magyartanár - Szakmai alapozó ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAO1003 Az irodalomtudomány alapjai Az irodalomtudomany alapjai 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Karádi Zsolt Béla
MAO1004 Irodalomtudományi proszeminárium Irodalomtudomanyi proszeminarium 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Karádi Zsolt Béla
MAO1001 A nyelvtudomány alapjai A nyelvtudomany alapjai 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Minya Károly
MAO1002 A nyelvészeti ismeretszerzés alapjai A nyelveszeti ismeretszerzes alapjai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Tukacsné dr. Károlyi Margit

magyartanár - A szakmai törzsanyag szakterületi ismeretei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAO1107 Leíró magyar nyelvtan II. Szószerkezettan Leiro magyar nyelvtan II. Szoszerkezettan 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Minya Károly
MAO1111 Stílus és jelentés Stilus es jelentes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Pethő József
MAO1113 Nyelvtörténet II. Nyelvünk történeti változásai Nyelvtortenet II. Nyelvunk torteneti valtozasai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Sebestyén Zsolt
MAO1115 Az irodalom nyelvisége Az irodalom nyelvisege

MAO1003, MAO1110

3

Gyakorlati jegy

0 + 3 5 Dr. Antal Balázs
MAO1125 Modern magyar irodalom III. A magyar irodalom 1945-től 1985-ig Modern magyar irodalom III. A magyar irodalom 1945-tol 1985-ig MAO1004 3 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Jánosi Zoltán
MAO1127 Irodalmi komparatisztika Irodalmi komparatisztika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Karádi Zsolt Béla
MAO1104 Dialektológia Dialektologia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Tukacsné dr. Károlyi Margit
MAO1105 Hangtan Hangtan 2 Vizsga 1 + 0 3 Tukacsné dr. Károlyi Margit
MAO1109 Jelentéstan Jelentestan 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Pethő József
MAO1117 Világirodalom II. Az európai irodalom klasszikus korszakai Vilagirodalom II. Az europai irodalom klasszikus korszakai MAO1004 3 Gyakorlati jegy 2 + 0 3 Dr. Antal Balázs
MAO1122 Klasszikus magyar irodalom II. Népiesség, realizmus, századvég Klasszikus magyar irodalom II. Nepiesseg, realizmus, szazadveg MAO1004 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Antal Attila
MAO1114 Nyelvtörténet III. A magyar szókészlet története Nyelvtortenet III. A magyar szokeszlet tortenete 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Sebestyén Zsolt
MAO1118 Világirodalom III. A modernség irodalma Vilagirodalom III. A modernseg irodalma MAO1004 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Antal Balázs
MAO1123 Modern magyar irodalom I. Modern magyar irodalom I. MAO1004 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Jánosi Zoltán
MAO1103 Szociolingvisztika Szociolingvisztika 3 Vizsga 2 + 0 2 Tukacsné dr. Károlyi Margit
MAO1108 Leíró magyar nyelvtan III. Mondattan Leiro magyar nyelvtan III. Mondattan MAO1106 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Minya Károly
MAO1128 Klasszikus stílusok és műnemek Epika, dráma, líra Klasszikus stilusok es munemek Epika, drama, lira 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Antal Attila
MAO1106 Leíró magyar nyelvtan I. Szófajtan, alaktan Leiro magyar nyelvtan I. Szofajtan, alaktan 4 Vizsga 1 + 2 4 Dr. Minya Károly
MAO1110 Stilisztika Stilisztika 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Pethő József
MAO1119 Régi magyarországi irodalom I. Regi magyarorszagi irodalom I. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Onder Csaba
MAO1121 Klasszikus magyar irodalom I. Klasszika és romantika Klasszikus magyar irodalom I. Klasszika es romantika MAO1004 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Antal Attila
MAO1101 Nyelv és kommunikáció Nyelv es kommunikacio 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Tukacsné dr. Károlyi Margit
MAO1112 Nyelvtörténet I. Uralisztika és finnugrisztika Nyelvtortenet I. Uralisztika es finnugrisztika 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Sebestyén Zsolt
MAO1116 Világirodalom I. Ókori és antik világirodalom Vilagirodalom I. Okori es antik vilagirodalom 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Antal Balázs
MAO1120 Régi magyarországi irodalom II. Regi magyarorszagi irodalom II. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Onder Csaba
MAO1124 Modern magyar irodalom II. Modern magyar irodalom II. MAO1004 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Jánosi Zoltán
MAO1126 Modern magyar irodalom IV. A magyar irodalom 1945-től 1985-ig Modern magyar irodalom IV. A magyar irodalom 1945-tol 1985-ig MAO1004 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Jánosi Zoltán
MAO1102 Szövegtani ismeretek Szovegtani ismeretek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Pethő József

magyartanár - A magyartanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAO8004 Szakmódszertan IV. Szakmodszertan IV. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Antal Attila
MAO8002 Szakmódszertan II. Szakmodszertan II. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Antal Attila
MAO8001 Szakmódszertan I. Szakmodszertan I. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Pethő József
MAO8003 Szakmódszertan III. Szakmodszertan III. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Pethő József

magyartanár - Szakmai zárószigorlat és szakdolgozat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAO2001 Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. 4 Gyakorlati jegy 9
MAO2002 Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. 4 Gyakorlati jegy 10
MAO4000 Szakmai zárószigorlat Szakmai zaroszigorlat 0 Szigorlat 8

magyartanár - Az általános iskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MAO1201 A tanári beszéd retorikája A tanari beszed retorikaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Tukacsné dr. Károlyi Margit
MAO1204 Alkalmazott nyelvtudomány Alkalmazott nyelvtudomany 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Minya Károly
MAO1207 Napjaink magyar irodalma Napjaink magyar irodalma

MAO1004, MAO1126

3

Vizsga

2 + 0 7 Dr. Jánosi Zoltán
MAO1203 Grammatikai elemzések Grammatikai elemzesek MAO1108 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Minya Károly
MAO1205 Az irodalom medialitása Az irodalom medialitasa MAO1004 3 Vizsga 2 + 0 8 Dr. Karádi Zsolt Béla
MAO1202 Szövegalkotás, szövegértés Szovegalkotas, szovegertes MAO1102 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Pethő József
MAO1206 Stílusok és műnemek Stilusok es munemek MAO1004 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Antal Attila
MAO1208 Napjaink világirodalma Napjaink vilagirodalma MAO1004, MAO1116, MAO1117 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Jánosi Zoltán