Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > informatika tanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév)

informatika tanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Kötelező tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ITM1004 Programozási nyelvek a közoktatásban Programozasi nyelvek a kozoktatasban 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Bajalinov Erik
ITM1008 Oktatási alkalmazások Oktatasi alkalmazasok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Bajalinov Erik
ITM1006 Informatika oktatása Informatika oktatasa 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Ionescu Klára
ITM1010 Numerikus analízis* Numerikus analizis* 4 Gyakorlati jegy 1 + 3 2 Dr. Blahota István
ITM1005 Információs technológiák Informacios technologiak 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Ionescu Klára
ITM1003 Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása Algoritmizalas, adatmodellezes tanitasa 4 Vizsga 2 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Dömösi Pál Béla
ITM1007 Alkalmazói rendszerek Alkalmazoi rendszerek 2 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 Dr. Vályi Sándor
ITM1002 Informatikai versenyfeladatok Informatikai versenyfeladatok 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Ionescu Klára
ITM1001 Információs társadalom alapismeretek Informacios tarsadalom alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 1 Tanyiné dr. Kocsis Anikó
ITM1009 Mesterséges intelligencia* Mesterseges intelligencia* 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Vályi Sándor
ITM9000 Iskolai tanítási gyakorlat Iskolai tanitasi gyakorlat 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 ( 5 féléves képzésben 3 vagy 4)

informatika tanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Kötelezően választható tantárgyak (4 kredit teljesítése kötelező) (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ITM2003 Szabad szoftverek az oktatásban Szabad szoftverek az oktatasban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 4) Tanyiné dr. Kocsis Anikó
ITM2002 Multimédia az oktatásban Multimedia az oktatasban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Gát György Tamás
ITM2001 Távoktatás Tavoktatas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) Nagy Zsolt
ITM2005 Web-fejlesztés Web-fejlesztes 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 2) Dr. Vályi Sándor
ITM2004 Kiadványszerkesztés Kiadvanyszerkesztes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) Vegera József
ITM2008 Számítástudományi ismeretek Szamitastudomanyi ismeretek 3 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Falucskai János
ITM2007 Informatika a pedagógiában Informatika a pedagogiaban 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Ionescu Klára
ITM2006 A technológia felhasználása az oktatásban A technologia felhasznalasa az oktatasban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 2) Dr. Kovács Zoltán

informatika tanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ITM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 2 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Dömösi Pál Béla

informatika tanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 10 kredit) Megj.: a TKM2100, TKM2101 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni! A TKM2102 és TKM2112 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni!

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika

informatika tanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 10 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0011 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Ferenc Géza
ITM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
ITM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.(Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.(Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
ITM0013 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium(egyik szakk.)) 1 Minősített aláírás 0 + 1 2 (5 féléves képzésben 5)