Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > környezettan-tanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév)

környezettan-tanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakmai törzstantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KVM1107 Természetvédelmi ökológia Termeszetvedelmi okologia 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Szép Tibor
KVM1206 Környezetvédelmi technika és kezelés Kornyezetvedelmi technika es kezeles 3 Vizsga 1 + 1 2 Dr. Halász Judit
KVM1210 Szakmódszertan, Környezeti- és fenntarthatóságra nevelés Szakmodszertan, Kornyezeti- es fenntarthatosagra neveles 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Kiss Ferenc
KVM1209 Szakmódszertan, Környezeti- és fenntarthatóságra nevelés Szakmodszertan, Kornyezeti- es fenntarthatosagra neveles 3 Vizsga 1 + 1 1 Dr. Kiss Ferenc
KVM1212 Szakmódszertan, Komplex tantárgypedagógia Szakmodszertan, Komplex tantargypedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Kiss Ferenc
KVM1111 Szakmódszertan, Erdei iskolai nevelés Szakmodszertan, Erdei iskolai neveles 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Kiss Ferenc

környezettan-tanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Differenciált szakmai ismeretek (13 kredit teljesítése kötelező) (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KVM1102 Környezeti fizika Kornyezeti fizika 2 Vizsga 1 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Szolnoki Attila János
KVM1103 Környezeti kémia Kornyezeti kemia 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 1 Dr. Kiss Ferenc
KVM1104 Európa természet- és társadalomföldrajza Europa termeszet- es tarsadalomfoldrajza 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Kókai Sándor
KVM1108 Környezeti műszeres analitika Kornyezeti muszeres analitika 3 Vizsga 1 + 2 1 Dr. Balogh József
KVM2214 Talajvédelem Talajvedelem 2 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Simon László
KVM2117 Biodiverzitás mérése Biodiverzitas merese 2 Gyakorlati jegy 1 + 2 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Szép Tibor
KVM1101 Alkalmazott ökológia Alkalmazott okologia 3 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Fekete István
KVM2215 Hidroökológia Hidrookologia 2 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Szabó Sándor
KVM1205 Informatika Informatika 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Nagy Mihály
KVM2116 Hulladékgazdálkodás Hulladekgazdalkodas 3 Vizsga 1 + 1 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Halász Judit

környezettan-tanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KVM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 2 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Kiss Ferenc

környezettan-tanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 10 kredit) Megj.: a TKM2100, TKM2101 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni! A TKM2102 és TKM2112 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni!

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika

környezettan-tanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 20 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
KVM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
KVM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.( Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.( Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
TKM0003 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium) 2 Minősített aláírás 0 + 1 2 Dr. Márton Sára Katalin