Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > történelemtanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév)

történelemtanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakterületi ismeretek (összesen 10 kredit teljesítendő: 6 kredit az I. félévben, 4 kredit a II. félévben)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TRM2034 A modernizáció eredményei és problémái Magyarországon a dualizmus korában A modernizacio eredmenyei es problemai Magyarorszagon a dualizmus koraban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Fazekas Rózsa
TRM2035 A zsidóság a dualizmus-kori Magyarországon A zsidosag a dualizmus-kori Magyarorszagon 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Fazekas Rózsa
TRM2041 Nemzeti mozgalmak a XIX. században Nemzeti mozgalmak a XIX. szazadban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2030 Anatólia ókori története Anatolia okori tortenete 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Buhály Attila
TRM2042 A XIX. század diplomáciája A XIX. szazad diplomaciaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2032 A középkori magyar állam A kozepkori magyar allam 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Gulyás László Szabolcs
TRM2040 Parlamentarizmus Magyarországon (1867-1918) Parlamentarizmus Magyarorszagon (1867-1918) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2033 Házasság, család a kora-újkori Európában és Magyarországon Hazassag, csalad a kora-ujkori Europaban es Magyarorszagon 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Szoboszlay György Csaba
TRM2043 Totalitárius eszmék Totalitarius eszmek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Reszler Pál Gábor
TRM2031 A kereszténység a Római Birodalomban A keresztenyseg a Romai Birodalomban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Óbis Hajnalka

történelemtanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakmódszertani ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TRM1010 Szemléltetés a történelemtanításban Szemleltetes a tortenelemtanitasban 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Dr. Óbis Hajnalka
TRM1011 Kompetencia-alapú történelemtanítás 1. Kompetencia-alapu tortenelemtanitas 1. 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Dr. Buhály Attila

történelemtanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Differenciált szakmai ismeretek (14 kredit teljesítése kötelező) (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TRM2108 XIX. századi választási rendszerek XIX. szazadi valasztasi rendszerek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2370 Európa társadalmai a XX. században Europa tarsadalmai a XX. szazadban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Reszler Pál Gábor
TRM2361 Oroszország szláv politikája Oroszorszag szlav politikaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2105 Kora-újkori magyar büntetőjog-történet Kora-ujkori magyar buntetojog-tortenet 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Szoboszlay György Csaba
TRM2104 A középkori Magyarország okleveles forrásai A kozepkori Magyarorszag okleveles forrasai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Gulyás László Szabolcs
TRM2390 A magyar külpolitika és a kisebbségi kérdés (1920-1990) A magyar kulpolitika es a kisebbsegi kerdes (1920-1990) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Vinnai Győző
TRM2100 Urartu története és kultúrája Urartu tortenete es kulturaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Buhály Attila
TRM2103 Európa kulturális alapjai Europa kulturalis alapjai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Óbis Hajnalka
TRM2102 Augustinus és kora Augustinus es kora 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Óbis Hajnalka
TRM2107 XIV. Lajos kora XIV. Lajos kora 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Aszalós Éva
TRM2106 Hollandia aranykora a XVII. században Hollandia aranykora a XVII. szazadban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Aszalós Éva
TRM2109 Az „aranykor”: a Monarchia hétköznapjai Az „aranykor”: a Monarchia hetkoznapjai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Fazekas Rózsa
TRM2101 Etruszkológia Etruszkologia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Óbis Hajnalka

történelemtanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TRM4000 Szakképzettségi záró szigorlat Szakkepzettsegi zaro szigorlat 0 Szigorlat 4 Dr. Buhály Attila

történelemtanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 10 kredit) Megj.: a TKM2100, TKM2101 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni! A TKM2102 és TKM2112 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni!

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika

történelemtanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 20 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
TRM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
TRM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.( Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.( Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
TKM0003 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium) 2 Minősített aláírás 0 + 1 2 Dr. Márton Sára Katalin