Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > kémiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév)

kémiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakterületi ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KEM1206 Anyagtudomány Anyagtudomany 2 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Jekő József
KEM1209 A kémiai kutatás gyakorlata A kemiai kutatas gyakorlata 2 Gyakorlati jegy 2 Dr. Jekő József
KEM1107 Bioorganikus kémia 1. Bioorganikus kemia 1. 2 Vizsga 1 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Jekő József
KEM1110 Érettségi és versenyfeladatok kémiából Erettsegi es versenyfeladatok kemiabol 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Vincze György
KEM1215 Tudomány- és környezettörténet Tudomany- es kornyezettortenet 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Kiss Ferenc

kémiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakmódszertani ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KEM1113 A kémia tanítása gyakorlat 2. A kemia tanitasa gyakorlat 2. 2 Gyakorlati jegy 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Vallner Judit Erika
KEM1111 A kémia tanítása A kemia tanitasa 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Vallner Judit Erika
KEM1212 A kémia tanítása gyakorlat 1. A kemia tanitasa gyakorlat 1. 2 Gyakorlati jegy 1 Dr. Vallner Judit Erika

kémiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Differenciált szakmai ismeretek (11 kredit teljesítése kötelező) (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KEM2218 Alkalmazott kémia 2. Alkalmazott kemia 2. 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Jekő József
KEM2219 Vízkémia Vizkemia 2 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Balogh József
KEM2224 Mindennapi élet kémiája Mindennapi elet kemiaja 3 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Jekő József
KEM1404 Fizikai kémiai labor Fizikai kemiai labor 3 Gyakorlati jegy 2 Dr. Simon Csaba
KEM2115 Szerkezet és anyagvizsgálati módszerek Szerkezet es anyagvizsgalati modszerek 2 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Jekő József
KEM2117 Műszeres analitikai labor Muszeres analitikai labor 3 Gyakorlati jegy 1 Dr. Balogh József
KEM2122 A fenntarthatóság A fenntarthatosag 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Kiss Ferenc
KEM1203 Fizikai kémia 3. Fizikai kemia 3. 4 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Simon Csaba
KEM2225 Számítógépes szimulációk módszertana Szamitogepes szimulaciok modszertana 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Szolnoki Attila János
KEM2121 Környezeti kémia 1. Kornyezeti kemia 1. 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Kiss Ferenc

kémiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KEM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 2 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Balogh József

kémiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 10 kredit) Megj.: a TKM2100, TKM2101 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni! A TKM2102 és TKM2112 tárgyak közül az adott félévben meghirdetettet kell teljesíteni!

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika

kémiatanár (azonos tanári szakképzettség birtokában, 60 kredit, 2 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 20 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
KEM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
KEM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.(Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.(Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
TKM0003 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium) 2 Minősített aláírás 0 + 1 2 Dr. Márton Sára Katalin