Főoldal > 2016/2017. tanév > Az osztatlan tanárképzés mintatantervei > népzene- és népikultúra-tanár

népzene- és népikultúra-tanár - Általános műveltségi ismeretek (teljesítendő 4 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
NZO2002 Etika Etika 2 Vizsga 2 + 0 8 Dr. habil. Kiss Lajos András
NZO2003 Művészettörténet Muveszettortenet 2 Vizsga 2 + 0 8 Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett
NZO2006 Nyelvművelés Nyelvmuveles 2 Vizsga 2 + 0 7 Dr. Pethő József
NZO2004 Esztétika Esztetika 2 Vizsga 2 + 0 7 Dr. Csobó Péter György
NZO2001 Filozófia Filozofia 2 Vizsga 2 + 0 7 Dr. habil. Kiss Lajos András
NZO2005 Zeneesztétika Zeneesztetika 2 Vizsga 2 + 0 8 Dr. Csobó Péter György
NZO2000 Általános zenei alapismeretek Altalanos zenei alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó

népzene- és népikultúra-tanár - A szakmai törzsanyag ismeretkörei (NZO1064-NZO1068 tárgyakból 3 kredit választandó)

Megjegyzés

* 1 egyéni óra = 30 perc

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
NZO1011 Népi hangszer 1.* Nepi hangszer 1.* 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dragony Gábor
NZO1032 Népi kamarazene 2. Nepi kamarazene 2. NZO1031 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 Bíró István Ferenc
NZO1041 Repertoárismeret 1. Repertoarismeret 1. 2 Vizsga 2 + 0 1 Vavrinecz András
NZO1043 Repertoárismeret 3. Repertoarismeret 3. 2 Vizsga 2 + 0 3 Vavrinecz András
NZO1002 Népzene-elmélet 2. Nepzene-elmelet 2. NZO1001 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Lázár Katalin
NZO1017 Népi hangszer 7.* Nepi hangszer 7.* NZO1016 3 Vizsga 0 + 2 7 Kompár-Rőmer Judit
NZO1051 Gyűjtési és lejegyzési gyakorlat 1. Gyujtesi es lejegyzesi gyakorlat 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Lázár Katalin
NZO1053 Harmonizálási gyakorlat 1. Harmonizalasi gyakorlat 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Bíró István Ferenc
NZO1022 Népi ének 4.* Nepi enek 4.* NZO1021 2 Vizsga 0 + 2 6 Juhász Erika
NZO1001 Népzene-elmélet 1. Nepzene-elmelet 1. 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Lázár Katalin
NZO1013 Népi hangszer 3.* Nepi hangszer 3.* NZO1012 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dragony Gábor
NZO1014 Népi hangszer 4.* Nepi hangszer 4.* NZO1013 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dragony Gábor
NZO1015 Népi hangszer 5.* Nepi hangszer 5.* NZO1014 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Kompár-Rőmer Judit
NZO1016 Népi hangszer 6.* Nepi hangszer 6.* NZO1015 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Kompár-Rőmer Judit
NZO1012 Népi hangszer 2.* Nepi hangszer 2.* NZO1011 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dragony Gábor
NZO1019 Népi ének 1.* Nepi enek 1.* 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Juhász Erika
NZO1004 Népzene-történet 2. Nepzene-tortenet 2. NZO1003 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Lázár Katalin
NZO1021 Népi ének 3.* Nepi enek 3.* NZO1020 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Juhász Erika
NZO1052 Gyűjtési és lejegyzési gyakorlat 2. Gyujtesi es lejegyzesi gyakorlat 2. NZO1051 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Vavrinecz András
NZO1054 Harmonizálási gyakorlat 2. Harmonizalasi gyakorlat 2. NZO1053 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Bíró István Ferenc
NZO1031 Népi kamarazene 1. Nepi kamarazene 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Bíró István Ferenc
NZO1034 Népi kamarazene 4. Nepi kamarazene 4. NZO1033 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 6 Bíró István Ferenc
NZO1036 Népi kamarazene 6. Nepi kamarazene 6. NZO1035 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 8 Bíró István Ferenc
NZO1038 Népi kamaraének 2. Nepi kamaraenek 2. NZO1037 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 8 Juhász Erika
NZO1006 Népzene-elmélet 4. Nepzene-elmelet 4. NZO1005 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Lázár Katalin
NZO1033 Népi kamarazene 3. Nepi kamarazene 3. NZO1032 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5 Bíró István Ferenc
NZO1003 Népzene-történet 1. Nepzene-tortenet 1. NZO1002 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Lázár Katalin
NZO1005 Népzene-elmélet 3. Nepzene-elmelet 3. NZO1004 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Lázár Katalin
NZO1020 Népi ének 2.* Nepi enek 2.* NZO1019 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Juhász Erika
NZO1035 Népi kamarazene 5. Nepi kamarazene 5. NZO1034 2 Vizsga 0 + 1 7 Bíró István Ferenc
NZO1037 Népi kamaraének 1. Nepi kamaraenek 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 7 Juhász Erika
NZO1018 Népi hangszer 8.* Nepi hangszer 8.* NZO1017 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Kompár-Rőmer Judit
NZO1042 Repertoárismeret 2. Repertoarismeret 2. 2 Vizsga 2 + 0 2 Vavrinecz András
NZO1044 Repertoárismeret 4. Repertoarismeret 4. 2 Vizsga 2 + 0 4 Vavrinecz András
NZO1062 Néprajz 2. Neprajz 2. NZO1061 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Ratkó Lujza
NZO1064 Táncház Tanchaz NZO1044 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 8 Dr. Ratkó Lujza
NZO1066 Populáris zenei irányzatok Popularis zenei iranyzatok 1

