Főoldal > 2016/2017. tanév > Az osztatlan tanárképzés mintatantervei > fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) - Szakmai zárószigorlat és szakdolgozat

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIO2101 Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. FIO1028 4 Gyakorlati jegy 9
FIO2102 Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. FIO2101 4 Gyakorlati jegy 10
FIO4000 Szakmai zárószigorlat Szakmai zaroszigorlat 0 Szigorlat 8

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) - Szakmai alapozó ismeretek (megjegyzés: a csillaggal jelölt tárgyakból kettőt kell választani, melyekből az egyiket a 4., a másikat az 5. félévben kell felvenni)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIO1002 Matematikai módszerek a fizikában Matematikai modszerek a fizikaban 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Tarján Péter
TO1002 Alkalmazott matematika és módszerei II. Alkalmazott matematika es modszerei II. TO1001 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 2 Dr. Nagy Károly
TO1001 Alkalmazott matematika és módszerei I. Alkalmazott matematika es modszerei I. 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Blahota István
TO1011 Környezettani alapismeretek Kornyezettani alapismeretek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Kiss Ferenc
TO1008 Informatika Informatika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Ionescu Klára
TO1003 Biológia alapismeretek I. * Biologia alapismeretek I. * 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. János István
TO1006 Földtudományi alapismeretek I. * Foldtudomanyi alapismeretek I. * 2 Vizsga 2 + 0 4 Bácskainé dr. Pristyák Erika
TO1009 Kémiai alapismeretek I. * Kemiai alapismeretek I. * 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Simon Csaba

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) - A szakmai törzsanyag ismeretkörei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIO1003 Mechanika Mechanika FIO1004E 4 Vizsga 3 + 0 1 Dr. Beszeda Imre
FIO1004 Mechanika gyakorlat Mechanika gyakorlat 4 Gyakorlati jegy 0 + 4 1 Dr. Beszeda Imre
FIO1005 Fizikai alapmérések Fizikai alapmeresek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Varga Klára
FIO1006 Mechanika labor Mechanika labor FIO1003, FIO1005 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Varga Klára
FIO1007 Termodinamika Termodinamika FIO1003, FIO1008E 3 Vizsga 2 + 0 2 Stonawski Tamás
FIO1008 Termodinamika gyakorlat Termodinamika gyakorlat FIO1003 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Stonawski Tamás
FIO1009 Hőtan labor Hotan labor FIO1005 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Varga Klára
FIO1010 Elektromágnesség Elektromagnesseg FIO1007, FIO1011E 4 Vizsga 3 + 0 3 Dr. Beszeda Imre
FIO1011 Elektromágnesség gyakorlat Elektromagnesseg gyakorlat FIO1007 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 3 Dr. Beszeda Imre
FIO1012 Elektromágnesség labor Elektromagnesseg labor FIO1005 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Varga Klára
FIO1013 Optika Optika FIO1010, FIO1014E 3 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Beszeda Imre
FIO1014 Optika gyakorlat Optika gyakorlat FIO1010 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Varga Klára
FIO1015 Optika labor Optika labor FIO1005 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Varga Klára
FIO1016 Atom- és magfizika Atom- es magfizika FIO1013, FIO1017E 4 Vizsga 3 + 0 5 Dr. Tarján Péter
FIO1017 Atom- és magfizika gyakorlat Atom- es magfizika gyakorlat FIO1013 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Tarján Péter
FIO1018 Atom- és magfizika labor Atom- es magfizika labor fizikatanár képzésen FIO1005 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Varga Klára
FIO1019 Anyagszerkezet Anyagszerkezet FIO1016 3 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Dezső Gergely
FIO1020 Csillagászat Csillagaszat FIO1016 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Tarján Péter
FIO1021 A természettudományos kutatások és a társadalom A termeszettudomanyos kutatasok es a tarsadalom 2 Gyakorlati jegy 1 + 0 6 Stonawski Tamás
FIO1022 Környezetfizika Kornyezetfizika FIO1016 3 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Varga Klára

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) - A fizikatanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIO8001 A fizikatanulás és -tanítás folyamata I. A fizikatanulas es -tanitas folyamata I. FIO1013 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Varga Klára
FIO8002 A kísérletezés, megfigyelés, szemléltetés módszertana A kiserletezes, megfigyeles, szemleltetes modszertana FIO8001 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Beszeda Imre
FIO8003 Gyakorlatok a szaktanári kompetenciák fejlesztéséhez Gyakorlatok a szaktanari kompetenciak fejlesztesehez FIO8001 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Beszeda Imre
FIO8004 Fizikai problémák megoldási módszerei Fizikai problemak megoldasi modszerei FIO1024 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Stonawski Tamás

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) - Az általános iskolai tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIO1023 Modern fizikai alapismeretek I. Modern fizikai alapismeretek I. FIO1019 3 Vizsga 2 + 0 7 Stonawski Tamás
FIO1024 Számítógép használata a fizikában Szamitogep hasznalata a fizikaban FIO1019, TO1008 3 Gyakorlati jegy 2 + 0 7 Dr. Tarján Péter
FIO1025 Mindennapi fizika Mindennapi fizika FIO1019 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 7 Dr. Beszeda Imre
FIO1026 Modern fizikai alapismeretek II. Modern fizikai alapismeretek II. FIO1023 3 Vizsga 2 + 0 8 Stonawski Tamás
FIO1027 Anyagfizika Anyagfizika FIO1023 3 Vizsga 2 + 0 8 Dr. Beszeda Imre
FIO1028 Elemi fizika Elemi fizika FIO1016 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Tarján Péter
FIO1029 Elektronikai alapok Elektronikai alapok FIO1024 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Ferenczi István

fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) - Kredithiány pótlása

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FIO2001 Talaj és légkör fizikája Talaj es legkor fizikaja FIO1016 2 Vizsga 1 + 0 4 Dr. Varga Klára
FIO2002 Épített környezet védelme Epitett kornyezet vedelme 3 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Varga Klára
FIO2003 Energiatermelés, energiagazdálkodás Energiatermeles, energiagazdalkodas FIO1007 3 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Tarján Péter
FIO2004 Nukleáris technológia Nuklearis technologia FIO1016 3 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Tarján Péter