informatikatanár - Az általános iskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei

Megjegyzés

* Matematikatanárnak nem kell

*** Közös a Matematikatanár szakkal

**** Mat-Info szakosoknak INO1206 helyett

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
INO1201 Távoktatás Tavoktatas 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Nagy Zsolt
INO1202 Szerzői rendszerek Szerzoi rendszerek 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Iszály György Barna
INO1203 Iskolai rendszergazda alapok Iskolai rendszergazda alapok 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 7 Dr. Iszály György Barna
INO1206 A technológia felhasználása az oktatásban*** A technologia felhasznalasa az oktatasban*** 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Kovács Zoltán
INO1205 Problémamegoldó gondolkodás II. Problemamegoldo gondolkodas II. INO1102, INO1108 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 8 Dr. Blahota István
INO1204 Információ-visszakereső nyelvek Informacio-visszakereso nyelvek 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 8 Dr. Iszály György Barna
INO1207 Numerikus analízis **** Numerikus analizis **** MTO1015 3 Gyakorlati jegy 1 + 3 8 Dr. Blahota István

informatikatanár - Szakmai alapozó ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
INO1003 Matematika I. (diszk+geometria)* Matematika I. (diszk+geometria)* 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Blahota István
INO1004 Operációs rendszerek Operacios rendszerek 5 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Dezső Gergely
INO1001 Programozási nyelvek I. (C) Programozasi nyelvek I. (C) 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Bajalinov Erik
INO1002 Informatika és elektronika Informatika es elektronika 5 Vizsga 2 + 2 1 Halász Attila Mihály
INO1005 Matematika II. (analízis+sztohasztika)* Matematika II. (analizis+sztohasztika)* 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 2 Dr. Szolnoki Attila János
INO1006 Multimédia Multimedia 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Blahota István

informatikatanár - A szakmai törzsanyag ismeretkörei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
INO1102 Programozási nyelvek II. (Java) Programozasi nyelvek II. (Java) INO1001 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 3 Dr. Bajalinov Erik
INO1110 Programozás módszertana Programozas modszertana INO1001 5 Vizsga 2 + 2 6 Dr. Ionescu Klára
INO1111 Web-fejlesztés Web-fejlesztes 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 6 Dr. Vályi Sándor
INO1112 Informatikai versenyfeladatok Informatikai versenyfeladatok INO1102 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Ionescu Klára
INO1101 Adatszerkezetek és algoritmusok Adatszerkezetek es algoritmusok 4 Vizsga 1 + 2 2 Dr. Vályi Sándor
INO1103 Alkalmazói rendszerek Alkalmazoi rendszerek 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 3 Dr. Vályi Sándor
INO1104 Robotika Robotika 4 Vizsga 1 + 2 3 Dr. Kurdics János
INO1106 Adatbázisrendszerek Adatbazisrendszerek 5 Vizsga 2 + 2 4 Dr. Ionescu Klára
INO1107 Számítógépes szimulációk módszertana Szamitogepes szimulaciok modszertana INO1001 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 5 Dr. Szolnoki Attila János
INO1108 Problémamegoldó gondolkodás I. Problemamegoldo gondolkodas I. INO1001 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 5 Dr. Blahota István
INO1105 Algoritmizálás, adatmodellezés Algoritmizalas, adatmodellezes 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 5 Dr. Dömösi Pál Béla
INO1109 A számítástechnika fejlődéstörténete A szamitastechnika fejlodestortenete 3 Vizsga 2 + 0 5

informatikatanár - Kredithiány pótlása

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TO1010 Kémiai alapismeretek II. Kemiai alapismeretek II. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Simon Csaba
TO1005 Fizikai alapismeretek Fizikai alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Varga Klára
TO1003 Biológia alapismeretek I. * Biologia alapismeretek I. * 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. János István
TO1006 Földtudományi alapismeretek I. * Foldtudomanyi alapismeretek I. * 2 Vizsga 2 + 0 4 Bácskainé dr. Pristyák Erika
TO1009 Kémiai alapismeretek I. * Kemiai alapismeretek I. * 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Simon Csaba
TO1004 Biológiai alapismeretek II. Biologiai alapismeretek II. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. János István
TO1011 Környezettani alapismeretek Kornyezettani alapismeretek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Kiss Ferenc
TO1007 Földtudományi alapismeretek II. Foldtudomanyi alapismeretek II. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Tar Károly

informatikatanár - Az informatikatanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
INO8003 Az informatika tanítása III. Az informatika tanitasa III. 2 Vizsga 2 + 0 7 Dr. Ionescu Klára
INO8001 Az informatika tanítása I. Az informatika tanitasa I. 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Ionescu Klára
INO8002 Az informatika tanítása II. Az informatika tanitasa II. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Ionescu Klára
INO8004 Az informatika tanítása IV. Az informatika tanitasa IV. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Ionescu Klára

informatikatanár - Szakmai zárószigorlat és szakdolgozat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
INO2001 Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. 4 Gyakorlati jegy 9
INO2002 Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. 4 Gyakorlati jegy 10
INO4000 Szakmai zárószigorlat Szakmai zaroszigorlat 0 Szigorlat 8