andragógia mesterképzési szak - Alapozó ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ADM1101 A humán tőke gazdaságtana A human toke gazdasagtana 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Galó Miklós
ADM1103 Kulturális antropológia Kulturalis antropologia 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. habil. Kiss Lajos András
ADM1104 A felnőttképzés etikája A felnottkepzes etikaja 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. habil. Kiss Lajos András
ADM1105 Társadalmi tudományelméletek Tarsadalmi tudomanyelmeletek 3 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Drabancz Mihály Róbert
ADM1106 Andragógiai kutatások módszertana Andragogiai kutatasok modszertana 5 Vizsga 3 + 1 1 Dr. Torkos Katalin
ADM1102 A felnőttoktatás politikája A felnottoktatas politikaja 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Drabancz Mihály Róbert

andragógia mesterképzési szak - Szakmai törzsanyag

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ADM2107 Egészségtan és mentálhigiéné a felnőttképzésben Egeszsegtan es mentalhigiene a felnottkepzesben 5 Gyakorlati jegy 3 + 1 1 Dr. Nagy Edit
ADM2108 Pályatervezés Palyatervezes 5 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 Dr. Margitics Ferenc
ADM2209 Marketing és PR a felnőttoktatásban Marketing es PR a felnottoktatasban 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szakál Zoltán Zsolt
ADM2210 Tanuláselméletek pedagógiai és andragógiai aspektusai Tanulaselmeletek pedagogiai es andragogiai aspektusai ADM1105 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szabó Antal
ADM2211 A meggyőzés és befolyásolás elmélete A meggyozes es befolyasolas elmelete ADM1104 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Margitics Ferenc
ADM2212 Kompetencia-alapú képzések, modulrendszerű képzések fejlesztése Kompetencia-alapu kepzesek, modulrendszeru kepzesek fejlesztese 6 Vizsga 2 + 2 2 Barabásné dr. Kárpáti Dóra
ADM2213 Korszerű tanulási, tanítási és oktatási módszerek a felnőttképzésben Korszeru tanulasi, tanitasi es oktatasi modszerek a felnottkepzesben 5 Vizsga 2 + 1 2 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna
ADM2214 Kompetenciák mérése Kompetenciak merese ADM1106 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 2 Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes
ADM2215 A minőségkultúra és fejlesztő értékelés a felnőttképzésen A minosegkultura es fejleszto ertekeles a felnottkepzesen 5 Gyakorlati jegy 2 + 1 2 Dr. Márton Sára Katalin

andragógia mesterképzési szak - Differenciált szakmai ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ADM2316 Az időskorúak szociálandragógiája Az idoskoruak szocialandragogiaja 3 Vizsga 1 + 1 3 Dr. Nagy Edit
ADM2317 A hátrányos helyzetűek szociálandragógiája A hatranyos helyzetuek szocialandragogiaja 4 Vizsga 2 + 0 3 Tóthné dr. Kerülő Judit
ADM2318 A kisebbségek andragógiája A kisebbsegek andragogiaja 4 Vizsga 2 + 0 3 Tóthné dr. Kerülő Judit
ADM2319 Felnőttképzési szervezetek és intézmények menedzsmentje Felnottkepzesi szervezetek es intezmenyek menedzsmentje 3 Vizsga 2 + 0 3 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
ADM2320 Felnőttképzési projektmenedzsment Felnottkepzesi projektmenedzsment 3 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Becskeházi Attila
ADM2321 Andragógiai kompetenciák fejlesztése Andragogiai kompetenciak fejlesztese ADM2212 3 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Barabásné dr. Kárpáti Dóra
ADM2322 Személyes hatékonyság fejlesztése Szemelyes hatekonysag fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 3 Vassné dr. Figula Erika
ADM2323 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese 2 Minősített aláírás 0 + 2 3 Vassné dr. Figula Erika
ADM2324 Felnőtt csoportok vezetése Felnott csoportok vezetese 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Margitics Ferenc
ADM2325 A felnőttképzés szervezése A felnottkepzes szervezese ADM2213 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Barabásné dr. Kárpáti Dóra
ADM2426 Az Európai Unió felnőttképzési politikája Az Europai Unio felnottkepzesi politikaja 4 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Rozgonyi Ibolya
ADM2427 Helyi, lokális és regionális kulturális tanulási terek az Európai Unióban Helyi, lokalis es regionalis kulturalis tanulasi terek az Europai Unioban 4 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Torkos Katalin
ADM2428 Diplomamunka Diplomamunka 10 Gyakorlati jegy 2 + 2 4

andragógia mesterképzési szak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató