Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > magyartanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév)

magyartanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakterületi ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAM1012 Műfaj- és eszmetörténet Mufaj- es eszmetortenet 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Onder Csaba
MAM1011 A tanári mesterség anyanyelvi alapjai A tanari mesterseg anyanyelvi alapjai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Minya Károly

magyartanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakterületi ismeretek - Nyelvtudomány

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAM1003 A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikaja 2 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Minya Károly
MAM1001 Nyelv, kultúra, társadalom Nyelv, kultura, tarsadalom 3 Vizsga 2 + 0 1 Tukacsné dr. Károlyi Margit
MAM2001 A magyar nyelvtörténet korszakai és forrásai A magyar nyelvtortenet korszakai es forrasai 2

Gyakorlati jegy

0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Sebestyén Zsolt
MAM2102 Beszédelmélet és szövegkutatás Beszedelmelet es szovegkutatas 3 Vizsga 2 + 0 1 vagy 2 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Pethő József
MAM1002 Norma és közlésmód (t) Norma es kozlesmod (t) 2

Gyakorlati jegy

0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Tukacsné dr. Károlyi Margit

magyartanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakterületi ismeretek - Irodalomtudomány

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAM2205 Az irodalom medialitása, film és színház Az irodalom medialitasa, film es szinhaz 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Karádi Zsolt Béla
MAM1205 Irodalmi komparatisztika Irodalmi komparatisztika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Karádi Zsolt Béla
MAM2203 Műértelmezés, műértés Muertelmezes, muertes 2 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Jánosi Zoltán
MAM2204 Az irodalom nyelvisége Az irodalom nyelvisege 2

Gyakorlati jegy

0 + 2 1 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Antal Balázs
MAM1204 Szövegolvasás, interpretáció Szovegolvasas, interpretacio 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Onder Csaba
MAM1206 Irodalom és folklór Irodalom es folklor 2 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Jánosi Zoltán

magyartanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakmódszertani ismeretek (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAM1209 Az irodalomtanítás módszertana Az irodalomtanitas modszertana 2

Gyakorlati jegy

0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Antal Attila
MAM1107 A magyar nyelv és irodalom tanítása A magyar nyelv es irodalom tanitasa 3 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Pethő József
MAM1108 Anyanyelv-pedagógia Anyanyelv-pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Pethő József
MAM9000 Iskolai tanítási gyakorlat Iskolai tanitasi gyakorlat 5 féléves képzésben: MAM1107, MAM1108, MAM1209 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 3 vagy 4)

magyartanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAM4000 Szakképzettségi záró szigorlat Szakkepzettsegi zaro szigorlat 0 Szigorlat 2 (5 féléves képzésben 4) Tukacsné dr. Károlyi Margit

magyartanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 40 kredit)

Megjegyzés

A TKM2010, TKM2011, TKM2012 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2100, TKM2101 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2111, TKM2112 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2121, TKM2122 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

Szabadon választható "C" típusú tantárgy teljesítése 2 kredit értékben kötelező.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1014 Pedagógiai tervezés és értékelés Pedagogiai tervezes es ertekeles 5 féléves képzésben: TKM1002 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szabó Antal
TKM2121 Alternatív pedagógiák és iskolák Alternativ pedagogiak es iskolak TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM1001 Az emberi fejlődés Az emberi fejlodes 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2111 Tanárprofilok Tanarprofilok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Kissné dr. Rusvai Julianna
TKM8000 Iskolalátogatási gyakorlat Iskolalatogatasi gyakorlat 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Antal
TKM2011 Pályatervezés Palyatervezes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM1010 Pedagógiai-szociálpszichológia Pedagogiai-szocialpszichologia 5 féléves képzésben: TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Margitics Ferenc
TKM1012 Személyiség és egészségpszichológia Szemelyiseg es egeszsegpszichologia TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Margitics Ferenc
TKM1011 A tanulói személyiség megismerése A tanuloi szemelyiseg megismerese TKM1001 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
TKM1015 Az iskolai szervezet és fejlesztése Az iskolai szervezet es fejlesztese TKM1003 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Torkos Katalin
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1002 A tanítás mestersége A tanitas mestersege 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Szabó Antal
TKM2010 Kommunikáció elmélete és gyakorlata Kommunikacio elmelete es gyakorlata 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Imre Rubenné dr.
TKM2122 Az európai iskolák története Az europai iskolak tortenete TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika
TKM5000 Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 5

magyartanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 30 kredit)

Megjegyzés

A "Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése", a "Tanítás/foglalkozás" és a "Blokkszeminárium" tantárgyakat mind a két szakképzettségen teljesíteni kell.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0006 Összefüggő szakmai gyakorlat 6.(Osztályfőnöki foglalkozás vezetése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 6.(Osztalyfonoki foglalkozas vezetese) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
TKM0030 Összefüggő szakmai gyakorlat 8.(Sajátos funkcióju intézmények tevékenységének megismerése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 8.(Sajatos funkcioju intezmenyek tevekenysegenek megismerese) 2 Minősített aláírás 0 + 2 5
MAM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 ( 5 féléves képzésben 5)
MAM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.(Tanítás/Foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.(Tanitas/Foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 ( 5 féléves képzésben 5)
MAM0013 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium (egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium (egyik szakk.)) 1 Minősített aláírás 0 + 1 2 ( 5 féléves képzésben 5)