Főoldal > 2016/2017. tanév > A felsőoktatási szakképzések mintatantervei > gazdálkodási és menedzsment (kis- és középvállalkozási)

gazdálkodási és menedzsment (kis- és középvállalkozási) - Képzési terület szerinti közös modul (21 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
GZF1305 Menedzsment alapjai Menedzsment alapjai 3 Vizsga 2 + 0 3 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
GZF1103 Statisztika alapjai Statisztika alapjai 3 Gyakorlati jegy 0 + 4 1 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
GZF1104 Vállalati gazdaságtan alapjai Vallalati gazdasagtan alapjai 3 Vizsga 2 + 1 1 Dr. Hegedűs László Zsigmond
GZF1102 Pénzügyek alapjai Penzugyek alapjai 3 Vizsga 2 + 1 1 Béresné dr. Mártha Bernadett
GZF1107 Prezentációs és íráskészség fejlesztés Prezentacios es iraskeszseg fejlesztes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Magyar Zoltán
GZF1308 Számvitel alapjai Szamvitel alapjai 2 Gyakorlati jegy 2 + 2 3 Dr. Kvancz József
GZF1106 Közgazdaságtan alapjai Kozgazdasagtan alapjai 2 Vizsga 2 + 0 1 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
GZF1201 Gazdasági jog alapjai Gazdasagi jog alapjai 3 Vizsga 3 + 0 2 Dr. Nagy Andrea

gazdálkodási és menedzsment (kis- és középvállalkozási) - Szakképzési modul (87 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
GZF2217 Emberi erőforrás menedzsment Emberi eroforras menedzsment 3 Vizsga 2 + 0 2 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
GZF2323 Minőségmenedzsment Minosegmenedzsment 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Filep Gyula
GZF2329 Társaság- és cégjog Tarsasag- es cegjog 3 Vizsga 0 + 2 3 Dr. Berényi László
GZF2331 Kis- és középvállalkozások erőforrásgazdálkodása Kis- es kozepvallalkozasok eroforrasgazdalkodasa 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Hegedűs László Zsigmond
GZF1433 Összefüggő szakmai gyakorlat Osszefuggo szakmai gyakorlat 30 Gyakorlati jegy 0 + 30 4 Nyilas József
GZF2215 Államháztartás és adózás Allamhaztartas es adozas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Béresné dr. Mártha Bernadett
GZF2320 Vállalati pénzügyek Vallalati penzugyek 4 Vizsga 2 + 1 3 Béresné dr. Mártha Bernadett
GZF2322 Stratégiai menedzsment Strategiai menedzsment 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Egri Imre
GZF2109 EU intézményrendszere EU intezmenyrendszere 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Rozgonyi Ibolya
GZF2111 Szociológia Szociologia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Tóthné dr. Kerülő Judit
GZF2212 Nemzetközi gazdaságtan Nemzetkozi gazdasagtan 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Filep Gyula
GZF2214 Etika (üzleti) Etika (uzleti) 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. habil. Kiss Lajos András
GZF2110 Jogi alapismeretek Jogi alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Nagy Andrea
GZF2218 Informatika és ügyvitelszervezés Informatika es ugyvitelszervezes 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Nyilas József
GZF2213 Marketing Marketing 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Magyar Zoltán
GZF2216 Értékteremtő folyamatok menedzsmentje Ertekteremto folyamatok menedzsmentje 4 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Egri Imre
GZF2219 Környezetgazdaságtan Kornyezetgazdasagtan 3 Gyakorlati jegy 2 + 0 2 Dr. Nagy Zsuzsanna
GZF2321 Pénz- és tőkepiac Penz- es tokepiac 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Béresné dr. Mártha Bernadett
GZF2330 Kis- és középvállalkozások alapítása és működése Kis- es kozepvallalkozasok alapitasa es mukodese 4 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Hegedűs László Zsigmond
GZF2332 Üzleti tervezés Uzleti tervezes 4 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Hegedűs László Zsigmond