turizmus-vendéglátás (turizmus) - Képzési terület szerinti közös modul (21 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TVF1103 Statisztika alapjai Statisztika alapjai 3 Gyakorlati jegy 0 + 4 1 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
TVF1102 Pénzügyek alapjai Penzugyek alapjai 3 Vizsga 2 + 1 1 Béresné dr. Mártha Bernadett
TVF1106 Közgazdaságtan alapjai Kozgazdasagtan alapjai 2 Vizsga 2 + 0 1 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
TVF1107 Prezentáció és íráskészség fejlesztés Prezentacio es iraskeszseg fejlesztes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Magyar Zoltán
TVF1104 Vállalati gazdaságtan alapjai Vallalati gazdasagtan alapjai 3 Vizsga 2 + 1 1 Dr. Hegedűs László Zsigmond
TVF1305 Menedzsment alapjai Menedzsment alapjai 3 Vizsga 2 + 0 3 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
TVF1308 Számvitel alapjai Szamvitel alapjai 2 Gyakorlati jegy 2 + 2 3 Dr. Kvancz József
TVF1201 Gazdasági jog alapjai Gazdasagi jog alapjai 3 Vizsga 3 + 0 2 Dr. Nagy Andrea

turizmus-vendéglátás (turizmus) - Szakképzési modul (87 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TVF2109 Bevezetés a turizmusba Bevezetes a turizmusba 4 Vizsga 3 + 0 1 Prof. Dr. Hanusz Árpád
TVF2112 Jogi alapismeretek Jogi alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Nagy Andrea
TVF2213 Szállodai ismeretek Szallodai ismeretek 4 Vizsga 2 + 1 2 Prof. Dr. Hanusz Árpád
TVF2110 Magyarország turizmusföldrajza Magyarorszag turizmusfoldrajza 4 Vizsga 2 + 1 1 Prof. Dr. Hanusz Árpád
TVF2317 Rendezvényszervezés Rendezvenyszervezes 3 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Bácskainé dr. Pristyák Erika
TVF2311 Egészség és ökoturizmus Egeszseg es okoturizmus 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Szepesi János
TVF2315 Nemzetközi gazdaságtan Nemzetkozi gazdasagtan 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Filep Gyula
TVF2221 Falusi turizmus Falusi turizmus 3 Vizsga 2 + 0 2 Bácskainé dr. Pristyák Erika
TVF2225 Környezetgazdaságtan Kornyezetgazdasagtan 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Nagy Zsuzsanna
TVF1429 Összefüggő szakmai gyakorlat Osszefuggo szakmai gyakorlat 30 Gyakorlati jegy 0 + 560 4 Nyilas József
TVF2220 Idegenvezetés módszertana Idegenvezetes modszertana 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Komáromi István
TVF2323 Turizmusmarketing Turizmusmarketing 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 3 Dr. Szakál Zoltán Zsolt
TVF2328 Szakdolgozat Szakdolgozat 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Magyar Zoltán
TVF2222 Marketing Marketing 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Magyar Zoltán
TVF2214 Szakmai számítástechnikai programok Szakmai szamitastechnikai programok 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szepesi János
TVF2218 Gasztronómiai alapismeretek Gasztronomiai alapismeretek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Bácskainé dr. Pristyák Erika
TVF2324 Üzleti etika és tárgyalástechnika Uzleti etika es targyalastechnika 3 Vizsga 1 + 1 3 Barabásné dr. Kárpáti Dóra
TVF2327 Szociológia Szociologia 2 Vizsga 2 + 0 3 Tóthné dr. Kerülő Judit
TVF2319 Szabadidős turizmus Szabadidos turizmus 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Sütő László
TVF2226 Művelődéstörténet Muvelodestortenet 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Drabancz Mihály Róbert
TVF2216 Utazásszervezés Utazasszervezes 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 2