Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > földrajztanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév)

földrajztanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Kötelező tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FDM1812 Regionális földrajz Regionalis foldrajz 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Kókai Sándor
FDM1814 A Kárpát-medence régiói A Karpat-medence regioi 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Kókai Sándor
FDM1813 Regionális és globális környezeti változások Regionalis es globalis kornyezeti valtozasok 2 Vizsga 2 + 0 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Tőkés Tibor
FDM1815 Terepgyakorlat Terepgyakorlat 2 Gyakorlati jegy 0 + 40 2 Prof. Dr. Hanusz Árpád
FDM1808 A földrajz tanítása I. A foldrajz tanitasa I. 3 Vizsga 2 + 1 2 Dr. Komáromi István
FDM1807 Komplex tantárgypedagógia Komplex tantargypedagogia 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Kiss Ferenc
FDM1809 A földrajz tanítása II. A foldrajz tanitasa II. 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Komáromi István
FDM1811 Magyarország éghajlata Magyarorszag eghajlata 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Tar Károly
FDM9000 Iskolai tanítási gyakorlat Iskolai tanitasi gyakorlat 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 (5 féléves képzésben 4)

földrajztanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Kötelezően választható tantárgyak (16 kredit teljesítése kötelező) (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FDM1817 Megújuló energiaforrások Megujulo energiaforrasok 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Tar Károly
FDM1821 Antropogán tájformálás Antropogan tajformalas 3 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Sütő László
FDM1823 Magyarország földtana Magyarorszag foldtana 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Vass Róbert
FDM1820 Területfejlesztés és regionális politika Teruletfejlesztes es regionalis politika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Tőkés Tibor
FDM1824 A világgazdaság fejlődése és működési zavarai A vilaggazdasag fejlodese es mukodesi zavarai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Kókai Sándor
FDM1819 Geopolitika és globalizáció Geopolitika es globalizacio 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Süli-Zakar István
FDM1822 Urbanizáció és településfejlesztés Urbanizacio es telepulesfejlesztes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Tőkés Tibor
FDM1818 Tér- és társadalom Ter- es tarsadalom 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Kókai Sándor
FDM1816 Tájelemzés és tájtervezés Tajelemzes es tajtervezes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Vass Róbert

földrajztanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FDM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 2 (5 féléves képzésben 4) Prof. Dr. Hanusz Árpád

földrajztanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 10 kredit) Megj.: a TKM2100, TKM2101 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni! A TKM2102 és TKM2112 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni!

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika

földrajztanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 10 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0011 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Ferenc Géza
FDM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
FDM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.(Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.(Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
FDM0013 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium(egyik szakk.)) 1 Minősített aláírás 0 + 1 2 (5 féléves képzésben 5)