1 4 0
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0006 Összefüggő szakmai gyakorlat 6.(Osztályfőnöki foglalkozás vezetése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 6.(Osztalyfonoki foglalkozas vezetese) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
TKM0030 Összefüggő szakmai gyakorlat 8.(Sajátos funkcióju intézmények tevékenységének megismerése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 8.(Sajatos funkcioju intezmenyek tevekenysegenek megismerese) 2 Minősített aláírás 0 + 2 5