kémiatanár - Szakmai alapozó ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TO1005 Fizikai alapismeretek Fizikai alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Varga Klára
TO1002 Alkalmazott matematika és módszerei II. Alkalmazott matematika es modszerei II. TO1001 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 2 Dr. Nagy Károly
TO1001 Alkalmazott matematika és módszerei I. Alkalmazott matematika es modszerei I. 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Blahota István
TO1003 Biológia alapismeretek I. * Biologia alapismeretek I. * 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. János István
TO1011 Környezettani alapismeretek Kornyezettani alapismeretek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Kiss Ferenc
TO1008 Informatika Informatika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Ionescu Klára

kémiatanár - A szakmai törzsanyag ismeretkörei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KEO1003 Általános kémia labor Altalanos kemia labor KEO1001 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 Dr. Vincze György
KEO1002 Általános kémia 2. Altalanos kemia 2. KEO1001 3 Vizsga 1 + 1 2 Dr. Simon Csaba
KEO1005 Szervetlen kémia 2. Szervetlen kemia 2. KEO1004 3 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Vincze György
KEO1007 Szervetlen kémia labor 2. Szervetlen kemia labor 2. KEO1006 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Vincze György
KEO1009 Analitikai kémia 2. Analitikai kemia 2. KEO1008 5 Gyakorlati jegy 1 + 3 5 Dr. Balogh József
KEO1014 Fizikai kémia 2. Fizikai kemia 2. KEO1013 3 Vizsga 1 + 1 6 Dr. Simon Csaba
KEO1020 Terepgyakorlat 1. Terepgyakorlat 1. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
KEO1023 A fenntarthatóság 2. A fenntarthatosag 2. KEO1018 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Kiss Ferenc
KEO1027 Tudomány- és környezettörténet Tudomany- es kornyezettortenet 3 Vizsga 2 + 0 8 Dr. Kiss Ferenc
KEO1001 Általános kémia 1. Altalanos kemia 1. 4 Vizsga 2 + 1 1 Dr. Simon Csaba
KEO1021 Atom- és magfizika Atom- es magfizika KEO1013 3 Vizsga 3 + 0 7 Dr. Tarján Péter
KEO1006 Szervetlen kémia labor 1. Szervetlen kemia labor 1. KEO1001 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Vincze György
KEO1008 Analitikai kémia 1. Analitikai kemia 1. KEO1001 4 Vizsga 2 + 1 4 Dr. Balogh József
KEO1013 Fizikai kémia 1. Fizikai kemia 1. KEO1001 3 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Simon Csaba
KEO1025 Ásványtan Asvanytan KEO1005 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Fekete István
KEO1028 Terepgyakorlat 2. Terepgyakorlat 2. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
KEO1004 Szervetlen kémia 1. Szervetlen kemia 1. KEO1001 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Vincze György
KEO1016 Alkalmazott kémia Alkalmazott kemia KEO1005, KEO1011 2 Vizsga 1 + 0 5 Dr. Jekő József
KEO1018 A fenntarthatóság 1. A fenntarthatosag 1. 2 Vizsga 1 + 0 6 Dr. Kiss Ferenc
KEO1024 Biokémia Biokemia KEO1011 3 Vizsga 2 + 0 7 Dr. Molnár Mónika
KEO1026 Anyagtudomány 2. Anyagtudomany 2. KEO1017 3 Vizsga 2 + 0 8 Dr. Jekő József
KEO1011 Szerves kémia 2. Szerves kemia 2. KEO1010 3 Vizsga 1 + 1 4 Dr. Jekő József
KEO1017 Anyagtudomány 1. Anyagtudomany 1. KEO1001 2 Vizsga 1 + 1 6 Dr. Jekő József
KEO1019 Egészségtan 1. Egeszsegtan 1. 2 Vizsga 1 + 0 3 Dobróné dr. Tóth Márta
KEO1022 Kémiai informatika Kemiai informatika 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Simon Csaba
KEO1010 Szerves kémia 1. Szerves kemia 1. KEO1001 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Jekő József
KEO1012 Szerves kémia labor Szerves kemia labor KEO1010E 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 3 Dr. Jekő József
KEO1015 Fizikai kémia labor Fizikai kemia labor KEO1013 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Simon Csaba

kémiatanár - Kredithiány pótlása

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIO1018 Atom- és magfizika labor Atom- es magfizika labor fizikatanár képzésen FIO1005 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Varga Klára
TO1006 Földtudományi alapismeretek I. * Foldtudomanyi alapismeretek I. * 2 Vizsga 2 + 0 4 Bácskainé dr. Pristyák Erika
KEO2001 Alkalmazott kémia 2. Alkalmazott kemia 2. 3 Vizsga 1 + 1 1 Dr. Jekő József
KVO1015 Természetvédelem 1. Termeszetvedelem 1. 3 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Szép Tibor
KVO1012 Egészségtan 2. Egeszsegtan 2. KVO1011 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dobróné dr. Tóth Márta

kémiatanár - A kémiatanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KEO8001 Szakmódszertan 1. Szakmodszertan 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Simon Csaba
KEO8004 Szakmódszertan, Komplex tantárgypedagógia Szakmodszertan, Komplex tantargypedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Kiss Ferenc
KEO8002 Szakmódszertan 2. Szakmodszertan 2. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Simon Csaba
KEO8003 Szakmódszertan 3. Szakmodszertan 3. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Simon Csaba

kémiatanár - Szakmai zárószigorlat és szakdolgozat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KEO2009 Szakdolgozat 1. Szakdolgozat 1. 4 Gyakorlati jegy 9
KEO2010 Szakdolgozat 2. Szakdolgozat 2. 4 Gyakorlati jegy 10
KEO4000 Szakmai zárószigorlat Szakmai zaroszigorlat 0 Szigorlat 8