kommunikáció és médiatudomány - "A" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KMB1101 Szociológia Szociologia 4 Vizsga 3 + 0 1 Tóthné dr. Kerülő Judit
KMB1102 Bevezetés a pszichológiába Bevezetes a pszichologiaba 4 Gyakorlati jegy 2 + 1 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
KMB1103 Közgazdaságtan Kozgazdasagtan 4 Vizsga 3 + 0 1 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
KMB1104 Civilizációismeret Civilizacioismeret 4 Vizsga 3 + 0 1 Dr. Riczu Zoltán
KMB1105 Jogi alapok Jogi alapok 4 Vizsga 3 + 0 1 Dr. Nagy Andrea
KMB1106 Etika Etika 4 Gyakorlati jegy 2 + 1 1 Dr. habil. Kiss Lajos András
KMB1107 Kommunikáció elmélete és gyakorlata Kommunikacio elmelete es gyakorlata 4 Gyakorlati jegy 2 + 1 1 Dr. Nagy Edit
KMB1209 Társadalomtörténet Tarsadalomtortenet 4 Vizsga 2 + 1 2 Dr. Riczu Zoltán
KMB1211 Társadalomtudományi kutatások módszertana Tarsadalomtudomanyi kutatasok modszertana 4 Gyakorlati jegy 2 + 1 2 Dr. Torkos Katalin
KMB1410 Személyes hatékonyság fejlesztése Szemelyes hatekonysag fejlesztese 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 4 Vassné dr. Figula Erika

kommunikáció és médiatudomány - "B" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KMB2108 Kommunikációs technológiák története I. Kommunikacios technologiak tortenete I. 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Drabancz Mihály Róbert
KMB2212 Kommunikációs technológiák története II. Kommunikacios technologiak tortenete II. KMB2108 2 Vizsga 1 + 1 2 Dr. Drabancz Mihály Róbert
KMB2213 Művelődéstörténet Muvelodestortenet 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Drabancz Mihály Róbert
KMB2214 Szociálpszichológia Szocialpszichologia KMB1102 2 Vizsga 1 + 1 2 Vassné dr. Figula Erika
KMB2215 Első szakmai gyakorlat Elso szakmai gyakorlat 4 Gyakorlati jegy 0 + 2 2
KMB2229 Politikatudomány Politikatudomany 4 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Rozgonyi Ibolya
KMB2316 Demográfia Demografia KMB1101 2 Vizsga 2 + 0 3 Tóthné dr. Kerülő Judit
KMB2317 Kommunikáció műfajai Kommunikacio mufajai 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 3 Dr. Onder Csaba
KMB2345 Társadalmi kommunikáció Tarsadalmi kommunikacio KMB1107 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Nagy Edit
KMB2431 Kommunikációs készségek fejlesztése Kommunikacios keszsegek fejlesztese 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Nagy Edit
KMB2433 Médiaetika Mediaetika KMB1106 3 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Kukla Krisztián
KMB2530 Családi kommunikáció Csaladi kommunikacio KMB1107 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 5 Dr. Nagy Edit
KMB2543 Szervezeti magatartás Szervezeti magatartas 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 5 Barabásné dr. Kárpáti Dóra
KMB2544 Szemiotika Szemiotika KMB1107 2 Vizsga 2 + 0 5 Csekéné dr. Jónás Erzsébet
KMB2674 Tömegkommunikáció szociológiája Tomegkommunikacio szociologiaja 2 Vizsga 1 + 1 6 Barabásné dr. Kárpáti Dóra

