biológiatanár (egészségtan) - Szakmai zárószigorlat és szakdolgozat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
BIO2001 Szakdolgozat Szakdolgozat 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 9
BIO2002 Szakdolgozat Szakdolgozat 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 10
BIO4000 Szakmai zárószigorlat Szakmai zaroszigorlat 0 Szigorlat 8

biológiatanár (egészségtan) - Szakmai alapozó ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TO1010 Kémiai alapismeretek II. Kemiai alapismeretek II. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Simon Csaba
TO1012 Biomatematika Biomatematika 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 Dr. Nagy Károly
TO1005 Fizikai alapismeretek Fizikai alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Varga Klára
TO1006 Földtudományi alapismeretek I. * Foldtudomanyi alapismeretek I. * 2 Vizsga 2 + 0 4 Bácskainé dr. Pristyák Erika
TO1009 Kémiai alapismeretek I. * Kemiai alapismeretek I. * 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Simon Csaba
TO1011 Környezettani alapismeretek Kornyezettani alapismeretek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Kiss Ferenc
TO1008 Informatika Informatika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Ionescu Klára
BIO1004 Növényszervezettan Novenyszervezettan 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dobróné dr. Tóth Márta
BIO1009 Növényrendszertan Novenyrendszertan BIO1003, BIO1004 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Sándor
BIO1011 Ökológia alapjai I. Okologia alapjai I. BIO1006, BIO1008 3 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Szép Tibor
BIO1002 Állatanatómia Allatanatomia 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 3 Dr. János István
BIO1007 Állatrendszertan Allatrendszertan BIO1001, BIO1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIO1003 Növényszervezettan Novenyszervezettan 3 Vizsga 2 + 0 1 Dobróné dr. Tóth Márta
BIO1005 Sejtbiológia Sejtbiologia 4 Vizsga 2 + 1 2 Dr. Molnár Mónika
BIO1001 Állatanatómia Allatanatomia 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. János István
BIO1006 Állatrendszertan Allatrendszertan BIO1001, BIO1002 3 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIO1013 Viselkedésökológia Viselkedesokologia 4 Vizsga 2 + 1 5 Dr. Mónus Ferenc
BIO1008 Növényrendszertan Novenyrendszertan BIO1003, BIO1004 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szabó Sándor
BIO1012 Ökológia alapjai I. Okologia alapjai I. BIO1011 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Szép Tibor
BIO1010 Humánbiológia Humanbiologia 4 Vizsga 2 + 1 6 Dr. Bodó Enikő

biológiatanár (egészségtan)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató

biológiatanár (egészségtan) - A szakmai törzsanyag ismeretkörei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
BIO1014 Biokémia I. Biokemia I. TO1010 4 Vizsga 2 + 1 2 Dr. Molnár Mónika
BIO1015 Mikrobiológia Mikrobiologia BIO1005 4 Vizsga 2 + 1 4 Dobróné dr. Tóth Márta
BIO1016 Természetvédelem Termeszetvedelem BIO1006, BIO1008 3 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Szép Tibor
BIO1017 Evolucióbiológia és populáció genetika Evoluciobiologia es populacio genetika 3 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Mónus Ferenc
BIO1019 Terepgyakorlat I. Terepgyakorlat I. BIO1008 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIO1020 Terepgyakorlat II. Terepgyakorlat II. BIO1006 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIO1018 Bioetika Bioetika 2 Vizsga 0 + 2 6 Dr. Molnár Mónika

biológiatanár (egészségtan) - Az önálló képzési szakasz ismeretkörei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
BIO1021 Molekuláris biológia alapjai Molekularis biologia alapjai BIO1005 3 Vizsga 2 + 0 7 Dr. Molnár Mónika
BIO1023 Növényélettan Novenyelettan BIO1003, BIO1004 4 Vizsga 2 + 1 7 Dr. Halász Judit
BIO1024 Biogeográfia Biogeografia BIO1006, BIO1008 2 Vizsga 0 + 2 7 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIO1022 Állatélettan Allatelettan BIO1001, BIO1002 4 Vizsga 2 + 1 8 Dr. János István
BIO1025 Genetika Genetika BIO1005, BIO1014 3 Vizsga 2 + 0 8 Dr. Molnár Mónika
BIO1026 Egészségtan Egeszsegtan BIO1010 2 Vizsga 0 + 2 8 Dobróné dr. Tóth Márta
BIO1027 Környezetvédelem Kornyezetvedelem BIO1011 2 Vizsga 0 + 2 8 Dobróné dr. Tóth Márta

biológiatanár (egészségtan) - Kredithiány pótlása

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
BIO1030 Molekuláris sejtbiológia Molekularis sejtbiologia BIO1021 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Bodó Enikő
BIO1031 Principe of Life Principe of Life 2 Vizsga 0 + 2 4 Dr. Bodó Enikő
BIO1033 Viselkedésökológia Viselkedesokologia BIO1013 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Mónus Ferenc
BIO1028 Biokémia II. Biokemia II. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Molnár Mónika
BIO1034 Terepbotanika I. Terepbotanika I. 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 4 Dr. Szabó Sándor
BIO1029 Biotechnológia Biotechnologia 3 Vizsga 2 + 0 3 Dobróné dr. Tóth Márta
BIO1032 Állatismeret II. Allatismeret II. 4 Gyakorlati jegy 2 + 1 5 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt

biológiatanár (egészségtan) - A biológiatanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
BIO8003 A biológia tanítása III. A biologia tanitasa III. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dobróné dr. Tóth Márta
BIO8002 A biológia tanítása II. A biologia tanitasa II. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dobróné dr. Tóth Márta
BIO8001 A biológia tanítása I. A biologia tanitasa I. 2 Vizsga 0 + 2 5 Dobróné dr. Tóth Márta
BIO8004 Szakmódszertan, Komplex tantárgypedagógia Szakmodszertan, Komplex tantargypedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Kiss Ferenc