Főoldal > 2016/2017. tanév > A felsőoktatási szakképzések mintatantervei > programtervező informatikus (fejlesztő)

programtervező informatikus (fejlesztő) - Képzési terület szerinti közös modul (21 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PTF1204 Programozási nyelvek I. Programozasi nyelvek I. 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Bajalinov Erik
PTF1207 Adatszerkezetek és algoritmusok Adatszerkezetek es algoritmusok PTF1201 3 Vizsga 1 + 1 2 Dr. Vályi Sándor
PTF1101 Diszkrét matematika Diszkret matematika 5 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Kurdics János
PTF1202 Számítógép architektúrák Szamitogep architekturak 3 Vizsga 2 + 0 1 Halász Attila Mihály
PTF1205 Programozási nyelvek II. Programozasi nyelvek II. PTF1204 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 2 Dr. Bajalinov Erik

programtervező informatikus (fejlesztő) - Szakképzési modul (87 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PTF2101 Assembly nyelvek Assembly nyelvek 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 1 Dr. Szabó István
PTF1208 Hálózati architektúrák és osztott rendszerek Halozati architekturak es osztott rendszerek PTF1202 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Bajalinov Erik
PTF2105 Internet eszközök és szolgáltatások Internet eszkozok es szolgaltatasok 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 2 Dr. Iszály György Barna
PTF2511 Hálózati operációs rendszerek Halozati operacios rendszerek PTF1206 2 Vizsga 2 + 0 3 Vegera József
PTF2107 Adatbázisrendszerek megvalósítása Adatbazisrendszerek megvalositasa PTF1211 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Nagy Károly
PTF2106 A rendszerfejlesztés technológiája A rendszerfejlesztes technologiaja PTF1213 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Ionescu Klára
PTF2103 Információs rendszerek Informacios rendszerek 4 Gyakorlati jegy 4 + 0 3 Dr. Iszály György Barna
PTF1501 Összefüggő szakmai gyakorlat Osszefuggo szakmai gyakorlat 30 Gyakorlati jegy 0 + 560 4 Dr. Kurdics János
PTF1206 Operációs rendszerek Operacios rendszerek PTF1201 4 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Vályi Sándor
PTF1211 Adatbázisrendszerek Adatbazisrendszerek PTF1201 5 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Fazekas Szilárd Zsolt
PTF2508 Számítógépi grafika Szamitogepi grafika PTF1204 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Blahota István
PTF2515 Informatikai biztonság Informatikai biztonsag PTF1208 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Szabó István
PTF2502 Valós idejű programozás Valos ideju programozas PTF1204 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Vályi Sándor
PTF2503 Információelmélet Informacioelmelet PTF1101 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Falucskai János
PTF2504 Ábrázoló geometria és komputergeometria Abrazolo geometria es komputergeometria PTF1101 4 Vizsga 4 + 0 3 Dr. Kovács Zoltán
PTF1213 Algoritmusok tervezése és elemzése Algoritmusok tervezese es elemzese 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Dömösi Pál Béla
PTF1209 Programozási technológiák Programozasi technologiak PTF1205 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 3 Dr. Dömösi Pál Béla
PTF1201 Informatika és elektronika Informatika es elektronika 4 Vizsga 2 + 2 1 Halász Attila Mihály