Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > pedagógiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév)

pedagógiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakterületi ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PDM1005 Euroharmonizáció Euroharmonizacio 5 féléves képzésben: PDM1001 4 Vizsga 2 + 0 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna
PDM1004 Nevelés- és oktatáslélektan Neveles- es oktataslelektan 4 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 2) Vassné dr. Figula Erika
PDM1002 Neveléstudományi modellek és paradigmák Nevelestudomanyi modellek es paradigmak 4 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Vincze Tamás
PDM1003 A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései A pedagogia oktatasanak elmeleti, gyakorlati kerdesei 4 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal

pedagógiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakmódszertani ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PDM1010 A pedagógia oktatásának módszertani alapjai A pedagogia oktatasanak modszertani alapjai 5 féléves képzésben: PDM1003 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Márton Sára Katalin
PDM1011 Neveléstudományi ismeretterjesztés módszertana Nevelestudomanyi ismeretterjesztes modszertana 4 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Kissné dr. Rusvai Julianna

pedagógiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Differenciált szakmai ismeretek (2 kredit teljesítése kötelező) (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PDM2001 Oktatószerepek az információs, kommunikációs társadalomban Oktatoszerepek az informacios, kommunikacios tarsadalomban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Szabó Antal
PDM2101 A pedagógiai kommunikáció elvei és technikái A pedagogiai kommunikacio elvei es technikai 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Imre Rubenné dr.
PDM2003 Prevenciós munka az iskolában Prevencios munka az iskolaban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
PDM2102 Személyes hatékonyság fejlesztése Szemelyes hatekonysag fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika
PDM2103 Esetelemzés Esetelemzes 5 féléves képzésben: PDM1010 2 Minősített aláírás 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Torkos Katalin

pedagógiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PDM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Márton Sára Katalin

pedagógiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Iskolai, intézményi gyakorlat (4 kredit választása kötelező)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PDM2201 Pedagógiai ismeretek népszerűsítése az iskolában Pedagogiai ismeretek nepszerusitese az iskolaban 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Dr. Vincze Tamás
PDM2202 Pedagógiai ismeretek a közművelődésben, a médiában Pedagogiai ismeretek a kozmuvelodesben, a mediaban 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Kissné dr. Rusvai Julianna
PDM2203 A pedagógia oktatásának módszertani alapjai gyakorlat A pedagogia oktatasanak modszertani alapjai gyakorlat 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Dr. Márton Sára Katalin

pedagógiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 10 kredit) Megj.: a TKM2100, TKM2101 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni! A TKM2102 és TKM2112 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni!

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika

pedagógiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 20 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
PDM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
PDM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.(Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.(Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
TKM0003 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium) 2 Minősített aláírás 0 + 1 2 Dr. Márton Sára Katalin