Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > magyartanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév)

magyartanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakterületi ismeretek - Nyelvtudomány

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAM1003 A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikaja 2 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Minya Károly
MAM1001 Nyelv, kultúra, társadalom Nyelv, kultura, tarsadalom 3 Vizsga 2 + 0 1 Tukacsné dr. Károlyi Margit

magyartanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Differenciált szakmai ismeretek (5 kredit teljesítése kötelező) - Nyelvtudomány

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAM2001 A magyar nyelvtörténet korszakai és forrásai A magyar nyelvtortenet korszakai es forrasai 2

Gyakorlati jegy

0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Sebestyén Zsolt
MAM2102 Beszédelmélet és szövegkutatás Beszedelmelet es szovegkutatas 3 Vizsga 2 + 0 1 vagy 2 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Pethő József
MAM2002 Norma és közlésmód Norma es kozlesmod 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Tukacsné dr. Károlyi Margit

magyartanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakterületi ismeretek - Irodalomtudomány

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAM1205 Irodalmi komparatisztika Irodalmi komparatisztika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Karádi Zsolt Béla
MAM1204 Szövegolvasás, interpretáció Szovegolvasas, interpretacio 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Onder Csaba
MAM1206 Irodalom és folklór Irodalom es folklor 2 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Jánosi Zoltán

magyartanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Differenciált szakmai ismeretek - Irodalomtudomány

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAM2205 Az irodalom medialitása, film és színház Az irodalom medialitasa, film es szinhaz 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Karádi Zsolt Béla
MAM2203 Műértelmezés, műértés Muertelmezes, muertes 2 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Jánosi Zoltán
MAM2204 Az irodalom nyelvisége Az irodalom nyelvisege 2

Gyakorlati jegy

0 + 2 1 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Antal Balázs

magyartanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakmódszertani ismeretek (további 2 kredit "C" típusú tantárgy választása szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAM1107 A magyar nyelv és irodalom tanítása A magyar nyelv es irodalom tanitasa 3 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Pethő József
MAM1200 Magyar módszertani szeminárium Magyar modszertani szeminarium 3

Gyakorlati jegy

0 + 2 1 Dr. Antal Attila

magyartanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAM4000 Szakképzettségi záró szigorlat Szakkepzettsegi zaro szigorlat 0 Szigorlat 2 (5 féléves képzésben 4) Tukacsné dr. Károlyi Margit

magyartanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 10 kredit) Megj.: a TKM2100, TKM2101 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni! A TKM2102 és TKM2112 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni!

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika

magyartanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 20 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
MAM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 ( 5 féléves képzésben 5)
MAM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.(Tanítás/Foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.(Tanitas/Foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 ( 5 féléves képzésben 5)
TKM0003 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium) 2 Minősített aláírás 0 + 1 2 Dr. Márton Sára Katalin