Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > testnevelőtanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév)

testnevelőtanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakterületi ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TNM1010 Sportjátékok elmélete és módszertana IV. Sportjatekok elmelete es modszertana IV. 2 Vizsga 0 + 2 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Kiss Kálmán
TNM1011 Testnevelési játékok és küzdőgyakorlatok elmélete és módszertana Testnevelesi jatekok es kuzdogyakorlatok elmelete es modszertana 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 v 2 (5 féléves képzésben 2) Dr. Pucsok József Márton
TNM1013 Rekreációs és szabadidős sporttevékenységek Rekreacios es szabadidos sporttevekenysegek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Pucsok József Márton
TNM1003 Tudományos kutatás módszerei a sporttudományban Tudomanyos kutatas modszerei a sporttudomanyban 2 Gyakorlati jegy 1 + 0 1 Pásztorné dr. Batta Klára
TNM1005 Torna elmélete és szakmódszertana Torna elmelete es szakmodszertana 2 Vizsga 0 + 2 1 v 2 (5 féléves képzésben 2) Pásztorné dr. Batta Klára
TNM1012 Prevenció és gyógytestnevelés az iskolában Prevencio es gyogytestneveles az iskolaban 2 Vizsga 0 + 2 1 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Vajda Ildikó
TNM1008 Sportjátékok elmélete és módszertana II. Sportjatekok elmelete es modszertana II. 2 Vizsga 0 + 2 1 Dr. Kiss Kálmán
TNM1006 Úszás és egyéb vízisportok elmélete és szakmódszertana Uszas es egyeb vizisportok elmelete es szakmodszertana 2 Vizsga 0 + 2 1 v 2 (5 féléves képzésben 2) Dr. Vajda Ildikó
TNM1014 Sport és rekreációs táborok szervezése és vezetése (sí, természetjárás) Sport es rekreacios taborok szervezese es vezetese (si, termeszetjaras) 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Pucsok József Márton
TNM1001 Motoros képességek fejlesztése és mérése I Motoros kepessegek fejlesztese es merese I 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 1 Dr. Pucsok József Márton
TNM1004 Atlétika elmélete és szakmódszertana Atletika elmelete es szakmodszertana 2 Vizsga 0 + 2 1 Kósa László
TNM1007 Sportjátékok elmélete és módszertana I. Sportjatekok elmelete es modszertana I. 2 Vizsga 0 + 2 1 Dr. Kiss Kálmán
TNM1009 Sportjátékok elmélete és módszertana III. Sportjatekok elmelete es modszertana III. 2 Vizsga 0 + 2 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Kiss Kálmán
TNM9000 Iskolai tanítási gyakorlat Iskolai tanitasi gyakorlat 3 Gyakorlati jegy 0 + 4 1 v 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pucsok József Márton

testnevelőtanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakmódszertani ismeretek (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TNM1018 Sajátos fejlesztést igénylők társadalmi integrációjának pedagógiája Sajatos fejlesztest igenylok tarsadalmi integraciojanak pedagogiaja 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Vajda Ildikó
TNM1016 Testnevelés tanítás módszertana II. Testneveles tanitas modszertana II. TNM1015 2 Vizsga 1 + 1 2 Pásztorné dr. Batta Klára
TNM1015 Testnevelés tanítás módszertana I. Testneveles tanitas modszertana I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 1 Pásztorné dr. Batta Klára
TNM1017 Tanári képességek fejlesztése - tehetséggondozása Tanari kepessegek fejlesztese - tehetseggondozasa 2 Gyakorlati jegy 1 + 0 1 v 2 (5 féléves képzésben 4) Pásztorné dr. Batta Klára

testnevelőtanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TNM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 2 (5 féléves képzésben 4) Pásztorné dr. Batta Klára

testnevelőtanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 40 kredit)

Megjegyzés

A TKM2010, TKM2011, TKM2012 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2100, TKM2101 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2111, TKM2112 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2121, TKM2122 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

Szabadon választható "C" típusú tantárgy teljesítése 2 kredit értékben kötelező.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1014 Pedagógiai tervezés és értékelés Pedagogiai tervezes es ertekeles 5 féléves képzésben: TKM1002 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szabó Antal
TKM2121 Alternatív pedagógiák és iskolák Alternativ pedagogiak es iskolak TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM1001 Az emberi fejlődés Az emberi fejlodes 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2111 Tanárprofilok Tanarprofilok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Kissné dr. Rusvai Julianna
TKM8000 Iskolalátogatási gyakorlat Iskolalatogatasi gyakorlat 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Antal
TKM2011 Pályatervezés Palyatervezes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM1010 Pedagógiai-szociálpszichológia Pedagogiai-szocialpszichologia 5 féléves képzésben: TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Margitics Ferenc
TKM1012 Személyiség és egészségpszichológia Szemelyiseg es egeszsegpszichologia TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Margitics Ferenc
TKM1011 A tanulói személyiség megismerése A tanuloi szemelyiseg megismerese TKM1001 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
TKM1015 Az iskolai szervezet és fejlesztése Az iskolai szervezet es fejlesztese TKM1003 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Torkos Katalin
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1002 A tanítás mestersége A tanitas mestersege 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Szabó Antal
TKM2010 Kommunikáció elmélete és gyakorlata Kommunikacio elmelete es gyakorlata 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Imre Rubenné dr.
TKM2122 Az európai iskolák története Az europai iskolak tortenete TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika
TKM5000 Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 5

testnevelőtanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 30 kredit)

Megjegyzés

A "Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése", a "Tanítás/foglalkozás" és a "Blokkszeminárium" tantárgyakat mind a két szakképzettségen teljesíteni kell.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0006 Összefüggő szakmai gyakorlat 6.(Osztályfőnöki foglalkozás vezetése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 6.(Osztalyfonoki foglalkozas vezetese) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
TKM0030 Összefüggő szakmai gyakorlat 8.(Sajátos funkcióju intézmények tevékenységének megismerése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 8.(Sajatos funkcioju intezmenyek tevekenysegenek megismerese) 2 Minősített aláírás 0 + 2 5
TNM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékel... Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekel... 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
TNM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.( Tanítás/foglalkozás) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.( Tanitas/foglalkozas) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
TNM0013 Összefüggő szakmai gyakorlat 3. (Blokkszeminárium (egyik szakk.) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3. (Blokkszeminarium (egyik szakk.) 1 Minősített aláírás 0 + 1 2 (5 féléves képzésben 5)