Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > fizikatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév)

fizikatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakterületi ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIM1120 Anyagtudományi kutatások és alkalmazások Anyagtudomanyi kutatasok es alkalmazasok 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Beszeda Imre
FIM1223 Elemi fizika Elemi fizika 3 Gyakorlati jegy 1 + 3 1 Dr. Tarján Péter
FIM1122 A természettudományos kutatások és a társadalom A termeszettudomanyos kutatasok es a tarsadalom

FIM1120, FIM1223, FIM1225

2

Vizsga

2 + 0 2 (5 féléves képzésben 3) Stonawski Tamás
FIM1112 Elméleti pontmechanika Elmeleti pontmechanika 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Beszeda Imre

fizikatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakmódszertani ismeretek (további 2 kredit "C" típusú tantárgy teljesítése szükséges)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIM1124 A fizika tanulás - tanítás folyamata A fizika tanulas - tanitas folyamata 3 Vizsga 1 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Varga Klára
FIM1225 A kísérletezés, megfigyelés, szemléltetés módszertana A kiserletezes, megfigyeles, szemleltetes modszertana 2 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Beszeda Imre
FIM1226 Gyakorlatok a szaktanári kompetenciák fejlesztéséhez Gyakorlatok a szaktanari kompetenciak fejlesztesehez 5 féléves képzésben: FIM1224, FIM1225 2 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Beszeda Imre
FIM1127 A természettudományos ismeretszerzés, képességfejlesztés iskolán kívüli formái A termeszettudomanyos ismeretszerzes, kepessegfejlesztes iskolan kivuli formai

5 féléves képzésben: FIM1224, FIM1225

2

Gyakorlati jegy

0 + 3 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Beszeda Imre
FIM9000 Iskolai tanítási gyakorlat Iskolai tanitasi gyakorlat FIM1124, FIM1225 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 Dr. Szabó Ferenc Géza

fizikatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Differenciált szakmai ismeretek (17 kredit teljesítése kötelező)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIM2502 Környezetfizika Kornyezetfizika 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Varga Klára
FIM1115 Kvantummechanika Kvantummechanika 2 Vizsga 2 + 0 2 Stonawski Tamás
FIM2505 Fizikatörténet Fizikatortenet 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Tarján Péter
FIM2501 Csillagászat Csillagaszat 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Tarján Péter
FIM2503 Számítógépes szimulációk módszertana Szamitogepes szimulaciok modszertana 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Stonawski Tamás
FIM2101 Relativitáselmélet Relativitaselmelet 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Dezső Gergely
FIM2504 Fizikai problémák megoldási módszerei Fizikai problemak megoldasi modszerei 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 1 Stonawski Tamás
FIM2203 Energiatermelés, energiagazdálkodás Energiatermeles, energiagazdalkodas 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Tarján Péter
FIM1112 Elméleti pontmechanika Elmeleti pontmechanika 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Beszeda Imre
FIM2508 Nukleáris technológia Nuklearis technologia 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Tarján Péter

fizikatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakterületi ismeretek (nem fizika BSc-ről belépő hallgatók részére)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIM1120 Anyagtudományi kutatások és alkalmazások Anyagtudomanyi kutatasok es alkalmazasok 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Beszeda Imre
FIM1121 Nemlineáris jelenségek a természettudományokban Nemlinearis jelensegek a termeszettudomanyokban FIM1120, FIM1223, FIM1225 2 Vizsga 2 + 0 2 (5 féléves képzésben 3) Stonawski Tamás
FIM1223 Elemi fizika Elemi fizika 3 Gyakorlati jegy 1 + 3 1 Dr. Tarján Péter
FIM1122 A természettudományos kutatások és a társadalom A termeszettudomanyos kutatasok es a tarsadalom

FIM1120, FIM1223, FIM1225

2

Vizsga

2 + 0 2 (5 féléves képzésben 3) Stonawski Tamás
FIM1109 Kvantumfizika alapjai Kvantumfizika alapjai 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Mándy Tihamér
FIM1111 Mag- és részecskefizika Mag- es reszecskefizika 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Tarján Péter
FIM1113 Elektrodinamika Elektrodinamika 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szabó Sándor
FIM1114 Statisztikus fizika Statisztikus fizika 2 Vizsga 2 + 0 1 Stonawski Tamás
FIM1211 Mag- és részecskefizika gyakorlat Mag- es reszecskefizika gyakorlat 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Tarján Péter
MTM1901 Alkalmazott matematika és módszerei I. Alkalmazott matematika es modszerei I. 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Blahota István

fizikatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakmódszertani ismeretek (nem fizika BSc-ről belépő hallgatók részére)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIM1124 A fizika tanulás - tanítás folyamata A fizika tanulas - tanitas folyamata 3 Vizsga 1 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Varga Klára
FIM1225 A kísérletezés, megfigyelés, szemléltetés módszertana A kiserletezes, megfigyeles, szemleltetes modszertana 2 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Beszeda Imre
FIM1226 Gyakorlatok a szaktanári kompetenciák fejlesztéséhez Gyakorlatok a szaktanari kompetenciak fejlesztesehez 5 féléves képzésben: FIM1224, FIM1225 2 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Beszeda Imre
FIM9000 Iskolai tanítási gyakorlat Iskolai tanitasi gyakorlat FIM1124, FIM1225 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 Dr. Szabó Ferenc Géza
FIM1127 A természettudományos ismeretszerzés, képességfejlesztés iskolán kívüli formái A termeszettudomanyos ismeretszerzes, kepessegfejlesztes iskolan kivuli formai

5 féléves képzésben: FIM1224, FIM1225

2

Gyakorlati jegy

0 + 3 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Beszeda Imre

fizikatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Differenciált szakmai ismeretek (5 kredit teljesítése kötelező) (nem fizika BSc-ről belépő hallgatók részére)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIM2502 Környezetfizika Kornyezetfizika 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Varga Klára
FIM2501 Csillagászat Csillagaszat 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Tarján Péter
FIM2503 Számítógépes szimulációk módszertana Szamitogepes szimulaciok modszertana 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Stonawski Tamás
FIM2504 Fizikai problémák megoldási módszerei Fizikai problemak megoldasi modszerei 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 1 Stonawski Tamás
FIM2203 Energiatermelés, energiagazdálkodás Energiatermeles, energiagazdalkodas 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Tarján Péter

fizikatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 2 Dr. Beszeda Imre

fizikatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 40 kredit)

Megjegyzés

A TKM2010, TKM2011, TKM2012 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2100, TKM2101 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2111, TKM2112 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2121, TKM2122 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

Szabadon választható "C" típusú tantárgy teljesítése 2 kredit értékben kötelező.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1014 Pedagógiai tervezés és értékelés Pedagogiai tervezes es ertekeles 5 féléves képzésben: TKM1002 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szabó Antal
TKM2121 Alternatív pedagógiák és iskolák Alternativ pedagogiak es iskolak TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM1001 Az emberi fejlődés Az emberi fejlodes 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2111 Tanárprofilok Tanarprofilok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Kissné dr. Rusvai Julianna
TKM8000 Iskolalátogatási gyakorlat Iskolalatogatasi gyakorlat 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Antal
TKM2011 Pályatervezés Palyatervezes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM1010 Pedagógiai-szociálpszichológia Pedagogiai-szocialpszichologia 5 féléves képzésben: TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Margitics Ferenc
TKM1012 Személyiség és egészségpszichológia Szemelyiseg es egeszsegpszichologia TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Margitics Ferenc
TKM1011 A tanulói személyiség megismerése A tanuloi szemelyiseg megismerese TKM1001 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
TKM1015 Az iskolai szervezet és fejlesztése Az iskolai szervezet es fejlesztese TKM1003 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Torkos Katalin
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1002 A tanítás mestersége A tanitas mestersege 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Szabó Antal
TKM2010 Kommunikáció elmélete és gyakorlata Kommunikacio elmelete es gyakorlata 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Imre Rubenné dr.
TKM2122 Az európai iskolák története Az europai iskolak tortenete TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika
TKM5000 Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 5

fizikatanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 30 kredit)

Megjegyzés

A "Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése", a "Tanítás/foglalkozás" és a "Blokkszeminárium" tantárgyakat mind a két szakképzettségen teljesíteni kell.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0006 Összefüggő szakmai gyakorlat 6.(Osztályfőnöki foglalkozás vezetése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 6.(Osztalyfonoki foglalkozas vezetese) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
TKM0030 Összefüggő szakmai gyakorlat 8.(Sajátos funkcióju intézmények tevékenységének megismerése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 8.(Sajatos funkcioju intezmenyek tevekenysegenek megismerese) 2 Minősített aláírás 0 + 2 5
FIM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értelmezé) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertelmeze) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
FIM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.( Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.( Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
FIM0013 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium (egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium (egyik szakk.)) 1 Minősített aláírás 0 + 1 2 (5 féléves képzésben 5) Dr. Varga Klára