Főoldal > 2016/2017. tanév > A felsőoktatási szakképzések mintatantervei > szociális és ifjúsági munka (szociális munka)

szociális és ifjúsági munka (szociális munka) - Képzési terület szerinti közös modul (21 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
SPF1103 Filozófia Filozofia 4 Vizsga 3 + 0 1 Dr. habil. Kiss Lajos András
SPF1101 Társadalomismeret I. Tarsadalomismeret I. 3 Vizsga 3 + 0 1 Bodnárné dr. Kiss Katalin
SPF1102 Jogi alapok Jogi alapok 4 Vizsga 3 + 0 1 Dr. Nagy Andrea
SPF1201 Társadalomismeret II. Tarsadalomismeret II. SPF1101 3 Vizsga 3 + 0 2 Bodnárné dr. Kiss Katalin
SPF1301 Társadalom és művelődéstörténet Tarsadalom es muvelodestortenet 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Riczu Zoltán
SPF1202 Társadalomtudományi kutatások Tarsadalomtudomanyi kutatasok 4 Vizsga 3 + 0 2 Dr. Schmercz István

szociális és ifjúsági munka (szociális munka) - Szakképzési modul (87 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
SPF1203 Társadalom és szociálpolitika Tarsadalom es szocialpolitika 3 Vizsga 3 + 0 2 Dudás Marianna
SPF1105 A szociális gondoskodás története A szocialis gondoskodas tortenete 3 Vizsga 3 + 0 1 Dr. Pornói Imre
SPF1106 Általános- és fejlődéslélektan Altalanos- es fejlodeslelektan 6 Vizsga 3 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
SPF1205 Szociálpszichológia Szocialpszichologia SPF1106 3 Vizsga 2 + 0 2 Vassné dr. Figula Erika
SPF1302 Személyes hatékonyság fejlesztése Szemelyes hatekonysag fejlesztese 3 Minősített aláírás 0 + 1 3 Vassné dr. Figula Erika
SPF1304 Közösségi szociális munka Kozossegi szocialis munka SPF1204 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Torkos Katalin
SPF1306 A tanácsadás kommunikációs alapja A tanacsadas kommunikacios alapja FKF1101 2 Vizsga 2 + 0 3 Dudás Marianna
SPF1308 Nem formális tanulás Nem formalis tanulas SPF1104 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
SPF1310 Segítő kapcsolat Segito kapcsolat 2 Gyakorlati jegy 1 + 0 3 Dr. Margitics Ferenc
SPF1313 Intézetben nevelődő gyermekek pedagógiája Intezetben nevelodo gyermekek pedagogiaja SPF1104 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
SPF1311 Társadalmi és szociális beilleszkedési zavarok Tarsadalmi es szocialis beilleszkedesi zavarok SPF1205 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 3 Dr. Margitics Ferenc
SPF1104 Életkorok pedagógiája Eletkorok pedagogiaja 3 Vizsga 3 + 0 1 Dr. Dráviczki Sándor
SPF1204 A szociális professzió alapjai A szocialis professzio alapjai SPF1101 3 Vizsga 3 + 0 2 Bodnárné dr. Kiss Katalin
SPF1206 EU intézményrendszere és a jólléti ellátások kapcsolata EU intezmenyrendszere es a jolleti ellatasok kapcsolata SPF1105 4 Vizsga 3 + 0 2 Dr. Pornói Imre
SPF1207 Multikulturális nevelés etnikai és vallási dimenziói Multikulturalis neveles etnikai es vallasi dimenzioi 3 Vizsga 3 + 0 2 Bodnárné dr. Kiss Katalin
SPF1208 Ifjúságpolitika és ifjúsági közművelődés Ifjusagpolitika es ifjusagi kozmuvelodes 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
SPF1303 Egyéni esetkezelés elmélete és gyakorlata Egyeni esetkezeles elmelete es gyakorlata SPF1204 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 3 Dr. Torkos Katalin
SPF1305 Szociális hatékonyság csoportban Szocialis hatekonysag csoportban 2 Minősített aláírás 0 + 1 3 Dr. Margitics Ferenc
SPF1307 Közgazdaságtan Kozgazdasagtan FKF1203 3 Vizsga 2 + 0 3 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
SPF1309 Ügyvitel és igazgatási ismeretek az EUban Ugyvitel es igazgatasi ismeretek az EUban FKF1102 3 Vizsga 2 + 0 3 Jakabné dr. Zubály Anna
SPF1312 Szociálterápiás szerepjáték Szocialterapias szerepjatek 2 Minősített aláírás 0 + 1 3 Dr. Pornói Imre
SPF1401 Összefüggő szakmai gyakorlat Osszefuggo szakmai gyakorlat 30 Gyakorlati jegy 0 + 560 4 Dudás Marianna