angol nyelv és kultúra tanára - Szakmai alapozó ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ANO1004 Produktív nyelvi készségek II. Esszéírás Produktiv nyelvi keszsegek II. Esszeiras 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Dr. Dömötör Ildikó
ANO1006 Nyelvi közvetítés I. Fordítási gyakorlatok Nyelvi kozvetites I. Forditasi gyakorlatok 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Dr. Simigné dr. Fenyő Sarolta
ANO1008 Grammatikai alapismeretek Nyelvhasználat Grammatikai alapismeretek Nyelvhasznalat 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Dr. Dömötör Ildikó
ANO1010 Nyelv és társadalom I. Nyelvváltozatok Nyelv es tarsadalom I. Nyelvvaltozatok 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Ajtay-Horváth Magda
ANO1014 Amerikai civilizáció Bevezetés az amerikai kultúrába Amerikai civilizacio Bevezetes az amerikai kulturaba 3 Vizsga 1 + 1 3 Dr. Dömötör Ildikó
ANO1011 Brit irodalomtörténet I. Bevezetés az irodalomtudományba Brit irodalomtortenet I. Bevezetes az irodalomtudomanyba 2 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Tukacs Tamás
ANO1003 Produktív nyelvi készségek I. Íráskészség Produktiv nyelvi keszsegek I. Iraskeszseg 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 Dr. Tukacs Tamás
ANO1012 Irodalmi szövegek elemzése Irodalmi szovegek elemzese 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Tukacs Tamás
ANO1001 Receptív nyelvi készségek Szövegértés I. Receptiv nyelvi keszsegek Szovegertes I. 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 Dr. Tukacs Tamás
ANO1002 Receptív nyelvi készségek Szövegértés II. Receptiv nyelvi keszsegek Szovegertes II. 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Dr. Tukacs Tamás
ANO1005 Produktív nyelvi készségek III. Beszédgyakorlat Produktiv nyelvi keszsegek III. Beszedgyakorlat 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Dömötör Ildikó
ANO1013 Az angolszász világ kultúrája Bevezetés a brit kultúrába Az angolszasz vilag kulturaja Bevezetes a brit kulturaba 2 Vizsga 1 + 1 1 Dr. Dömötör Ildikó
ANO1007 Nyelvi készségfejlesztés Szókincsfejlesztés Nyelvi keszsegfejlesztes Szokincsfejlesztes 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 Dr. Dömötör Ildikó
ANO1009 Angol nyelvészet I. Bevezetés a nyelvtudományba Angol nyelveszet I. Bevezetes a nyelvtudomanyba 2 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Simigné dr. Fenyő Sarolta
ANO1015 Nyelvi alapvizsga Nyelvi alapvizsga ANO1001, ANO1002E, ANO1003, ANO1005 0 Vizsga 2

angol nyelv és kultúra tanára - A szakmai törzsanyag ismeretkörei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ANO1106 Angol leíró nyelvtan I. Fonetika és fonológia Angol leiro nyelvtan I. Fonetika es fonologia ANO1015 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Ajtay-Horváth Magda
ANO1109 Angol leíró nyelvtan IV. Angol mondattan Angol leiro nyelvtan IV. Angol mondattan ANO1015 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Szerencsi Mária Katalin
ANO1107 Angol leíró nyelvtan II. Morfológia Angol leiro nyelvtan II. Morfologia ANO1015 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 4 Dr. Ajtay-Horváth Magda
ANO1108 Angol leíró nyelvtan III. Az angol ige Angol leiro nyelvtan III. Az angol ige ANO1015 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 5 Dr. Ajtay-Horváth Magda
ANO1102 Brit irodalomtörténet III. Az angol líra Brit irodalomtortenet III. Az angol lira ANO1015 2 Vizsga 1 + 0 4 Dr. Tukacs Tamás
ANO1105 Amerikai irodalomtörténet Az amerikai irodalom fő korszakai Amerikai irodalomtortenet Az amerikai irodalom fo korszakai ANO1015 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 6 Dr. Ajtay-Horváth Magda
ANO1101 Brit irodalomtörténet II. Az angol próza Brit irodalomtortenet II. Az angol proza ANO1015 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 4 Dr. Tukacs Tamás
ANO1103 Brit irodalomtörténeti IV. Az angol dráma Brit irodalomtorteneti IV. Az angol drama ANO1015 2 Vizsga 1 + 1 5 Dr. Tukacs Tamás
ANO1104 Irodalmi áramlatok a XX. Században Irodalmi aramlatok a XX. Szazadban ANO1015 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 6 Dr. Tukacs Tamás
ANO1117 Nyelvfejlesztés II. Stilisztika, stílusgyakorlatok Nyelvfejlesztes II. Stilisztika, stilusgyakorlatok ANO1015 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 4 Dr. Ajtay-Horváth Magda
ANO1110 Angol nyelvészet II. Angol nyelvtörténet Angol nyelveszet II. Angol nyelvtortenet 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Simigné dr. Fenyő Sarolta
ANO1113 Amerikai országismeret és civilizáció Amerikai orszagismeret es civilizacio ANO1015 2 Vizsga 1 + 1 5 Dr. Dömötör Ildikó
ANO1115 Brit országismeret és civilizáció II. Angol-magyar kulturális kapcsolatok Brit orszagismeret es civilizacio II. Angol-magyar kulturalis kapcsolatok ANO1015 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Dömötör Ildikó
ANO1118 Nyelvfejlesztés III. szövegalkotási és szövegelemzési gyakorlatok Nyelvfejlesztes III. szovegalkotasi es szovegelemzesi gyakorlatok ANO1015 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Ajtay-Horváth Magda
ANO1111 Szociolingvisztika és pszicholingvisztika Szociolingvisztika es pszicholingvisztika ANO1015 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Simigné dr. Fenyő Sarolta
ANO1112 Brit országismeret és civilizáció I. A Brit-szigetek története Brit orszagismeret es civilizacio I. A Brit-szigetek tortenete ANO1015 3 Vizsga 2 + 1 3 Dr. Dömötör Ildikó
ANO1114 Ausztrál országismeret és civilizáció Ausztral orszagismeret es civilizacio ANO1015 2 Vizsga 1 + 1 5 Dr. Dömötör Ildikó
ANO1119 Nyelvfejlesztés IV. Pezentációs gyakorlatok Nyelvfejlesztes IV. Pezentacios gyakorlatok ANO1015 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Ajtay-Horváth Magda
ANO1116 Nyelvfejlesztés I. Pragmatika Nyelvfejlesztes I. Pragmatika 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Ajtay-Horváth Magda