kommunikáció és médiatudomány - "B" típusú kötelezően választható szakmai ismeretek (a hallgatóknak 1-1 tantárgyat kell választaniuk a 2., 3., 4., 5., 6. félévben)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KMB2001 Esztétika Esztetika 4 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Kukla Krisztián
KMB2002 Információforrások az EU-ban Informacioforrasok az EU-ban 4 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes
KMB2003 Íráskészség-fejlesztés Iraskeszseg-fejlesztes 4 Vizsga 1 + 1 1 Dr. Onder Csaba
KMB2004 Kommunikáció és fordításelméletek Kommunikacio es forditaselmeletek 4 Vizsga 2 + 0 1 Csekéné dr. Jónás Erzsébet
KMB2005 Médiapolitika Mediapolitika 4 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Rozgonyi Ibolya
KMB2006 Művészettörténet Muveszettortenet 4 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Drabancz Mihály Róbert
KMB2007 Rádiós újságírás Radios ujsagiras 4 Vizsga 1 + 1 1
KMB2008 Statisztika Statisztika 4 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Duleba Szabolcs
KMB2009 Televíziós újságírás Televizios ujsagiras 4 Vizsga 2 + 0 1 Márföldi István
KMB2010 Romák megjelenése a médiában Romak megjelenese a mediaban 4 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Rozgonyi Ibolya
KMB2011 A kommunikáció szociológiája A kommunikacio szociologiaja 4 Vizsga 2 + 0 1 Barabásné dr. Kárpáti Dóra
KMB2012 Üzleti kommunikáció és titkársági ismeretek Uzleti kommunikacio es titkarsagi ismeretek 4 Vizsga 1 + 1 1 Dr. Magyar Zoltán

kommunikáció és médiatudomány - Humán kommunikációs ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KMB2318 Kulturális antropológia (HO) Kulturalis antropologia (HO) 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Kukla Krisztián
KMB2458 Nyelvtudományi speciális kollégiumok (HO) Nyelvtudomanyi specialis kollegiumok (HO) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Onder Csaba
KMB2546 Konfliktuskezelés (HO) Konfliktuskezeles (HO) 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Nagy Edit

kommunikáció és médiatudomány - Médiakommunikációs ismeretek

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KMB2347 Marketingkommunikáció (MO) Marketingkommunikacio (MO) KMB1107 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Szakál Zoltán Zsolt
KMB2448 Multimedia (MO) Multimedia (MO) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Blahota István
KMB2519 Politikai kommunikáció (MO) Politikai kommunikacio (MO) KMB2229 3 Gyakorlati jegy 1 + 1 5 Dr. Rozgonyi Ibolya

kommunikáció és médiatudomány - On-line kommunikáció specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató

kommunikáció és médiatudomány - Televíziós műsorkészítő specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató

kommunikáció és médiatudomány - Újságírás specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KMB2323 Sajtóműfajelmélet (NYÚ) Sajtomufajelmelet (NYU) 4 Gyakorlati jegy 2 + 1 3 Dr. Onder Csaba
KMB2324 Lapszerkesztés, tipográfia (NYÚ) Lapszerkesztes, tipografia (NYU) 4 Gyakorlati jegy 2 + 1 3 Dr. Holik Ildikó Katalin
KMB2325 Második szakmai gyakorlat 1 (NYÚ) Masodik szakmai gyakorlat 1 (NYU) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 3
KMB2437 Internet eszközök és szolgáltatások (NYÚ) Internet eszkozok es szolgaltatasok (NYU) 4 Vizsga 2 + 0 4
KMB2438 Kiadványszerkesztés (NYÚ) Kiadvanyszerkesztes (NYU) KMB2324 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 4 Dr. Holik Ildikó Katalin
KMB2439 Második szakmai gyakorlat 2 (NYÚ) Masodik szakmai gyakorlat 2 (NYU) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 4
KMB2553 Gyakorlati újságírás 1 (NYÚ) Gyakorlati ujsagiras 1 (NYU) KMB2323 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 5 Dr. Onder Csaba
KMB2554 Második szakmai gyakorlat 3 (NYÚ) Masodik szakmai gyakorlat 3 (NYU) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 5
KMB2576 Médiagazdaságtan (NYÚ) Mediagazdasagtan (NYU) 4 Vizsga 3 + 0 5 Dr. Magyar Zoltán
KMB2652 Sajtónyelv (NYÚ) Sajtonyelv (NYU) 4 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Onder Csaba
KMB2663 Gyakorlati újságírás 2 (NYÚ) Gyakorlati ujsagiras 2 (NYU) KMB2553 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 6 Dr. Onder Csaba
KMB2666 Retorika, beszédtechnikák (NYÚ) Retorika, beszedtechnikak (NYU) 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 6 Dr. Onder Csaba
KMB2667 Menedzsment (NYÚ) Menedzsment (NYU) 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 6 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
KMB2668 Második szakmai gyakorlat 4 (NYÚ) Masodik szakmai gyakorlat 4 (NYU) 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 6

kommunikáció és médiatudomány - Üzleti kommunikáció specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató