Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > vizuális- és környezetkultúra tanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév)

vizuális- és környezetkultúra tanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakterületi ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
VKM1002 Kreativitási modellek a vizuális nevelésben Kreativitasi modellek a vizualis nevelesben 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Szabó Attila Sándor DLA
VKM1004 A művészettörténet és a műelemzés tanításának módszertana A muveszettortenet es a muelemzes tanitasanak modszertana 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett
VKM1001 Tanítási stratégiák a vizuális nevelésben Tanitasi strategiak a vizualis nevelesben 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Attila Sándor DLA
VKM1003 A tanítás - tanulás szervezése a vizuális nevelésben A tanitas - tanulas szervezese a vizualis nevelesben 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Szabó Attila Sándor DLA

vizuális- és környezetkultúra tanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakmódszertani ismeretek (további 2 kredit "C" típusú tantárgy választása szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
VKM1103 A vizuális kommunikáció helye a vizuális nevelésben A vizualis kommunikacio helye a vizualis nevelesben 2 Vizsga 2 + 0 2 (5 féléves képzésben 4) Havasi Tamás
VKM1102 A környezet- és tárgykultúra helye a vizuális nevelésben A kornyezet- es targykultura helye a vizualis nevelesben 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Aranyosi Zsuzsanna Éva
VKM1101 Kreatív feladattervezés Kreativ feladattervezes 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 Dr. Orosz Csaba

vizuális- és környezetkultúra tanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
VKM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Szepessy Béla István

vizuális- és környezetkultúra tanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Differenciált szakmai ismeretek (13 kredit teljesítése kötelező) (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
VKM2209 Tér- és környezetelemzés I. (manuális technikák) Ter- es kornyezetelemzes I. (manualis technikak) 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 Dr. Ferenczy Zsolt DLA
VKM2211 Kommunikációs és vizuális kommunikációs alapismeretek Kommunikacios es vizualis kommunikacios alapismeretek 4 Vizsga 3 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Aranyosi Zsuzsanna Éva
VKM2200 Képalkotás I. Kepalkotas I. 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Szabó Attila Sándor DLA
VKM2204 Téralkotás II. Teralkotas II. 5 féléves képzésben: VKM2203 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 4) Zielinski Tibor
VKM2208 Reprezentációelméletek I. (képiségelméletek) Reprezentacioelmeletek I. (kepisegelmeletek) 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Kukla Krisztián
VKM2210 Tér- és környezetelemzés II. (elektronikus, digitális technikák) Ter- es kornyezetelemzes II. (elektronikus, digitalis technikak) 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 (5 féléves képzésben 2) Zielinski Tibor

vizuális- és környezetkultúra tanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 10 kredit) Megj.: a TKM2100, TKM2101 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni! A TKM2102 és TKM2112 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni!

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika

vizuális- és környezetkultúra tanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 20 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
VKM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
VKM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.(Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.(Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
TKM0003 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium) 2 Minősített aláírás 0 + 1 2 Dr. Márton Sára Katalin