Gyakorlati jegy

0 + 1 8 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
NZO1061 Néprajz 1. Neprajz 1. 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Ratkó Lujza
NZO1068 Számítógépes zene Szamitogepes zene 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 8 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
NZO1063 Táncfolklorisztika Tancfolklorisztika NZO1062 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 7 Dr. Ratkó Lujza
NZO1065 Népdalkör-vezetés Nepdalkor-vezetes 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 8 Juhász Erika
NZO1067 Magyarországon élő nemzetiségek kultúrája Magyarorszagon elo nemzetisegek kulturaja 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 8 Juhász Erika

népzene- és népikultúra-tanár - Az abszolutórium megszerzésének kritériumkövetelményei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENO1057 Énekkar 7. Enekkar 7. 0 Minősített aláírás 0 + 4 7 Dr. Tamási László András
ENO1051 Énekkar 1. Enekkar 1. 0 Minősített aláírás 0 + 4 1 Dr. Tamási László András
ENO1055 Énekkar 5. Enekkar 5. 0 Minősített aláírás 0 + 4 5 Dr. Tamási László András
ENO1052 Énekkar 2. Enekkar 2. 0 Minősített aláírás 0 + 4 2 Dr. Tamási László András
ENO1053 Énekkar 3. Enekkar 3. 0 Minősített aláírás 0 + 4 3 Dr. Tamási László András
ENO1054 Énekkar 4. Enekkar 4. 0 Minősített aláírás 0 + 4 4 Dr. Tamási László András
ENO1056 Énekkar 6. Enekkar 6. 0 Minősített aláírás 0 + 4 6 Dr. Tamási László András
ENO1058 Énekkar 8. Enekkar 8. 0 Minősített aláírás 0 + 4 8 Dr. Tamási László András

népzene- és népikultúra-tanár - A népzene- és népikultúra tanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
NZO8003 Szakmódszertan 3. Szakmodszertan 3. 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Ratkó Lujza
NZO8001 Szakmódszertan 1. Szakmodszertan 1. 2 Vizsga 2 + 0 3 Bíró István Ferenc
NZO8002 Szakmódszertan 2. Szakmodszertan 2. NZO8001 2 Vizsga 2 + 0 4 Bíró István Ferenc
NZO8004 Forrásismeret Forrasismeret 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Vavrinecz András

népzene- és népikultúra-tanár - Szakmai zárószigorlat és szakdolgozat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
NZO2101 Szakdolgozat 1. Szakdolgozat 1. 4 Gyakorlati jegy 9
NZO2102 Szakdolgozat 2. Szakdolgozat 2. 4 Gyakorlati jegy 10
NZO4000 Szakmai zárószigorlat Szakmai zaroszigorlat 0 Szigorlat 8