közlekedésmérnöki - "A" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
AIB1001 Informatika Informatika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Ionescu Klára
AMB1101 Matematika I. Matematika I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Blahota István
AMB1302 Mechanika III. Mechanika III. AMB1202 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Dezső Gergely
RMB1111 Közlekedéstan és közlekedéstechnológia Kozlekedestan es kozlekedestechnologia 3 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Sikolya László
AMB1205 Hő- és áramlástan I. Ho- es aramlastan I. AMB1107 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. Páy Gábor László
AMB1103 Műszaki ábrázolás I. Muszaki abrazolas I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Páy Gábor László
AMB1105 Műszaki kémia Muszaki kemia 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 1 Dr. Vincze György
AMB1201 Matematika II. Matematika II. AMB1101 4 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Nagy Károly
AMB1104 Anyagismeret és gyártástechnológia I. Anyagismeret es gyartastechnologia I. 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Szigeti Ferenc János
RMB1210 Közlekedési rendszerek Kozlekedesi rendszerek 2 Gyakorlati jegy 2 + 1 2 Dr. Sikolya László
AMB1109 Kommunikáció Kommunikacio 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Nagy Edit
GMB1212 CAD alapjai CAD alapjai AIB1001 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 2 Dr. Dezső Gergely
AMB1102 Mechanika I. Mechanika I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Dezső Gergely
AMB1108 Munkavédelem Munkavedelem 2 Vizsga 2 + 0 1 Ferenczi István
AMB1204 Anyagismeret és gyártástechnológia II. Anyagismeret es gyartastechnologia II. AMB1104 4 Vizsga 3 + 2 2 Dr. Szigeti Ferenc János
AMB1206 Géptan Geptan AMB1101, AMB1107 3 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Sikolya László
AMB1209 Minőségbiztosítás alapjai Minosegbiztositas alapjai 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szigeti Ferenc János
AMB1107 Fizika Fizika 3 Vizsga 1 + 2 1 Dr. Beszeda Imre
AMB1202 Mechanika II. Mechanika II. AMB1102 4 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Dezső Gergely
AMB1203 Műszaki ábrázolás II. Muszaki abrazolas II. AMB1103 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 2 Dr. Páy Gábor László
AMB1207 Közgazdaságtan I. Kozgazdasagtan I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. Filep Gyula
AMB1301 Matematika III. Matematika III. AMB1201 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Szolnoki Attila János
AMB1303 Hő- és áramlástan II. Ho- es aramlastan II. AMB1205 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Páy Gábor László
AMB1305 Gépelemek I. Gepelemek I. AMB1201, AMB1202, AMB1203 4 Gyakorlati jegy 3 + 2 3 Dr. Páy Gábor László
AMB1403 Gazdaságtan Gazdasagtan AMB1304 3 Vizsga 2 + 1 4 Kozmáné Petrilla Gréta
RMB1507 Közlekedési statisztika Kozlekedesi statisztika AMB1301 2 Gyakorlati jegy 2 + 1 5 Dr. Nagy Zsuzsanna
AMB1307 EU ismeretek EU ismeretek 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Rozgonyi Ibolya
AMB1504 Automatizálás I. Automatizalas I. AMB1402 2 Vizsga 1 + 1 5 Ferenczi István
AMB1404 Mérnöki etika Mernoki etika 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Trembeczki István
AMB1306 Elektrotechnika és irányítástechnika I. Elektrotechnika es iranyitastechnika I. AMB1107 3 Vizsga 2 + 2 3 Ferenczi István
AMB1701 Menedzsment Menedzsment 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 7 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
RMB1506 Járműfenntartás Jarmufenntartas AMB1204, AMB1206, AMB1401 3 Vizsga 2 + 1 5 Dr. Kalmár Imre
RMB1603 Közlekedésautomatika Kozlekedesautomatika AMB1504 3 Vizsga 2 + 1 6 Dr. Sághi Balázs
AMB1401 Gépelemek II. Gepelemek II. AMB1302, AMB1305 3 Vizsga 2 + 2 4 Dr. Páy Gábor László
GMB1411 VEM alapjai VEM alapjai AMB1302, GMB1212 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 4 Dr. Dezső Gergely