angol nyelv és kultúra tanára - Az általános iskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ANO1203 Újabb nyelvészeti irányzatok Kognitív nyelvészet Ujabb nyelveszeti iranyzatok Kognitiv nyelveszet ANO1015 2 Gyakorlati jegy 1 + 0 8 Dr. Simigné dr. Fenyő Sarolta
ANO1202 Gyermekirodalom Gyermekirodalom ANO1015 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Ajtay-Horváth Magda
ANO1206 Pedagógiai nyelvészet Pedagogiai nyelveszet ANO1015 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Simigné dr. Fenyő Sarolta
ANO1208 Kommunikációs drámagyakorlatok Kommunikacios dramagyakorlatok ANO1015 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 8 Dr. Dömötör Ildikó
ANO1201 Nyelv és társadalom II. Lexikológia Nyelv es tarsadalom II. Lexikologia ANO1015 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Ajtay-Horváth Magda
ANO1204 Alkalmazott nyelvészet Az idegen nyelv elsajátításának elmélete és gyakorlata Alkalmazott nyelveszet Az idegen nyelv elsajatitasanak elmelete es gyakorlata ANO1015 2 Gyakorlati jegy 1 + 0 7 Dr. Szerencsi Mária Katalin
ANO1207 Nyelvi közvetítés II. Fordítástechnika Nyelvi kozvetites II. Forditastechnika ANO1015 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 7 Dr. Simigné dr. Fenyő Sarolta
ANO1205 A nyelvoktatás elmélete és gyakorlata A nyelvoktatas elmelete es gyakorlata ANO1015 3 Gyakorlati jegy 1 + 1 7 Dr. Simigné dr. Fenyő Sarolta

angol nyelv és kultúra tanára - Szakmai zárószigorlat és szakdolgozat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ANO2001 Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. 4 Gyakorlati jegy 9
ANO2002 Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. 4 Gyakorlati jegy 10
ANO4000 Szakmai zárószigorlat Szakmai zaroszigorlat 0 Szigorlat 8

angol nyelv és kultúra tanára - Az angol nyelv és kultúra tanára sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ANO8004 Szakmódszertan IV. Egyéni különbségek a nyelvtanulásban Szakmodszertan IV. Egyeni kulonbsegek a nyelvtanulasban 2 Vizsga 1 + 1 8 Dr. Simigné dr. Fenyő Sarolta
ANO8002 Szakmódszertan II. A kompetencia alapú nyelvtudás mérése és értékelése Szakmodszertan II. A kompetencia alapu nyelvtudas merese es ertekelese 2 Vizsga 1 + 1 6 Dr. Szerencsi Mária Katalin
ANO8003 Szakmódszertan III. Információs technológia a nyelvoktatásban Szakmodszertan III. Informacios technologia a nyelvoktatasban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Tukacs Tamás
ANO8001 Szakmódszertan I. A kommunikatív nyelvoktatás tervezése és szervezés Szakmodszertan I. A kommunikativ nyelvoktatas tervezese es szervezes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Szerencsi Mária Katalin