Főoldal > 2016/2017. tanév > A diszciplináris mesterképzési szakok mintatantervei > nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak - Alapozó ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
NKM1105 Egyetemes diplomáciatörténet 1945-től napjainkig /angolul/ Egyetemes diplomaciatortenet 1945-tol napjainkig /angolul/ 3 Vizsga 2 + 0 1 Prof. Dr. N. Szabó József
NKM1103 A magyar művelődéspolitika és az egyetemes kultúra A magyar muvelodespolitika es az egyetemes kultura 3 Vizsga 1 + 1 1 Prof. Dr. N. Szabó József
NKM1102 Külpolitikai elemzés /angolul/ Kulpolitikai elemzes /angolul/ 3 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Prof. Dr. N. Szabó József
NKM1104 Magyarország külpolitikája /1920-2000/ Magyarorszag kulpolitikaja /1920-2000/ 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Riczu Zoltán
NKM1101 A kulturdiplomácia szerepe a nemzetközi viszonyokban /Különös tekintettel Magyarország kulturális ka A kulturdiplomacia szerepe a nemzetkozi viszonyokban /Kulonos tekintettel Magyarorszag kulturalis ka 3 Vizsga 1 + 1 1 Prof. Dr. N. Szabó József

nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak - Szakmai törzsanyag

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
NKM1108 Az emberi jogok védelme a nemzetközi kapcsolatokban Az emberi jogok vedelme a nemzetkozi kapcsolatokban 3 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Dr. Nagy Andrea
NKM1216 A kulturális örökség gondozása a nemzetközi jogban A kulturalis orokseg gondozasa a nemzetkozi jogban 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 2 Dr. Nagy Andrea
NKM1220 Sportdiplomácia Sportdiplomacia 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Drabancz Mihály Róbert
NKM1324 A nemzetközi gazdasági folyamatok kulturális és tudományos háttere A nemzetkozi gazdasagi folyamatok kulturalis es tudomanyos hattere 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Egri Imre
NKM1322 A barokk és a magyar művelődés A barokk es a magyar muvelodes 2 Gyakorlati jegy 1 + 0 3 Dr. Drabancz Mihály Róbert
NKM1210 Világgazdasági folyamatok és a nemzetközi innováció /angolul/ Vilaggazdasagi folyamatok es a nemzetkozi innovacio /angolul/ 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Duleba Szabolcs
NKM1212 Nemzetállamok és az Európai Unió /angolul/ Nemzetallamok es az Europai Unio /angolul/ 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Drabancz Mihály Róbert
NKM1217 A folklór szerepe az európai kultúrában A folklor szerepe az europai kulturaban 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 2 Dr. Trembeczki István
NKM1323 XX. századi államelméletek /angolul/ XX. szazadi allamelmeletek /angolul/ 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Rozgonyi Ibolya
NKM1325 Örökségturizmus Oroksegturizmus 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Riczu Zoltán
NKM1107 Multikulturalitás és interetnikus kapcsolatok Multikulturalitas es interetnikus kapcsolatok 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. habil. Kiss Lajos András
NKM1109 Fenntartható fejlődés Fenntarthato fejlodes 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Szénás Ignác
NKM1214 A XX. századi világirodalom A XX. szazadi vilagirodalom 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Karádi Zsolt Béla
NKM1329 Romológiai ismeretek II. Romologiai ismeretek II. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Rozgonyi Ibolya
NKM1326 Nemzetközi turizmus földrajzra Nemzetkozi turizmus foldrajzra 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Riczu Zoltán
NKM1327 Kisebbség az EU-ban Kisebbseg az EU-ban 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 3 Dr. Nagy Andrea
NKM1328 Művészeti élet az Európai Unióban Muveszeti elet az Europai Unioban 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Kukla Krisztián
NKM1430 Kisebbségek szociálpszichológiája Kisebbsegek szocialpszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 4 Dr. Margitics Ferenc
NKM1106 Társadalomstatisztika Tarsadalomstatisztika 4 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Dr. Galó Miklós
NKM1219 Az oktatás nemzetközi átalakulása és a magyar oktatáspolitika Az oktatas nemzetkozi atalakulasa es a magyar oktataspolitika 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Drabancz Mihály Róbert
NKM1321 Művészettörténet /Képzőművészet és kulturális kapcsolatok/ Muveszettortenet /Kepzomuveszet es kulturalis kapcsolatok/ 2 Gyakorlati jegy 1 + 0 3 Dr. Drabancz Mihály Róbert
NKM1211 Demográfia Demografia 2 Vizsga 1 + 0 2 Tóthné dr. Kerülő Judit
NKM1213 Nemzetközi pénzügyi tendenciák Nemzetkozi penzugyi tendenciak 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Kvancz József
NKM1215 Zene és kultúrtörténet Zene es kulturtortenet 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 2 Dr. Csobó Péter György
NKM1218 Romológiai ismeretek I. Romologiai ismeretek I. 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Rozgonyi Ibolya
NKM1330 Szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlat 0 Aláírás megszerzése 0 + 120 3 Dr. Nagy Andrea
NKM1431 Diplomamunka Diplomamunka 8 Gyakorlati jegy 0 + 4 4

nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak - Differenciált szakmai ismeretek (2 nyelv választása kötelező)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
NKM2204 Angol diplomáciai szaknyelv II. Angol diplomaciai szaknyelv II. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna
NKM2307 A német kultúra szerepe a magyar művelődésben A nemet kultura szerepe a magyar muvelodesben 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Kiss Kálmán Ervin
NKM2309 Angol kultúrdiplomáciai szaknyelv I. Angol kulturdiplomaciai szaknyelv I. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna
NKM2417 Másik szláv nyelv és kultúra II. /Magyar-orosz irodalmi és kulturális viszony alakulása a XIX.-XX. s Masik szlav nyelv es kultura II. /Magyar-orosz irodalmi es kulturalis viszony alakulasa a XIX.-XX. s 3 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Kiss Kálmán Ervin
NKM2102 Francia diplomáciai szaknyelv I. Francia diplomaciai szaknyelv I. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Nagyné dr. Schmelczer Erika Eszter
NKM2413 Magyar-olasz kulturális kapcsolatok Magyar-olasz kulturalis kapcsolatok 2 Vizsga 1 + 0 4 Nagyné dr. Schmelczer Erika Eszter
NKM2205 Francia diplomáciai szaknyelv II. Francia diplomaciai szaknyelv II. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Nagyné dr. Schmelczer Erika Eszter
NKM2311 Német kultúrdiplomáciai szaknyelv I. Nemet kulturdiplomaciai szaknyelv I. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Kiss Kálmán Ervin
NKM2416 Magyar-román irodalmi kapcsolatok Magyar-roman irodalmi kapcsolatok 2 Vizsga 2 + 0 4 Nagyné dr. Schmelczer Erika Eszter
NKM2418 Angol kultúrdiplomáciai szaknyelv II. Angol kulturdiplomaciai szaknyelv II. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna
NKM2420 Német kultúrdiplomáciai szaknyelv II. Nemet kulturdiplomaciai szaknyelv II. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Kiss Kálmán Ervin
NKM2101 Angol diplomáciai szaknyelv I. Angol diplomaciai szaknyelv I. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna
NKM2308 Magyar-francia kultúrkapcsolatok Magyar-francia kulturkapcsolatok 3 Gyakorlati jegy 2 + 0 3 Nagyné dr. Schmelczer Erika Eszter
NKM2414 Magyarok az Amerikai Egyesült Államok kulturális és tudományos életében /angolul/ Magyarok az Amerikai Egyesult Allamok kulturalis es tudomanyos eleteben /angolul/ 3 Vizsga 2 + 0 4 Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna
NKM2419 Francia kultúrdiplomáciai szaknyelv II. Francia kulturdiplomaciai szaknyelv II. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Nagyné dr. Schmelczer Erika Eszter
NKM2103 Német diplomáciai szaknyelv I. Nemet diplomaciai szaknyelv I. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Kiss Kálmán Ervin
NKM2206 Német diplomáciai szaknyelv II. Nemet diplomaciai szaknyelv II. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Kiss Kálmán Ervin
NKM2310 Francia kultúrdiplomáciai szaknyelv I. Francia kulturdiplomaciai szaknyelv I. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Nagyné dr. Schmelczer Erika Eszter
NKM2412 Magyar-angol kulturális kapcsolatok /angolul/ Magyar-angol kulturalis kapcsolatok /angolul/ 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Ajtay-Horváth Magda
NKM2415 Másik szláv nyelv és kultúra I. /Magyar-cseh-szlovák irodalmi és kulturális kapcsolatok/ Masik szlav nyelv es kultura I. /Magyar-cseh-szlovak irodalmi es kulturalis kapcsolatok/ 2 Vizsga 1 + 0 4 Dr. Kiss Kálmán Ervin
NKM2104 Orosz diplomáciai szaknyelv I. Orosz diplomaciai szaknyelv I. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Kiss Kálmán Ervin
NKM2207 Orosz diplomáciai szaknyelv II. Orosz diplomaciai szaknyelv II. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Kiss Kálmán Ervin
NKM2312 Orosz kultúrdiplomáciai szaknyelv I. Orosz kulturdiplomaciai szaknyelv I. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Kiss Kálmán Ervin
NKM2421 Orosz kultúrdiplomáciai szaknyelv II. Orosz kulturdiplomaciai szaknyelv II. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Kiss Kálmán Ervin

nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató