matematikatanár - Szakmai alapozó ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MTO1001 Halmazok és függvények Halmazok es fuggvenyek 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Toledo Rodolfo Calixto
MTO1003 Bevezetés a geometriába Bevezetes a geometriaba 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Kovács Zoltán
MTO1002 Algebrai alapismeretek Algebrai alapismeretek 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Kurdics János

matematikatanár - A szakmai törzsanyag ismeretkörei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MTO1105 Lineáris algebra gyakorlat Linearis algebra gyakorlat MTO1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Lénárd Margit
MTO1107 Analízis II. Analizis II. MTO1102, MTO1108E 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Nagy Károly
MTO1114 Geometria I Geometria I MTO1003 4 Vizsga 2 + 2 4 Dr. Kovács Zoltán
MTO1117 Geometria II Geometria II MTO1114 4 Vizsga 2 + 2 5 Dr. Kovács Zoltán
MTO1103 Analízis I. gyakorlat Analizis I. gyakorlat MTO1001 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Nagy Károly
MTO1106 Kombinatorika és gráfelmélet Kombinatorika es grafelmelet 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 2 Dr. Lénárd Margit
MTO1110 Algebra és számelmélet gyakorlat Algebra es szamelmelet gyakorlat MTO1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Kurdics János
MTO1122 A technológia felhasználása az oktatásban A technologia felhasznalasa az oktatasban MTO1107, MTO1109 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Kovács Zoltán
MTO1120 Sztochasztika Sztochasztika MTO1112, MTO1121E 4 Vizsga 3 + 0 6 Dr. Szolnoki Attila János
TO1008 Informatika Informatika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Ionescu Klára
MTO1102 Analízis I. Analizis I. MTO1001, MTO1103E 3 Vizsga 2 + 0 Dr. Nagy Károly
MTO1109 Algebra és számelmélet Algebra es szamelmelet MTO1002, MTO1110E 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Kurdics János
MTO1118 Matematikai programcsomagok Matematikai programcsomagok MTO1107, MTO1109 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 5 Dr. Vattamány Szabolcs
MTO1119 Elemi matematika II Elemi matematika II MTO1116 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Vattamány Szabolcs
MTO1121 Sztochasztika gyakorlat Sztochasztika gyakorlat MTO1112 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Szolnoki Attila János
MTO1104 Lineáris algebra Linearis algebra MTO1003, MTO1105E 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Lénárd Margit
MTO1108 Analízis II. gyakorlat Analizis II. gyakorlat MTO1102 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Nagy Károly
MTO1111 Problémamegoldó szeminárium Problemamegoldo szeminarium 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Blahota István
MTO1112 Analízis III. Analizis III. MTO1107, MTO1113E 3 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Nagy Károly
MTO1113 Analízis III. gyakorlat Analizis III. gyakorlat MTO1107 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Nagy Károly
MTO1116 Elemi matematika I. Elemi matematika I. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vattamány Szabolcs
MTO1123 Elemi matematika III Elemi matematika III MTO1119 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Vattamány Szabolcs

matematikatanár - Az általános iskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MTO1203 Elemi matematika IV Elemi matematika IV MTO1123 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Vattamány Szabolcs
MTO1201 Fejezetek az analízisből Fejezetek az analizisbol MTO1112 4 Vizsga 2 + 1 7 Dr. Toledo Rodolfo Calixto
MTO1202 Fejezetek az algebrából és a számelméletből Fejezetek az algebrabol es a szamelmeletbol MTO1109 4 Vizsga 2 + 1 7 Dr. Kurdics János
MTO1204 Fejezetek a geometriából Fejezetek a geometriabol MTO1117 4 Vizsga 2 + 1 8 Dr. Kovács Zoltán
MTO1205 A matematika története A matematika tortenete 3 Vizsga 2 + 0 8 Dr. Toledo Rodolfo Calixto
MTO1206 A matematika alapjai A matematika alapjai 3 Vizsga 2 + 0 8 Dr. Nagy Károly

matematikatanár - Szakmai zárószigorlat és szakdolgozat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MTO2901 Szakdolgozat I Szakdolgozat I 4 Gyakorlati jegy 9
MTO2902 Szakdolgozat II Szakdolgozat II 4 Gyakorlati jegy 10
MTO4000 Szakmai zárószigorlat Szakmai zaroszigorlat 0 Szigorlat 8

matematikatanár - Az általános iskolai matematikatanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MTO8001 Szakmódszertan I Szakmodszertan I 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Kovács Zoltán
MTO8004 Szakmódszertan IV Szakmodszertan IV MTO8003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Kovács Zoltán
MTO8002 Szakmódszertan II Szakmodszertan II MTO8001 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Kovács Zoltán
MTO8003 Szakmódszertan III Szakmodszertan III MTO8002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Kovács Zoltán