Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > ének-zene tanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév)

ének-zene tanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakterületi ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENM1008 Hangszeres előadói gyakorlat 2. Hangszeres eloadoi gyakorlat 2. ENM1007 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Szilágyi Gyula
ENM1010 Karvezetés 2. Karvezetes 2. ENM1009 2 Vizsga 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Tamási László András
ENM1003 Komplex zenei gyakorlat 1. Komplex zenei gyakorlat 1. 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENM1005 Vokális előadói gyakorlat 1. Vokalis eloadoi gyakorlat 1. 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 Sinka Krisztina Barbara
ENM1007 Hangszeres előadói gyakorlat 1. Hangszeres eloadoi gyakorlat 1. 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 Szilágyi Gyula
ENM1009 Karvezetés 1. Karvezetes 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Tamási László András
ENM1011 Magyar népzene 1. Magyar nepzene 1. 2 Vizsga 1 + 0 1 (5 féléves képzésben 2) Kompár-Rőmer Judit
ENM1012 Magyar népzene 2. Magyar nepzene 2. 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 (5 féléves képzésben 3) Kompár-Rőmer Judit
ENM1006 Vokális előadói gyakorlat 2. Vokalis eloadoi gyakorlat 2. ENM1005 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Sinka Krisztina Barbara
ENM1001 Zene- és kultúrtörténet 1. Zene- es kulturtortenet 1. 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENM1002 Zene- és kultúrtörténet 2. Zene- es kulturtortenet 2. ENM1001 2 Vizsga 2 + 0 2 (5 féléves képzésben 4) Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENM1004 Komplex zenei gyakorlat 2. Komplex zenei gyakorlat 2. ENM1003 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó

ének-zene tanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakmódszertani ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENM1101 Ének-zene szakmódszertan 1. Enek-zene szakmodszertan 1. 2 Vizsga 2 + 0 1 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENM1105 Alternatív zenepedagógiai rendszerek Alternativ zenepedagogiai rendszerek 1 Vizsga 1 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENM1103 Anyagismeret 1. Anyagismeret 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENM1102 Ének-zene szakmódszertan 2. Enek-zene szakmodszertan 2. ENM1101 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENM1104 Anyagismeret 2. Anyagismeret 2. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENM9000 Iskolai tanítási gyakorlat Iskolai tanitasi gyakorlat 5 féléves képzésben: ENM1102E, ENM1004E 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 4)

ének-zene tanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Differenciált szakmai ismeretek (5 kredit teljesítése kötelező) (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENM2001 Kórushangképzés - beszédművelés Korushangkepzes - beszedmuveles 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENM2002 Gyermek- és ifjúsági karirodalom és vezénylési gyakorlat 1. Gyermek- es ifjusagi karirodalom es vezenylesi gyakorlat 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Tamási László András
ENM2004 Magyarországon élő nemzetiségek zenéje Magyarorszagon elo nemzetisegek zeneje 1 Vizsga 1 + 0 1 Juhász Erika
ENM2006 Számítógépes zene Szamitogepes zene 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 (5 féléves képzésben 3) Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENM2003 Gyermek- és ifjúsági karirodalom és vezénylési gyakorlat 2. Gyermek- es ifjusagi karirodalom es vezenylesi gyakorlat 2. ENM2002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Tamási László András
ENM2005 Zenei nevelés a tanórán kívül Zenei neveles a tanoran kivul 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 (5 féléves képzésben 4) Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENM2008 Populáris zenei irányzatok Popularis zenei iranyzatok 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 (5 féléves képzésben 4) Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENM2007 Tudásbázisok használata Tudasbazisok hasznalata 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 (5 féléves képzésben 4) Ferencziné dr. Ács Ildikó

ének-zene tanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 2 (5 féléves képzésben 4) Ferencziné dr. Ács Ildikó

ének-zene tanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 10 kredit) Megj.: a TKM2100, TKM2101 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni! A TKM2102 és TKM2112 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni!

Megjegyzés

A TKM2100 és TKM2101 tantárgyak közül az adott félévben meghirdetett tantárgyat kell teljesíteni.

A TKM2012 és TKM2112 tantárgyak közül az adott félévben meghirdetett tantárgyat kell teljesíteni.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika

ének-zene tanár (eltérő tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 10 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
ENM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.(Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.(Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
ENM0013 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium (egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium (egyik szakk.)) 1 Minősített aláírás 0 + 1 2 (5 féléves képzésben 5) Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
TKM0011 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Ferenc Géza