Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > informatika tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév)

informatika tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - "A" típusú tantárgyak

Megjegyzés

* alapozó tantárgyak, csak az 50 kredites második tanári szakot megalapozó ismeretekkel érkezőknek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ITM1001 Információs társadalom alapismeretek Informacios tarsadalom alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 1 Tanyiné dr. Kocsis Anikó
ITM1004 Programozási nyelvek a közoktatásban Programozasi nyelvek a kozoktatasban 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Bajalinov Erik
ITM1008 Oktatási alkalmazások Oktatasi alkalmazasok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Bajalinov Erik
ITM1006 Informatika oktatása Informatika oktatasa 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 ( 5 féléves képzésben 2) Dr. Ionescu Klára
ITM1005 Információs technológiák Informacios technologiak 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Ionescu Klára
ITM1003 Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása Algoritmizalas, adatmodellezes tanitasa 4 Vizsga 2 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Dömösi Pál Béla
ITM1007 Alkalmazói rendszerek Alkalmazoi rendszerek 2 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 Dr. Vályi Sándor
ITM1002 Informatikai versenyfeladatok Informatikai versenyfeladatok 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Ionescu Klára
ITM1010 Numerikus analízis* Numerikus analizis* 4 Gyakorlati jegy 1 + 3 2 Dr. Blahota István
ITM1009 Mesterséges intelligencia* Mesterseges intelligencia* 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Vályi Sándor
ITM9000 Iskolai tanítási gyakorlat Iskolai tanitasi gyakorlat 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 ( 5 féléves képzésben 3 vagy 4)

informatika tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - "B" típusú tantárgyak (4 vagy 12 kredit teljesítendő, illetve további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ITM2001 Távoktatás Tavoktatas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) Nagy Zsolt
ITM2008 Számítástudományi ismeretek Szamitastudomanyi ismeretek 3 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Falucskai János
ITM2003 Szabad szoftverek az oktatásban Szabad szoftverek az oktatasban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 4) Tanyiné dr. Kocsis Anikó
ITM2007 Informatika a pedagógiában Informatika a pedagogiaban 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Ionescu Klára
ITM2002 Multimédia az oktatásban Multimedia az oktatasban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Gát György Tamás
ITM2005 Web-fejlesztés Web-fejlesztes 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 2) Dr. Vályi Sándor
ITM2004 Kiadványszerkesztés Kiadvanyszerkesztes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 3) Vegera József
ITM2006 A technológia felhasználása az oktatásban A technologia felhasznalasa az oktatasban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 vagy 2 (5 féléves képzésben 2) Dr. Kovács Zoltán

informatika tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ITM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 2 ( 5 féléves képzésben 4) Dr. Dömösi Pál Béla

informatika tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 40 kredit)

Megjegyzés

A TKM2010, TKM2011, TKM2012 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2100, TKM2101 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2111, TKM2112 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2121, TKM2122 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

Szabadon választható "C" típusú tantárgy teljesítése 2 kredit értékben kötelező.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1014 Pedagógiai tervezés és értékelés Pedagogiai tervezes es ertekeles 5 féléves képzésben: TKM1002 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szabó Antal
TKM2121 Alternatív pedagógiák és iskolák Alternativ pedagogiak es iskolak TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM1001 Az emberi fejlődés Az emberi fejlodes 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2111 Tanárprofilok Tanarprofilok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Kissné dr. Rusvai Julianna
TKM8000 Iskolalátogatási gyakorlat Iskolalatogatasi gyakorlat 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Antal
TKM2011 Pályatervezés Palyatervezes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM1010 Pedagógiai-szociálpszichológia Pedagogiai-szocialpszichologia 5 féléves képzésben: TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Margitics Ferenc
TKM1012 Személyiség és egészségpszichológia Szemelyiseg es egeszsegpszichologia TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Margitics Ferenc
TKM1011 A tanulói személyiség megismerése A tanuloi szemelyiseg megismerese TKM1001 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
TKM1015 Az iskolai szervezet és fejlesztése Az iskolai szervezet es fejlesztese TKM1003 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Torkos Katalin
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1002 A tanítás mestersége A tanitas mestersege 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Szabó Antal
TKM2010 Kommunikáció elmélete és gyakorlata Kommunikacio elmelete es gyakorlata 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Imre Rubenné dr.
TKM2122 Az európai iskolák története Az europai iskolak tortenete TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika
TKM5000 Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 5

informatika tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 30 kredit)

Megjegyzés

A "Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése", a "Tanítás/foglalkozás" és a "Blokkszeminárium" tantárgyakat mind a két szakképzettségen teljesíteni kell.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0006 Összefüggő szakmai gyakorlat 6.(Osztályfőnöki foglalkozás vezetése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 6.(Osztalyfonoki foglalkozas vezetese) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
TKM0030 Összefüggő szakmai gyakorlat 8.(Sajátos funkcióju intézmények tevékenységének megismerése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 8.(Sajatos funkcioju intezmenyek tevekenysegenek megismerese) 2 Minősített aláírás 0 + 2 5
ITM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
ITM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.(Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.(Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
ITM0013 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium(egyik szakk.)) 1 Minősített aláírás 0 + 1 2 (5 féléves képzésben 5)