Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > kémiatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév)

kémiatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakterületi ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KEM1206 Anyagtudomány Anyagtudomany 2 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Jekő József
KEM1209 A kémiai kutatás gyakorlata A kemiai kutatas gyakorlata 2 Gyakorlati jegy 2 Dr. Jekő József
KEM1404 Fizikai kémiai labor Fizikai kemiai labor 3 Gyakorlati jegy 2 Dr. Simon Csaba
KEM1107 Bioorganikus kémia 1. Bioorganikus kemia 1. 2 Vizsga 1 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Jekő József
KEM1110 Érettségi és versenyfeladatok kémiából Erettsegi es versenyfeladatok kemiabol 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Vincze György
KEM1208 Bioorganikus kémia 2. Bioorganikus kemia 2. 2 Gyakorlati jegy 2 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Jekő József
KEM1101 Alkalmazott kémia 1. Alkalmazott kemia 1. 4 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Jekő József
KEM1405 Fizikai kémiai gyakorlat Fizikai kemiai gyakorlat 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 Dr. Simon Csaba
KEM1203 Fizikai kémia 3. Fizikai kemia 3. 4 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Simon Csaba
KEM1215 Tudomány- és környezettörténet Tudomany- es kornyezettortenet 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Kiss Ferenc
KEM1204 Életfolyamatok Biokémiája Eletfolyamatok Biokemiaja 2 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Molnár Mónika

kémiatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakmódszertani ismeretek (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KEM1113 A kémia tanítása gyakorlat 2. A kemia tanitasa gyakorlat 2. 2 Gyakorlati jegy 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Vallner Judit Erika
KEM1111 A kémia tanítása A kemia tanitasa 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Vallner Judit Erika
KEM1212 A kémia tanítása gyakorlat 1. A kemia tanitasa gyakorlat 1. 2 Gyakorlati jegy 1 Dr. Vallner Judit Erika
KEM1214 Komplex tantárgypedagógia Komplex tantargypedagogia 2 Vizsga 2 + 0 2 ( 5 féléves képzésben 3 vagy 4) Dr. Kiss Ferenc
KEM9000 Iskolai tanítási gyakorlat Iskolai tanitasi gyakorlat KEM1113 3 Gyakorlati jegy 0 + 60 2 ( 5 féléves képzésben 3 vagy 4)

kémiatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Differenciált szakmai ismeretek (a kémia BSc szakról belépő hallgatók az alapozó tantárgyak helyett 12 kredit differenciált szakmai ismeretet vesznek fel)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KEM2218 Alkalmazott kémia 2. Alkalmazott kemia 2. 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Jekő József
KEM2219 Vízkémia Vizkemia 2 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Balogh József
KEM2224 Mindennapi élet kémiája Mindennapi elet kemiaja 3 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Jekő József
KEM2115 Szerkezet és anyagvizsgálati módszerek Szerkezet es anyagvizsgalati modszerek 2 Vizsga 2 + 0 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Jekő József
KEM2117 Műszeres analitikai labor Muszeres analitikai labor 3 Gyakorlati jegy 1 Dr. Balogh József
KEM2122 A fenntarthatóság A fenntarthatosag 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Kiss Ferenc
KEM2123 Ásványtan Asvanytan 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Kiss Ferenc
KEM2225 Számítógépes szimulációk módszertana Szamitogepes szimulaciok modszertana 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Szolnoki Attila János
KEM2121 Környezeti kémia 1. Kornyezeti kemia 1. 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 ( 5 féléves képzésben 3) Dr. Kiss Ferenc
KEM2124 Ásványtan gyakorlat Asvanytan gyakorlat 2 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 Dr. Kiss Ferenc

kémiatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KEM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 2 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Balogh József

kémiatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 40 kredit)

Megjegyzés

A TKM2010, TKM2011, TKM2012 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2100, TKM2101 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2111, TKM2112 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2121, TKM2122 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

Szabadon választható "C" típusú tantárgy teljesítése 2 kredit értékben kötelező.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1014 Pedagógiai tervezés és értékelés Pedagogiai tervezes es ertekeles 5 féléves képzésben: TKM1002 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szabó Antal
TKM2121 Alternatív pedagógiák és iskolák Alternativ pedagogiak es iskolak TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM1001 Az emberi fejlődés Az emberi fejlodes 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2111 Tanárprofilok Tanarprofilok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Kissné dr. Rusvai Julianna
TKM8000 Iskolalátogatási gyakorlat Iskolalatogatasi gyakorlat 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Antal
TKM2011 Pályatervezés Palyatervezes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM1010 Pedagógiai-szociálpszichológia Pedagogiai-szocialpszichologia 5 féléves képzésben: TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Margitics Ferenc
TKM1012 Személyiség és egészségpszichológia Szemelyiseg es egeszsegpszichologia TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Margitics Ferenc
TKM1011 A tanulói személyiség megismerése A tanuloi szemelyiseg megismerese TKM1001 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
TKM1015 Az iskolai szervezet és fejlesztése Az iskolai szervezet es fejlesztese TKM1003 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Torkos Katalin
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1002 A tanítás mestersége A tanitas mestersege 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Szabó Antal
TKM2010 Kommunikáció elmélete és gyakorlata Kommunikacio elmelete es gyakorlata 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Imre Rubenné dr.
TKM2122 Az európai iskolák története Az europai iskolak tortenete TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika
TKM5000 Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 5

kémiatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 30 kredit)

Megjegyzés

A "Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése", a "Tanítás/foglalkozás" és a "Blokkszeminárium" tantárgyakat mind a két szakképzettségen teljesíteni kell.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0006 Összefüggő szakmai gyakorlat 6.(Osztályfőnöki foglalkozás vezetése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 6.(Osztalyfonoki foglalkozas vezetese) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
TKM0030 Összefüggő szakmai gyakorlat 8.(Sajátos funkcióju intézmények tevékenységének megismerése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 8.(Sajatos funkcioju intezmenyek tevekenysegenek megismerese) 2 Minősített aláírás 0 + 2 5
KEM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
KEM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.(Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.(Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
KEM0013 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium(egyik szakk.)) 1 Minősített aláírás 0 + 1 2 (5 féléves képzésben 5)