Főoldal > 2016/2017. tanév > A tanári mesterképzés mintatantervei > ének-zene tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév)

ének-zene tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakterületi ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENM1008 Hangszeres előadói gyakorlat 2. Hangszeres eloadoi gyakorlat 2. ENM1007 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Szilágyi Gyula
ENM1010 Karvezetés 2. Karvezetes 2. ENM1009 2 Vizsga 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Tamási László András
ENM1003 Komplex zenei gyakorlat 1. Komplex zenei gyakorlat 1. 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENM1005 Vokális előadói gyakorlat 1. Vokalis eloadoi gyakorlat 1. 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 Sinka Krisztina Barbara
ENM1007 Hangszeres előadói gyakorlat 1. Hangszeres eloadoi gyakorlat 1. 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 Szilágyi Gyula
ENM1009 Karvezetés 1. Karvezetes 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Tamási László András
ENM1011 Magyar népzene 1. Magyar nepzene 1. 2 Vizsga 1 + 0 1 (5 féléves képzésben 2) Kompár-Rőmer Judit
ENM1012 Magyar népzene 2. Magyar nepzene 2. 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 (5 féléves képzésben 3) Kompár-Rőmer Judit
ENM1006 Vokális előadói gyakorlat 2. Vokalis eloadoi gyakorlat 2. ENM1005 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Sinka Krisztina Barbara
ENM1002 Zene- és kultúrtörténet 2. Zene- es kulturtortenet 2. ENM1001 2 Vizsga 2 + 0 2 (5 féléves képzésben 4) Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENM1004 Komplex zenei gyakorlat 2. Komplex zenei gyakorlat 2. ENM1003 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENM1001 Zene- és kultúrtörténet 1. Zene- es kulturtortenet 1. 2 Vizsga 2 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Kissné dr. Mogyorósi Pálma

ének-zene tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakmódszertani ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENM1101 Ének-zene szakmódszertan 1. Enek-zene szakmodszertan 1. 2 Vizsga 2 + 0 1 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENM1105 Alternatív zenepedagógiai rendszerek Alternativ zenepedagogiai rendszerek 1 Vizsga 1 + 0 1 (5 féléves képzésben 3) Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENM1103 Anyagismeret 1. Anyagismeret 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENM1102 Ének-zene szakmódszertan 2. Enek-zene szakmodszertan 2. ENM1101 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENM1104 Anyagismeret 2. Anyagismeret 2. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 4) Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENM9000 Iskolai tanítási gyakorlat Iskolai tanitasi gyakorlat 5 féléves képzésben: ENM1102E, ENM1004E 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 4)

ének-zene tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Differenciált szakmai ismeretek (5 kredit teljesítése kötelező)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENM2001 Kórushangképzés - beszédművelés Korushangkepzes - beszedmuveles 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENM2002 Gyermek- és ifjúsági karirodalom és vezénylési gyakorlat 1. Gyermek- es ifjusagi karirodalom es vezenylesi gyakorlat 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Tamási László András
ENM2004 Magyarországon élő nemzetiségek zenéje Magyarorszagon elo nemzetisegek zeneje 1 Vizsga 1 + 0 1 Juhász Erika
ENM2006 Számítógépes zene Szamitogepes zene 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 (5 féléves képzésben 3) Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENM2003 Gyermek- és ifjúsági karirodalom és vezénylési gyakorlat 2. Gyermek- es ifjusagi karirodalom es vezenylesi gyakorlat 2. ENM2002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Tamási László András
ENM2005 Zenei nevelés a tanórán kívül Zenei neveles a tanoran kivul 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 (5 féléves képzésben 4) Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENM2008 Populáris zenei irányzatok Popularis zenei iranyzatok 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 (5 féléves képzésben 4) Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENM2007 Tudásbázisok használata Tudasbazisok hasznalata 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 (5 féléves képzésben 4) Ferencziné dr. Ács Ildikó

ének-zene tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Záróvizsgára bocsátás kritériumfeltétele

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENM1204 Karének és előadói gyakorlat 4. Karenek es eloadoi gyakorlat 4. 0 Aláírás megszerzése 0 + 4 4 Dr. Tamási László András
ENM1201 Karének és előadói gyakorlat 1. Karenek es eloadoi gyakorlat 1. 0 Aláírás megszerzése 0 + 4 1 Dr. Tamási László András
ENM1203 Karének és előadói gyakorlat 3. Karenek es eloadoi gyakorlat 3. 0 Aláírás megszerzése 0 + 4 3 Dr. Tamási László András
ENM1202 Karének és előadói gyakorlat 2. Karenek es eloadoi gyakorlat 2. 0 Aláírás megszerzése 0 + 4 2 Dr. Tamási László András

ének-zene tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Szakképzettségi zárószigorlat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENM4000 Szakképzettségi zárószigorlat Szakkepzettsegi zaroszigorlat 0 Szigorlat 2 (5 féléves képzésben 4) Ferencziné dr. Ács Ildikó

ének-zene tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai (kötelezően teljesítendő 40 kredit)

Megjegyzés

A TKM2010, TKM2011, TKM2012 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2100, TKM2101 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2111, TKM2112 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

A TKM2121, TKM2122 tantárgyak közül 2 kredit teljesítése kötelező.

Szabadon választható "C" típusú tantárgy teljesítése 2 kredit értékben kötelező.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM1003 Iskola és társadalom Iskola es tarsadalom 2 Vizsga 1 + 0 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1014 Pedagógiai tervezés és értékelés Pedagogiai tervezes es ertekeles 5 féléves képzésben: TKM1002 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szabó Antal
TKM2121 Alternatív pedagógiák és iskolák Alternativ pedagogiak es iskolak TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM1001 Az emberi fejlődés Az emberi fejlodes 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM1016 Differenciált tanulásszervezés* Differencialt tanulasszervezes* 5 féléves képzésben: TKM1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 (5 féléves képzésben 2) Dr. Szabó Antal
TKM2111 Tanárprofilok Tanarprofilok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Kissné dr. Rusvai Julianna
TKM8000 Iskolalátogatási gyakorlat Iskolalatogatasi gyakorlat 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Antal
TKM2011 Pályatervezés Palyatervezes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Margitics Ferenc
TKM2101 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Bodnárné dr. Kiss Katalin
TKM2100 Együttnevelés Egyuttneveles 5 féléves képzésben: TKM1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 3) Dr. Pornói Imre
TKM1010 Pedagógiai-szociálpszichológia Pedagogiai-szocialpszichologia 5 féléves képzésben: TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Margitics Ferenc
TKM1012 Személyiség és egészségpszichológia Szemelyiseg es egeszsegpszichologia TKM1001 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Margitics Ferenc
TKM1011 A tanulói személyiség megismerése A tanuloi szemelyiseg megismerese TKM1001 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
TKM1015 Az iskolai szervezet és fejlesztése Az iskolai szervezet es fejlesztese TKM1003 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Torkos Katalin
TKM2012 Önszabályozó tanulás pszichológiája Onszabalyozo tanulas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 1) Dr. Márton Sára Katalin
TKM1002 A tanítás mestersége A tanitas mestersege 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Szabó Antal
TKM2010 Kommunikáció elmélete és gyakorlata Kommunikacio elmelete es gyakorlata 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Imre Rubenné dr.
TKM2122 Az európai iskolák története Az europai iskolak tortenete TKM1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze Tamás
TKM2112 Digitális pedagógia Digitalis pedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 4) Dr. Dráviczki Sándor
TKM1013 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika
TKM5000 Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 5

ének-zene tanár (BA, BSc alapoklevél birtokában, szakpáros képzés, 150 kredit, 5 félév) - Összefüggő szakmai gyakorlat (teljesítendő 30 kredit)

Megjegyzés

A "Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése", a "Tanítás/foglalkozás" és a "Blokkszeminárium" tantárgyakat mind a két szakképzettségen teljesíteni kell.

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TKM0004 Összefüggő szakmai gyakorlat 4.(Tehetségfejlesztő gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 4.(Tehetsegfejleszto gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0005 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.(Hátránykompenzáló gyakorlat) Osszefuggo szakmai gyakorlat 5.(Hatranykompenzalo gyakorlat) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0006 Összefüggő szakmai gyakorlat 6.(Osztályfőnöki foglalkozás vezetése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 6.(Osztalyfonoki foglalkozas vezetese) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5
TKM0010 Összefüggő szakmai gyakorlat 9.(Portfólió készítése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 9.(Portfolio keszitese) 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 5
TKM0020 Összefüggő szakmai gyakorlat 7.(Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) Osszefuggo szakmai gyakorlat 7.(Nevelesi gyakorlat valtozo iskolai szintereken) 3 Minősített aláírás 0 + 2 5
TKM0030 Összefüggő szakmai gyakorlat 8.(Sajátos funkcióju intézmények tevékenységének megismerése) Osszefuggo szakmai gyakorlat 8.(Sajatos funkcioju intezmenyek tevekenysegenek megismerese) 2 Minősített aláírás 0 + 2 5
ENM0001 Összefüggő szakmai gyakorlat 1.(Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelés) Osszefuggo szakmai gyakorlat 1.(Felkeszules a tanitasra/foglalkozasra es az ora elemzese, ertekeles) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 (5 féléves képzésben 5)
ENM0002 Összefüggő szakmai gyakorlat 2.(Tanítás/foglalkozás(egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 2.(Tanitas/foglalkozas(egyik szakk.)) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 (5 féléves képzésben 5)
ENM0013 Összefüggő szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminárium (egyik szakk.)) Osszefuggo szakmai gyakorlat 3.(Blokkszeminarium (egyik szakk.)) 1 Minősített aláírás 0 + 1 2 (5 féléves képzésben 5) Dr. Pintér-Keresztes Ildikó