Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > vizuális és környezetkultúra tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév)

vizuális és környezetkultúra tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakterületi ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
VKM1103 A vizuális kommunikáció helye a vizuális nevelésben A vizualis kommunikacio helye a vizualis nevelesben 2 Vizsga 2 + 0 2 (5 féléves képzésben 4) Havasi Tamás
VKM1000 A képi gondolkodás és esztétikai ítéletalkotás a vizuális nevelésben A kepi gondolkodas es esztetikai iteletalkotas a vizualis nevelesben 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Orosz Csaba
VKM1102 A környezet- és tárgykultúra helye a vizuális nevelésben A kornyezet- es targykultura helye a vizualis nevelesben 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Aranyosi Zsuzsanna Éva
VKM1002 Kreativitási modellek a vizuális nevelésben Kreativitasi modellek a vizualis nevelesben 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Szabó Attila Sándor DLA
VKM1004 A művészettörténet és a műelemzés tanításának módszertana A muveszettortenet es a muelemzes tanitasanak modszertana 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett
VKM1001 Tanítási stratégiák a vizuális nevelésben Tanitasi strategiak a vizualis nevelesben 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Attila Sándor DLA
VKM1100 A vizuális nevelés tendenciái A vizualis neveles tendenciai 2 Vizsga 2 + 0 1 Tarnóczi József
VKM1003 A tanítás - tanulás szervezése a vizuális nevelésben A tanitas - tanulas szervezese a vizualis nevelesben 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Szabó Attila Sándor DLA
VKM1101 Kreatív feladattervezés Kreativ feladattervezes 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 Dr. Orosz Csaba
VKM9000 Iskolai tanítási gyakorlat Iskolai tanitasi gyakorlat VKM1001 (5 féléves képzésben VKM1101 is) 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 3 v 4)

vizuális és környezetkultúra tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Differenciált szakmai ismeretek (16 kredit teljesítése kötelező) (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
VKM2203 Téralkotás I. Teralkotas I. 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Orosz Csaba
VKM2207 Vizuális médiumok II. (mozgókép) Vizualis mediumok II. (mozgokep) 5 féléves képzésben: VKM2206 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Havasi Tamás
VKM2209 Tér- és környezetelemzés I. (manuális technikák) Ter- es kornyezetelemzes I. (manualis technikak) 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 Dr. Ferenczy Zsolt DLA
VKM2211 Kommunikációs és vizuális kommunikációs alapismeretek Kommunikacios es vizualis kommunikacios alapismeretek 4 Vizsga 3 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Aranyosi Zsuzsanna Éva
VKM2200 Képalkotás I. Kepalkotas I. 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Szabó Attila Sándor DLA
VKM2202 Színes Képalakítás III. (műelemzés) Szines Kepalakitas III. (muelemzes) VKM2201 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Ferenczy Zsolt DLA
VKM2205 Téralkotás III. (műelemzés) Teralkotas III. (muelemzes) VKM2204 2 Vizsga 2 + 0 3 Zielinski Tibor
VKM2204 Téralkotás II. Teralkotas II. 5 féléves képzésben: VKM2203 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 4) Zielinski Tibor
VKM2206 Vizuális médiumok I. (állókép) Vizualis mediumok I. (allokep) 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Havasi Tamás
VKM2208 Reprezentációelméletek I. (képiségelméletek) Reprezentacioelmeletek I. (kepisegelmeletek) 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Kukla Krisztián
VKM2201 Képalkotás II. Kepalkotas II. 5 féléves képzésben VKM2200 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Szabó Attila Sándor DLA
VKM2210 Tér- és környezetelemzés II. (elektronikus, digitális technikák) Ter- es kornyezetelemzes II. (elektronikus, digitalis technikak) 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 (5 féléves képzésben 2) Zielinski Tibor

vizuális és környezetkultúra tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
VKM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Szepessy Béla István

vizuális és környezetkultúra tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 40 kredit)

Megjegyzés

A TKM2010, TKM2011, TKM2012 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2100, TKM2101 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2111, TKM2112 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2121, TKM2122 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

Szabadon választható "C" típusú tantárgy teljesítése 2 kredit értékben kötelező.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1014 Pedagógiai tervezés és értékelés Pedagogiai tervezes es ertekeles 5 féléves képzésben: TKM1002 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szabó Antal
TKM2121 Alternatív pedagógiák és iskolák Alternativ pedagogiak es iskolak TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM1001 Az emberi fejlődés Az emberi fejlodes 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2111 Tanárprofilok Tanarprofilok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Kissné dr. Rusvai Julianna
TKM8000 Iskolalátogatási gyakorlat Iskolalatogatasi gyakorlat 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Antal
TKM2011 Pályatervezés Palyatervezes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM1010 Pedagógiai-szociálpszichológia Pedagogiai-szocialpszichologia 5 féléves képzésben: TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Margitics Ferenc
TKM1012 Személyiség és egészségpszichológia Szemelyiseg es egeszsegpszichologia TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Margitics Ferenc
TKM1011 A tanulói személyiség megismerése A tanuloi szemelyiseg megismerese TKM1001 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
TKM1015 Az iskolai szervezet és fejlesztése Az iskolai szervezet es fejlesztese TKM1003 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Torkos Katalin
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1002 A tanítás mestersége A tanitas mestersege 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Szabó Antal
TKM2010 Kommunikáció elmélete és gyakorlata Kommunikacio elmelete es gyakorlata 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Imre Rubenné dr.
TKM2122 Az európai iskolák története Az europai iskolak tortenete TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika
TKM5000 Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 5

vizuális és környezetkultúra tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 30 kredit)

Megjegyzés

A "Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése", a "Tanítás/foglalkozás" és a "Blokkszeminárium" tantárgyakat mind a két szakképzettségen teljesíteni kell.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0006 Összefüggő szakmai gyakorlat 6.(Osztályfőnöki foglalkozás vezetése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 6.(Osztalyfonoki foglalkozas vezetese) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
TKM0030 Összefüggő szakmai gyakorlat 8.(Sajátos funkcióju intézmények tevékenységének megismerése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 8.(Sajatos funkcioju intezmenyek tevekenysegenek megismerese) 2 Minősített aláírás 0 + 2 5
VKM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
VKM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.(Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.(Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
VKM0013 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium (egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium (egyik szakk.)) 1 Minősített aláírás 0 + 1 2 (5 féléves képzésben 5)