ének-zene tanár - Általános műveltségi ismeretek (teljesítendő 4 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENO2002 Esztétika Esztetika 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Csobó Péter György
ENO2001 Művészettörténet Muveszettortenet 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett
ENO2000 Filozófia Filozofia 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. habil. Kiss Lajos András
ENO2003 Zeneesztétika Zeneesztetika 5 féléves képzésben: ENM2002 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Csobó Péter György

ének-zene tanár - A szakmai törzsanyag ismeretkörei

Megjegyzés

* 30 perces egyéni óra

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENO1061 Zongora 1.* Zongora 1.* 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 Szilágyi Gyula
ENO1001 Zenetörténeti és zeneirodalmi ismeretek 1. Zenetorteneti es zeneirodalmi ismeretek 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENO1014 Zeneelméleti ismeretek 4. Zeneelmeleti ismeretek 4. ENO1013 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENO1023 Szolfézs 3. Szolfezs 3. ENO1022 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENO1062 Zongora 2.* Zongora 2.* ENO1061 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Szilágyi Gyula
ENO1082 Zenei informatika 2. Zenei informatika 2. ENO1081 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENO1063 Zongora 3.* Zongora 3.* ENO1062 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Szilágyi Gyula
ENO1065 Zongora 5.* Zongora 5.* ENO1064 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 5 Szilágyi Gyula
ENO1006 Zenetörténeti és zeneirodalmi ismeretek 6. Zenetorteneti es zeneirodalmi ismeretek 6. ENO1001 2 Vizsga 2 + 0 6 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENO1011 Zeneelméleti ismeretek 1. Zeneelmeleti ismeretek 1. 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENO1013 Zeneelméleti ismeretek 3. Zeneelmeleti ismeretek 3. ENO1012 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENO1073 Magánének 3.* Maganenek 3.* ENO1072 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Sinka Krisztina Barbara
ENO1043 Vezénylési gyakorlat 3. Vezenylesi gyakorlat 3. ENO1042 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENO1068 Transzponálás-partitúraolvasás 2.* Transzponalas-partituraolvasas 2.* ENO1067 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 8 Szilágyi Gyula
ENO1072 Magánének 2.* Maganenek 2.* ENO1071 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Sinka Krisztina Barbara
ENO1015 Zeneelméleti ismeretek 5. Zeneelmeleti ismeretek 5. ENO1014 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENO1026 Szolfézs 6. Szolfezs 6. ENO1025 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENO1031 Népzene-néphagyomány elmélet Nepzene-nephagyomany elmelet 2 Vizsga 2 + 0 1 Dragony Gábor
ENO1048 Karvezetés 2. Karvezetes 2. ENO1047 2 Vizsga 0 + 2 8 Dr. Tamási László András
ENO1005 Zenetörténeti és zeneirodalmi ismeretek 5. Zenetorteneti es zeneirodalmi ismeretek 5. ENO1001 2 Vizsga 2 + 0 5 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENO1046 Vezénylési gyakorlat 6. Vezenylesi gyakorlat 6. ENO1045 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENO1067 Transzponálás-partitúraolvasás 1.* Transzponalas-partituraolvasas 1.* ENO1064 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 7 Szilágyi Gyula
ENO1074 Magánének 4.* Maganenek 4.* ENO1073 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 Sinka Krisztina Barbara
ENO1081 Zenei informatika 1. Zenei informatika 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENO1002 Zenetörténeti és zeneirodalmi ismeretek 2. Zenetorteneti es zeneirodalmi ismeretek 2. ENO1001 2 Vizsga 2 + 0 2 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENO1004 Zenetörténeti és zeneirodalmi ismeretek 4. Zenetorteneti es zeneirodalmi ismeretek 4. ENO1001 2 Vizsga 2 + 0 4 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENO1003 Zenetörténeti és zeneirodalmi ismeretek 3. Zenetorteneti es zeneirodalmi ismeretek 3. ENO1001 2 Vizsga 2 + 0 3 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENO1007 Magyar zenetörténet Magyar zenetortenet ENO1001 2 Vizsga 2 + 0 7 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
ENO1012 Zeneelméleti ismeretek 2. Zeneelmeleti ismeretek 2. ENO1011 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENO1016 Zeneelméleti ismeretek 6. Zeneelmeleti ismeretek 6. ENO1015 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENO1022 Szolfézs 2. Szolfezs 2. ENO1021 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENO1024 Szolfézs 4. Szolfezs 4. ENO1023 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENO1025 Szolfézs 5. Szolfezs 5. ENO1024 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENO1027 Komplex zenei ismeretek Komplex zenei ismeretek ENO1016, ENO1026 2 Vizsga 2 + 0 7 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENO1032 Népzene-néphagyomány gyakorlat* Nepzene-nephagyomany gyakorlat* ENO1031 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Dragony Gábor
ENO1021 Szolfézs 1. Szolfezs 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENO1042 Vezénylési gyakorlat 2. Vezenylesi gyakorlat 2. ENO1041 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENO1044 Vezénylési gyakorlat 4. Vezenylesi gyakorlat 4. ENO1043 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENO1045 Vezénylési gyakorlat 5. Vezenylesi gyakorlat 5. ENO1044 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENO1049 Kórushangképzés Korushangkepzes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENO1050 Kórusirodalom Korusirodalom 2 Vizsga 1 + 0 7 Dr. Tamási László András
ENO1064 Zongora 4.* Zongora 4.* ENO1063 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 Szilágyi Gyula
ENO1041 Vezénylési gyakorlat 1. Vezenylesi gyakorlat 1. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENO1047 Karvezetés 1. Karvezetes 1. ENO1046 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Tamási László András
ENO1071 Magánének 1.* Maganenek 1.* 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 Sinka Krisztina Barbara
ENO1066 Zongora 6.* Zongora 6.* ENO1065 1 Vizsga 0 + 1 6 Szilágyi Gyula
ENO1075 Magánének 5.* Maganenek 5.* ENO1074 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 5 Sinka Krisztina Barbara
ENO1076 Magánének 6.* Maganenek 6.* ENO1075 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 6 Sinka Krisztina Barbara
ENO1077 Magánének 7.* Maganenek 7.* ENO1076 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 7 Sinka Krisztina Barbara
ENO1078 Magánének 8.* Maganenek 8.* ENO1077 1 Vizsga 0 + 1 8 Sinka Krisztina Barbara
ENO1083 Népszokások, népi játékok Nepszokasok, nepi jatekok ENO1031 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Ratkó Lujza
ENO1084 Populáris zene Popularis zene 2 Vizsga 2 + 0 8 Kissné dr. Mogyorósi Pálma