RMB1308 Üzemi szállítási rendszerek Uzemi szallitasi rendszerek 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 3 Dr. Antal Tamás
RMB1501 Üzemszervezés Uzemszervezes AMB1403 4 Vizsga 2 + 1 5 Dr. Nagy Zsuzsanna
RMB1503 Hajtástechnika Hajtastechnika AMB1206, AMB1401 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 5 Szilágyi Attila
RMB1309 Logisztikai rendszerek Logisztikai rendszerek 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 3 Dr. Antal Tamás
RMB1406 Közlekedéstervezés Kozlekedestervezes RMB1210 3 Vizsga 2 + 1 4 Dr. Sikolya László
RMB1407 Szállítástechnika Szallitastechnika RMB1308 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 4 Dr. Antal Tamás
RMB1502 Közlekedési informatika Kozlekedesi informatika AIB1001 3 Vizsga 1 + 2 5 Dr. Kiss Zsolt Péter
AMB1304 Közgazdaságtan II. Kozgazdasagtan II. AMB1207 2 Vizsga 1 + 1 3 Dr. Filep Gyula
AMB1601 Gazdasági jog Gazdasagi jog 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Nagy Andrea
AMB1602 Automatizálás II. Automatizalas II. AMB1504 3 Vizsga 1 + 2 6 Ferenczi István
RMB1405 Járműrendszerek Jarmurendszerek AMB1305 vagy RMB1305 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 4 Szegedi Attila
AMB1402 Elektrotechnika és irányítástechnika II. Elektrotechnika es iranyitastechnika II. AMB1306 4 Vizsga 2 + 2 4 Ferenczi István
RMB1505 Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. 1 Gyakorlati jegy 5 Dr. Sikolya László
RMB1604 Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. RMB1505 2 Gyakorlati jegy 6 Dr. Sikolya László
RMB1702 Szakdolgozat III. Szakdolgozat III. RMB1604 12 Gyakorlati jegy 7 Dr. Sikolya László

közlekedésmérnöki - Műszaki logisztika specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
RMB2401 Logisztika gépei és eszközei I. Logisztika gepei es eszkozei I. AMB1305, RMB1308 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 4 Dr. Kalmár Imre
RMB2701 Üzemi gyakorlat Uzemi gyakorlat 8 Gyakorlati jegy 0 + 12 7 Dr. Szőllősi István Endre
RMB2402 Szállítmányozás I. Szallitmanyozas I. RMB1308 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 4 Dr. Kovács Zoltán
RMB2501 Logisztika gépei és eszközei II. Logisztika gepei es eszkozei II. RMB2401 4 Vizsga 2 + 2 5 Dr. Kalmár Imre
RMB2502 Szállítmányozás II. Szallitmanyozas II. RMB2402 4 Vizsga 2 + 2 5 Dr. Kovács Zoltán
RMB2503 Logisztikai tervezés I. Logisztikai tervezes I. RMB2401 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 5 Dr. Kalmár Imre
RMB2601 Logisztikai menedzsment Logisztikai menedzsment RMB1309 4 Vizsga 2 + 2 6 Dr. Kalmár Imre
RMB2602 Logisztikai tervezés II. Logisztikai tervezes II. RMB2503 4 Vizsga 2 + 2 6 Dr. Kalmár Imre
RMB2603 Csomagolástechnika Csomagolastechnika RMB1308 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 6 Dr. Szőllősi István Endre
RMB2604 Raktározástechnika Raktarozastechnika RMB2502 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 6 Dr. Szőllősi István Endre
RMB2605 Logisztikai informatika Logisztikai informatika AIB1001 4 Vizsga 2 + 2 6 Dr. Kiss Zsolt Péter

közlekedésmérnöki - Légiközlekedési műszaki specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
RMB2611 Rg. sárkányszerkezetek és rendszerek Rg. sarkanyszerkezetek es rendszerek AMB1401, RMB2302 2 Gyakorlati jegy 3 + 1 6 Dr. Szilágyi Dénes
RMB2612 Repülőgép hajtóművek Repulogep hajtomuvek AMB1401, AMB1303 2 Gyakorlati jegy 3 + 1 6 Dr. Sikolya László
RMB2302 Repüléselmélet Repuleselmelet 3 Vizsga 4 + 2 3 Dr. Szilágyi Dénes
RMB2514 Emberi teljesítőképesség és korlátai Emberi teljesitokepesseg es korlatai 2 Vizsga 3 + 1 5 Dr. Hardicsay Gábor
RMB2507 Légijog Legijog 2 Vizsga 3 + 1 5 Dr. Moys Péter
RMB2411 Repülési ismeretek Repulesi ismeretek RMB2302 2 Gyakorlati jegy 2 + 1 4 Baku László
RMB2301 Szakmai angol I. Szakmai angol I. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Takács Gábor
RMB2403 Szakmai angol II. Szakmai angol II. RMB2301 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Takács Gábor
