Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > történelemtanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév)

történelemtanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakterületi ismeretek (50 kredites megalapozással érkezőknek, összesen 12 kredit felveendő az I-II. félévben, félévenként 6-6 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TRM2903 Az ókori Hellasz története 2. Az okori Hellasz tortenete 2. 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Dr. Óbis Hajnalka
TRM2911 Újkori egyetemes történelem 2. (Kelet-Európa, Ázsia) Ujkori egyetemes tortenelem 2. (Kelet-Europa, Azsia) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2913 Politikusi portrék 2. (XIX. század, Kelet-Európa) Politikusi portrek 2. (XIX. szazad, Kelet-Europa) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2922 A reformkor nagyjai A reformkor nagyjai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Fazekas Rózsa
TRM2927 Szuperhatalmi vetélkedés, hidegháború Szuperhatalmi vetelkedes, hideghaboru 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Reszler Pál Gábor
TRM2914 Közép-Európa átrendeződése az I. világháború után Kozep-Europa atrendezodese az I. vilaghaboru utan 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Reszler Pál Gábor
TRM2915 Az ókori kelet hurri forrásai Az okori kelet hurri forrasai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Buhály Attila
TRM2916 Az ókori Róma története 2. Az okori Roma tortenete 2. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Óbis Hajnalka
TRM2918 Erdély a XVII. században Erdely a XVII. szazadban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szoboszlay György Csaba
TRM2921 Politikusi portrék 1. (XIX. század, Nyugat-Európa) Politikusi portrek 1. (XIX. szazad, Nyugat-Europa) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2924 A demokratikus átalakulás esélyei Magyarországon (1944-1948) A demokratikus atalakulas eselyei Magyarorszagon (1944-1948) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Vinnai Győző
TRM2926 A II. világháború hadigazdaságai A II. vilaghaboru hadigazdasagai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Reszler Pál Gábor
TRM2900 Az őstörténet periódusai Az ostortenet periodusai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Buhály Attila
TRM2919 A XVII. század magyar arcképcsarnoka A XVII. szazad magyar arckepcsarnoka 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szoboszlay György Csaba
TRM2902 Az ókori kelet forrásai Az okori kelet forrasai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Buhály Attila
TRM2905 Középkori magyar történelem 2. Kozepkori magyar tortenelem 2. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Szoboszlay György Csaba
TRM2906 Birodalomalapítási kísérletek a kora-újkori Európában Birodalomalapitasi kiserletek a kora-ujkori Europaban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Aszalós Éva
TRM2907 Anglia története (1485-1783) Anglia tortenete (1485-1783) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Aszalós Éva
TRM2909 Dualizmus-kori arcképcsarnok Dualizmus-kori arckepcsarnok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Fazekas Rózsa
TRM2923 Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Az 1848/49-es forradalom es szabadsagharc 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Fazekas Rózsa
TRM2925 Páneurópa-mozgalom Paneuropa-mozgalom 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Reszler Pál Gábor
TRM2908 Magyarország a dualizmus korában Magyarorszag a dualizmus koraban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Fazekas Rózsa
TRM2910 A dualizmus válsága 1. A dualizmus valsaga 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2912 Újkori egyetemes történelem 3. Ujkori egyetemes tortenelem 3. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2917 Középkori egyetemes történelem 2. Kozepkori egyetemes tortenelem 2. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Aszalós Éva
TRM2920 Újkori egyetemes történelem 1. (Nyugat-Európa, Amerika) Ujkori egyetemes tortenelem 1. (Nyugat-Europa, Amerika) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2904 Magyarország története 1301-ig Magyarorszag tortenete 1301-ig 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Szoboszlay György Csaba
TRM2901 Ókori keleti történeti szeminárium Okori keleti torteneti szeminarium 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Buhály Attila

történelemtanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakmai törzstárgyak (10 kredit teljesítése kötelező, 6 kredit a III. félévben, 4 kredit a IV. félévben)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TRM2034 A modernizáció eredményei és problémái Magyarországon a dualizmus korában A modernizacio eredmenyei es problemai Magyarorszagon a dualizmus koraban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Fazekas Rózsa
TRM2035 A zsidóság a dualizmus-kori Magyarországon A zsidosag a dualizmus-kori Magyarorszagon 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Fazekas Rózsa
TRM2041 Nemzeti mozgalmak a XIX. században Nemzeti mozgalmak a XIX. szazadban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2030 Anatólia ókori története Anatolia okori tortenete 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Buhály Attila
TRM2042 A XIX. század diplomáciája A XIX. szazad diplomaciaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2032 A középkori magyar állam A kozepkori magyar allam 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Gulyás László Szabolcs
TRM2040 Parlamentarizmus Magyarországon (1867-1918) Parlamentarizmus Magyarorszagon (1867-1918) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2033 Házasság, család a kora-újkori Európában és Magyarországon Hazassag, csalad a kora-ujkori Europaban es Magyarorszagon 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Szoboszlay György Csaba
TRM2043 Totalitárius eszmék Totalitarius eszmek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Reszler Pál Gábor
TRM2031 A kereszténység a Római Birodalomban A keresztenyseg a Romai Birodalomban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Óbis Hajnalka

történelemtanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakmódszertani ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TRM1022 Infokommunikációs eszközök és módszerek a történelemtanításban Infokommunikacios eszkozok es modszerek a tortenelemtanitasban 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 2 Dr. Buhály Attila
TRM1010 Szemléltetés a történelemtanításban Szemleltetes a tortenelemtanitasban 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Dr. Óbis Hajnalka
TRM1030 Integrált szakmódszertan Integralt szakmodszertan 1 Gyakorlati jegy 1 + 0 3 Dr. Buhály Attila
TRM1011 Kompetencia-alapú történelemtanítás 1. Kompetencia-alapu tortenelemtanitas 1. 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Dr. Buhály Attila
TRM1021 Kompetencia-alapú történelemtanítás 2. Kompetencia-alapu tortenelemtanitas 2. 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 2 Dr. Buhály Attila
TRM9000 Iskolai tanítási gyakorlat Iskolai tanitasi gyakorlat TRM1010, TRM1011, TRM1021, TRM1022 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 3

történelemtanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Differenciált szakmai ismeretek (alapképzésből érkezők számára 16, az 50 kredites megalapozással érkezők számára 4 kredit teljesítése kötelező)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TRM2108 XIX. századi választási rendszerek XIX. szazadi valasztasi rendszerek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2105 Kora-újkori magyar büntetőjog-történet Kora-ujkori magyar buntetojog-tortenet 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Szoboszlay György Csaba
TRM2104 A középkori Magyarország okleveles forrásai A kozepkori Magyarorszag okleveles forrasai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Gulyás László Szabolcs
TRM2100 Urartu története és kultúrája Urartu tortenete es kulturaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Buhály Attila
TRM2103 Európa kulturális alapjai Europa kulturalis alapjai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Óbis Hajnalka
TRM2102 Augustinus és kora Augustinus es kora 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Óbis Hajnalka
TRM2107 XIV. Lajos kora XIV. Lajos kora 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Aszalós Éva
TRM2106 Hollandia aranykora a XVII. században Hollandia aranykora a XVII. szazadban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Aszalós Éva
TRM2109 Az „aranykor”: a Monarchia hétköznapjai Az „aranykor”: a Monarchia hetkoznapjai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Fazekas Rózsa
TRM2101 Etruszkológia Etruszkologia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Óbis Hajnalka
TRM2370 Európa társadalmai a XX. században Europa tarsadalmai a XX. szazadban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Reszler Pál Gábor
TRM2361 Oroszország szláv politikája Oroszorszag szlav politikaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Zsoldos Ildikó
TRM2390 A magyar külpolitika és a kisebbségi kérdés (1920-1990) A magyar kulpolitika es a kisebbsegi kerdes (1920-1990) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Vinnai Győző

történelemtanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TRM4000 Szakképzettségi záró szigorlat Szakkepzettsegi zaro szigorlat 0 Szigorlat 4 Dr. Buhály Attila

történelemtanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 40 kredit)

Megjegyzés

A TKM2010, TKM2011, TKM2012 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2100, TKM2101 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2111, TKM2112 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2121, TKM2122 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

Szabadon választható "C" típusú tantárgy teljesítése 2 kredit értékben kötelező.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1014 Pedagógiai tervezés és értékelés Pedagogiai tervezes es ertekeles 5 féléves képzésben: TKM1002 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szabó Antal
TKM1001 Az emberi fejlődés Az emberi fejlodes 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM1010 Pedagógiai-szociálpszichológia Pedagogiai-szocialpszichologia 5 féléves képzésben: TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Margitics Ferenc
TKM1012 Személyiség és egészségpszichológia Szemelyiseg es egeszsegpszichologia TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Margitics Ferenc
TKM1011 A tanulói személyiség megismerése A tanuloi szemelyiseg megismerese TKM1001 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
TKM1015 Az iskolai szervezet és fejlesztése Az iskolai szervezet es fejlesztese TKM1003 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Torkos Katalin
TKM1002 A tanítás mestersége A tanitas mestersege 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Szabó Antal
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika

történelemtanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 30 kredit)

Megjegyzés

A "Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése", a "Tanítás/foglalkozás" és a "Blokkszeminárium" tantárgyakat mind a két szakképzettségen teljesíteni kell.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0006 Összefüggő szakmai gyakorlat 6.(Osztályfőnöki foglalkozás vezetése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 6.(Osztalyfonoki foglalkozas vezetese) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
TKM0030 Összefüggő szakmai gyakorlat 8.(Sajátos funkcióju intézmények tevékenységének megismerése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 8.(Sajatos funkcioju intezmenyek tevekenysegenek megismerese) 2 Minősített aláírás 0 + 2 5
TRM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
TRM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.( Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.( Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
TRM0013 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium (egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium (egyik szakk.)) 1 Minősített aláírás 0 + 1 2 (5 féléves képzésben 5)