ének-zene tanár - Az abszolutórium megszerzésének kritériumkövetelményei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENO1057 Énekkar 7. Enekkar 7. 0 Minősített aláírás 0 + 4 7 Dr. Tamási László András
ENO1051 Énekkar 1. Enekkar 1. 0 Minősített aláírás 0 + 4 1 Dr. Tamási László András
ENO1055 Énekkar 5. Enekkar 5. 0 Minősített aláírás 0 + 4 5 Dr. Tamási László András
ENO1052 Énekkar 2. Enekkar 2. 0 Minősített aláírás 0 + 4 2 Dr. Tamási László András
ENO1053 Énekkar 3. Enekkar 3. 0 Minősített aláírás 0 + 4 3 Dr. Tamási László András
ENO1054 Énekkar 4. Enekkar 4. 0 Minősített aláírás 0 + 4 4 Dr. Tamási László András
ENO1056 Énekkar 6. Enekkar 6. 0 Minősített aláírás 0 + 4 6 Dr. Tamási László András
ENO1058 Énekkar 8. Enekkar 8. 0 Minősített aláírás 0 + 4 8 Dr. Tamási László András

ének-zene tanár - Az ének-zene tanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENO8001 Zenepedagógiai rendszerek, tudásbázisok és IKT eszközök Zenepedagogiai rendszerek, tudasbazisok es IKT eszkozok 2 Vizsga 2 + 0 3 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENO8004 Anyagismeret, tankönyvelemzés Anyagismeret, tankonyvelemzes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
ENO8003 Szakmódszertan 2. Szakmodszertan 2.

ENO8002

2

Vizsga

2 + 0 5 Ferencziné dr. Ács Ildikó
ENO8002 Szakmódszertan 1. Szakmodszertan 1. 2

Vizsga

2 + 0 4 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó

ének-zene tanár - Szakmai zárószigorlat és szakdolgozat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ENO2101 Szakdolgozat 1. Szakdolgozat 1. 4 Gyakorlati jegy 9
ENO2102 Szakdolgozat 2. Szakdolgozat 2. 4 Gyakorlati jegy 10
ENO4000 Szakmai zárószigorlat Szakmai zaroszigorlat 0 Szigorlat 8