RMB2410 Szakmai gyakorlat I. Szakmai gyakorlat I. AMB1303 3 Gyakorlati jegy 0 + 100 4 Baku László
RMB2504 Szakmai angol III. Szakmai angol III. RMB2403 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Takács Gábor
RMB2510 Rg. műszerek és elektromos berend. I. Rg. muszerek es elektromos berend. I. AMB1402 1 Gyakorlati jegy 2 + 1 5 Dr. Szilágyi Dénes
RMB2511 Repülőgépek fedélzeti rendszerei Repulogepek fedelzeti rendszerei RMB2302 2 Gyakorlati jegy 2 + 1 5 Baku László
RMB2512 Repülőgépek karbantartása és jav. I. Repulogepek karbantartasa es jav. I. AMB1204, AMB1401 3 Vizsga 2 + 1 5 Dr. Szilágyi Dénes
RMB2606 Szakmai angol IV. Szakmai angol IV. RMB2504 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Takács Gábor
RMB2610 Rg. műszerek és elektromos berendezések II. Rg. muszerek es elektromos berendezesek II. RMB2510 2 Vizsga 2 + 2 6 Dr. Szilágyi Dénes
RMB2614 Szakmai gyakorlat II. Szakmai gyakorlat II. RMB2410 3 Gyakorlati jegy 0 + 100 6 Baku László
RMB2615 Repülőgépek karbantartása és jav. II. Repulogepek karbantartasa es jav. II. RMB2512 4 Gyakorlati jegy 3 + 1 6 Dr. Szilágyi Dénes
RMB2616 Repülőgépek üzemfenntartása Repulogepek uzemfenntartasa RMB2512 4 Vizsga 3 + 1 6 Dr. Szilágyi Dénes
RMB2703 Szakmai gyakorlat III. Szakmai gyakorlat III. RMB2614 5 Gyakorlati jegy 0 + 200 7 Baku László
RMB2704 Repülőgépek karbantartása és jav. III. Repulogepek karbantartasa es jav. III. RMB2615 4 Vizsga 3 + 1 7 Dr. Szilágyi Dénes

közlekedésmérnöki - Járműgépész specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
GMB2506 Járműszerkezettan I. Jarmuszerkezettan I. AMB1401, GMB2401 vagy RMB1405 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 5 Dr. Kovács Zoltán
GMB2508 Járművillamosságtan Jarmuvillamossagtan AMB1402, GMB2401 vagy RMB1405 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 5 Ferenczi István
GMB2616 Gépjárművizsgálatok Gepjarmuvizsgalatok GMB2506, GMB2508 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 6 Dr. Kovács Zoltán
GMB2711 B szakirányú gyakorlat III. B szakiranyu gyakorlat III. GMB2618, GMB1503 vagy RMB1503 3 Gyakorlati jegy 0 + 5 7 Százvai Attila Zsolt
GMB2613 Járműdinamika Jarmudinamika GMB2506, GMB2507 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 6 Dr. Kovács Zoltán
GMB2402 Hőtechnikai berendezések Hotechnikai berendezesek AMB1303 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 4 Dr. Páy Gábor László
GMB2614 Hidraulikus hajtások Hidraulikus hajtasok GMB1506 vagy RMB1503 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 6 Szegedi Attila
GMB2615 Emelő és rakodógépek Emelo es rakodogepek GMB1506 vagy RMB1503 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 6 Dr. Kerekes Benedek
GMB2708 Építőipari gépek Epitoipari gepek GMB2612, GMB2615, GMB2616 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 7 Szegedi Attila
GMB2507 Közlekedési rendszertan Kozlekedesi rendszertan GMB2401 vagy RMB1405 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 5 Dr. Sikolya László
GMB2710 Járműszerkezettan III. Jarmuszerkezettan III. GMB2612 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 7 Dr. Kovács Zoltán
GMB2401 Belsőégésű motorok Belsoegesu motorok AMB1206, AMB1303 3 Vizsga 2 + 2 4 Szegedi Attila
GMB2612 Járműszerkezettan II. Jarmuszerkezettan II. GMB2506 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 6 Dr. Kovács Zoltán
GMB2617 Szerviztechnológia Szerviztechnologia GMB2506, GMB2508 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 6 Dr. Kovács Zoltán
GMB2707 Járműjavítás Jarmujavitas GMB2617 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 7 Dr. Kovács Zoltán
GMB2509 B szakirányú gyakorlat I. B szakiranyu gyakorlat I. GMB1309, GMB1308 vagy RMB1406 vagy AMB1204 2 Gyakorlati jegy 0 + 4 5 Százvai Attila Zsolt
GMB2618 B szakirányú gyakorlat II. B szakiranyu gyakorlat II. GMB2509, GMB1405 vagy RMB1405 2 Gyakorlati jegy 0 + 4 6 Százvai Attila Zsolt