csecsemő- és kisgyermeknevelő - Képzési terület szerinti közös modul (21 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
CGF1103 Bevezetés a pszichológiába Bevezetes a pszichologiaba 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
CGF1106 Egészségtan Egeszsegtan 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Csürke Ildikó
CGF1108 Filozófia Filozofia 2 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Csobó Péter György
CGF1102 A neveléstudomány értelmezései A nevelestudomany ertelmezesei 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Márton Sára Katalin
CGF1104 Az emberi fejlődés Az emberi fejlodes CGF1103 2 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
CGF1107 Beszédművelés Beszedmuveles 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Imre Rubenné dr.
CGF1109 Etika Etika 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Csobó Péter György
CGF1101 A nevelés történeti alapjai A neveles torteneti alapjai 2 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Pornói Imre
CGF1105 Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Szemelyisegfejlodes es viselkedesi zavarok 3 Vizsga 2 + 0 2 Vassné dr. Figula Erika

csecsemő- és kisgyermeknevelő - Szakképzési modul (87 kredit)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
CGF1301 A csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája A csecsemo- es kisgyermekkor pszichologiaja 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Margitics Ferenc
CGF1504 Elsősegélynyújtás gyakorlata Elsosegelynyujtas gyakorlata 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Nagyné Bártfai Brigitta
CGF1303 A család rendszerszemlélete A csalad rendszerszemlelete 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Margitics Ferenc
CGF1503 Gondozástan Gondozastan CGF1502 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Nagyné Bártfai Brigitta
CGF1505 Gyermekgyógyászat Gyermekgyogyaszat 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Csürke Ildikó
CGF1404 A környezet- és tárgykultúra helye a vizuális nevelésben A kornyezet- es targykultura helye a vizualis nevelesben 2 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Nagy Lajos Imre DLA
CGF1501 Táplálkozástan Taplalkozastan 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Csürke Ildikó
CGF1002 Csoportos gyakorlat II. Csoportos gyakorlat II. CGF1001 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 2 Dr. Jenei Terézia
CGF1004 Egyéni gyakorlat II. Egyeni gyakorlat II. CGF1003 4 Gyakorlati jegy 0 + 4 3 Dr. Jenei Terézia
CGF1201 Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Csalad- es nevelesszociologiai alapismeretek 3 Vizsga 2 + 0 3 Bodnárné dr. Kiss Katalin
CGF1306 Szülőkonzultáció és tanácsadás Szulokonzultacio es tanacsadas 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Vassné dr. Figula Erika
CGF1401 Anyanyelvi nevelés módszertana Anyanyelvi neveles modszertana 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 Imre Rubenné dr.
CGF1402 Gyermekirodalom Gyermekirodalom 2 Vizsga 2 + 0 3 Kissné dr. Rusvai Julianna
CGF1005 Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Osszefuggo komplex szakmai gyakorlat CGF1004 30 Gyakorlati jegy 0 + 560 4 Dr. Koi Balázs
CGF1202 Gyermekvédelmi ismeretek Gyermekvedelmi ismeretek 2 Vizsga 1 + 0 3 Dr. Pornói Imre
CGF1302 A játék pszichológiai alapjai A jatek pszichologiai alapjai 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
CGF1304 Segítő kapcsolat Segito kapcsolat 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Margitics Ferenc
CGF1305 Szakmai önismeret és kompetencia fejlesztés Szakmai onismeret es kompetencia fejlesztes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika
CGF1403 Ének (szolfézs) Enek (szolfezs) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Deákné dr. Kecskés Mónika
CGF1502 Ápolástan Apolastan 3 Vizsga 2 + 0 1 Nagyné Bártfai Brigitta
CGF1506 Dokumentálás, iratkezelés Dokumentalas, iratkezeles 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Koszta Györgyné
CGF1001 Csoportos gyakorlat I. Csoportos gyakorlat I. 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 Dr. Jenei Terézia
CGF1003 Egyéni gyakorlat I. Egyeni gyakorlat I. 4 Gyakorlati jegy 0 + 4 2 Dr. Jenei Terézia