Főoldal > 2016/2017. tanév > A felsőoktatási szakképzések mintatantervei > kommunikáció és média (kommunikátor)

kommunikáció és média (kommunikátor) - Képzési terület szerinti közös modul (21 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KMF1106 Társadalmi kommunikáció Tarsadalmi kommunikacio 3 Gyakorlati jegy 1 + 1 1 Dr. Nagy Edit
KMF1104 Társadalomtörténet Tarsadalomtortenet 4 Vizsga 3 + 0 1 Dr. Riczu Zoltán
KMF1103 Szociológia Szociologia 4 Vizsga 3 + 0 1 Tóthné dr. Kerülő Judit
KMF1105 Civilizációismeret Civilizacioismeret 4 Vizsga 3 + 0 1 Dr. Riczu Zoltán
KMF1101 Jogi ismeretek Jogi ismeretek 4 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Nagy Andrea
KMF1102 Demográfia Demografia 2 Vizsga 2 + 0 1 Tóthné dr. Kerülő Judit

kommunikáció és média (kommunikátor) - Szakképzési modul (87 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KMF2210 Médiaetika Mediaetika 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Kukla Krisztián
KMF2214 Tárgyalástechnika Targyalastechnika 4 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Márföldi István
KMF1441 Összefüggő szakmai gyakorlat Osszefuggo szakmai gyakorlat 30 Gyakorlati jegy 0 + 560 4 Dr. Onder Csaba
KMF2208 Kommunikációs készségek fejlesztése Kommunikacios keszsegek fejlesztese 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Nagy Edit
KMF2209 Közéleti kommunikáció Kozeleti kommunikacio 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 2 Dr. Onder Csaba
KMF2212 Médiapolitika Mediapolitika 4 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Rozgonyi Ibolya
KMF2316 Public Relation Public Relation 4 Vizsga 2 + 1 3 Dr. Szakál Zoltán Zsolt
KMF2207 Multimédia Multimedia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Márföldi István
KMF2211 Tömegkommunikáció szociológiája Tomegkommunikacio szociologiaja 2 Vizsga 2 + 0 2 Barabásné dr. Kárpáti Dóra
KMF2215 Közvélemény- és piackutatás Kozvelemeny- es piackutatas 4 Vizsga 2 + 1 2 Dr. Magyar Zoltán
KMF2317 Projektmenedzsment Projektmenedzsment 4 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Becskeházi Attila
KMF2319 A kommunikáció műfajai A kommunikacio mufajai 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 3 Dr. Onder Csaba
KMF2322 Reklámismeret Reklamismeret 4 Vizsga 1 + 2 3 Dr. Magyar Zoltán
KMF2323 Marketingkommunikáció Marketingkommunikacio 3 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Szakál Zoltán Zsolt
KMF2318 Protokoll és etikett Protokoll es etikett 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 3 Barabásné dr. Kárpáti Dóra
KMF2320 Kiadványszerkesztés Kiadvanyszerkesztes 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 3 Dr. Holik Ildikó Katalin
KMF2213 Kommunikációs technológiák története Kommunikacios technologiak tortenete 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Drabancz Mihály Róbert
KMF2321 Sajtónyelv Sajtonyelv 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 3 Dr. Minya Károly