Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > fizikatanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév)

fizikatanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakterületi ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIM1120 Anyagtudományi kutatások és alkalmazások Anyagtudomanyi kutatasok es alkalmazasok 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Beszeda Imre
FIM1121 Nemlineáris jelenségek a természettudományokban Nemlinearis jelensegek a termeszettudomanyokban FIM1120, FIM1223, FIM1225 2 Vizsga 2 + 0 2 (5 féléves képzésben 3) Stonawski Tamás
FIM1223 Elemi fizika Elemi fizika 3 Gyakorlati jegy 1 + 3 1 Dr. Tarján Péter
FIM1122 A természettudományos kutatások és a társadalom A termeszettudomanyos kutatasok es a tarsadalom

FIM1120, FIM1223, FIM1225

2

Vizsga

2 + 0 2 (5 féléves képzésben 3) Stonawski Tamás

fizikatanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakmódszertani ismeretek (további 2 kredit "C" típusú tantárgy választása szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIM1124 A fizika tanulás - tanítás folyamata A fizika tanulas - tanitas folyamata 3 Vizsga 1 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Varga Klára
FIM1225 A kísérletezés, megfigyelés, szemléltetés módszertana A kiserletezes, megfigyeles, szemleltetes modszertana 2 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Beszeda Imre
FIM1226 Gyakorlatok a szaktanári kompetenciák fejlesztéséhez Gyakorlatok a szaktanari kompetenciak fejlesztesehez 5 féléves képzésben: FIM1224, FIM1225 2 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Beszeda Imre
FIM9000 Iskolai tanítási gyakorlat Iskolai tanitasi gyakorlat FIM1124, FIM1225 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 Dr. Szabó Ferenc Géza
FIM1127 A természettudományos ismeretszerzés, képességfejlesztés iskolán kívüli formái A termeszettudomanyos ismeretszerzes, kepessegfejlesztes iskolan kivuli formai

5 féléves képzésben: FIM1224, FIM1225

2

Gyakorlati jegy

0 + 3 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Beszeda Imre

fizikatanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 2 Dr. Beszeda Imre

fizikatanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Differenciált szakmai ismeretek (a FIM1112m FIM1115, FIM2101 tantárgyakból 4 kredit teljesítése kötelező)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIM2502 Környezetfizika Kornyezetfizika 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Varga Klára
FIM1115 Kvantummechanika Kvantummechanika 2 Vizsga 2 + 0 2 Stonawski Tamás
FIM2501 Csillagászat Csillagaszat 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Tarján Péter
FIM2503 Számítógépes szimulációk módszertana Szamitogepes szimulaciok modszertana 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Stonawski Tamás
FIM2101 Relativitáselmélet Relativitaselmelet 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Dezső Gergely
FIM2504 Fizikai problémák megoldási módszerei Fizikai problemak megoldasi modszerei 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 1 Stonawski Tamás
FIM2203 Energiatermelés, energiagazdálkodás Energiatermeles, energiagazdalkodas 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Tarján Péter
FIM1112 Elméleti pontmechanika Elmeleti pontmechanika 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Beszeda Imre

fizikatanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 10 kredit) Megj.: a TKM2100, TKM2101 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni! A TKM2102 és TKM2112 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni!

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika

fizikatanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 10 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0011 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Ferenc Géza
FIM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értelmezé) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertelmeze) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
FIM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.( Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.( Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
FIM0013 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium (egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium (egyik szakk.)) 1 Minősített aláírás 0 + 1 2 (5 féléves képzésben 5) Dr. Varga Klára