képi ábrázolás - "A" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
AIB1001 Informatika Informatika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Ionescu Klára
AIB1010 Társadalmi ismeretek Tarsadalmi ismeretek 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szoboszlay György Csaba
AIB1002 Filozófiatörténet Filozofiatortenet 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. habil. Kiss Lajos András
AIB1011 Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Altalanos gazdasagi es menedzsment ismeretek 1 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Egri Imre
AIB1004 Környezettani alapismeretek Kornyezettani alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Kiss Ferenc
AIB1005 EU alapismeretek EU alapismeretek 1 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Rozgonyi Ibolya
KAB1002 Népművészet Nepmuveszet 2 Vizsga 2 + 0 2 Lukács Gábor
KAB1003 Művészettörténet Muveszettortenet 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett
KAB1001 Művészeti anatómia Muveszeti anatomia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Tarnóczi József
KAB1004 Művészettörténet Muveszettortenet 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett
KAB1005 Művészettörténet Muveszettortenet 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett
KAB1000 Tér- és tárgyábrázolás Ter- es targyabrazolas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Lukács Gábor
KAB1009 Ábrázoló geometria és komputer geometria Abrazolo geometria es komputer geometria 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 1 Dr. Kovács Zoltán
KAB1012 Kreatív vizuális gyakorlatok Kreativ vizualis gyakorlatok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Orosz Csaba
KAB1014 Festészeti alapozó gyakorlatok Festeszeti alapozo gyakorlatok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Tarnóczi József
KAB1017 Design-tervezési alapok Design-tervezesi alapok KAB1000 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Aranyosi Zsuzsanna Éva
KAB1023 Színes képalakítás I. (anyag és eszközismeret) Szines kepalakitas I. (anyag es eszkozismeret) 12 Gyakorlati jegy 0 + 8 3 Lukács Gábor
KAB1025 Színes képalakítás III. (műelemzés) Szines kepalakitas III. (muelemzes) 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Ferenczy Zsolt DLA
KAB1008 Művészettörténet Muveszettortenet 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett
KAB1018 Design-tervezési gyakorlat Design-tervezesi gyakorlat KAB1017E 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Aranyosi Zsuzsanna Éva
KAB1015 Alakrajz I. Alakrajz I. 6 Gyakorlati jegy 0 + 4 3 Dr. Ferenczy Zsolt DLA
KAB1020 Képalkotás I. Kepalkotas I. 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Szabó Attila Sándor DLA
KAB1011 Formatan Formatan 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Aranyosi Zsuzsanna Éva
KAB1013 Vizuális médiumok alapismeretei (prezentációs gyakorlatok) Vizualis mediumok alapismeretei (prezentacios gyakorlatok) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Havasi Tamás
KAB1016 Alakrajz II. Alakrajz II. KAB1015 6 Gyakorlati jegy 0 + 4 4 Dr. Ferenczy Zsolt DLA
KAB1019 Designtörténet Designtortenet 2 Vizsga 2 + 0 4 Aranyosi Zsuzsanna Éva
KAB1007 Művészettörténet Muveszettortenet 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett
KAB1024 Színes képalakítás II.,(képzőművészeti technikák) Szines kepalakitas II.,(kepzomuveszeti technikak) KAB1023 12 Gyakorlati jegy 0 + 8 4 Dr. Ferenczy Zsolt DLA
KAB1027 Interdiszciplináris művészet Interdiszciplinaris muveszet 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Szabó Attila Sándor DLA
KAB1022 Képalkotás III. (műelemzés) Kepalkotas III. (muelemzes) 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Szabó Attila Sándor DLA
KAB1010 Színtan Szintan 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Ferenczy Zsolt DLA
KAB1021 Képalkotás II. Kepalkotas II. KAB1020 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Szabó Attila Sándor DLA
KAB1026 XX.-XXI. századi festészet XX.-XXI. szazadi festeszet 2 Vizsga 2 + 0 1 Lukács Gábor
KAB1028 Kortárs magyar festészet Kortars magyar festeszet 3 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett
KAB1006 Művészettörténet Muveszettortenet 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett
KAB1306 Szakdolgozat Szakdolgozat 3 Gyakorlati jegy 4
KAB1307 Szakdolgozat Szakdolgozat KAB1306 3 Gyakorlati jegy 5
KAB1308 Szakdolgozat Szakdolgozat KAB1307 4 Gyakorlati jegy 6
KAB1400 Művésztelepi gyakorlat Muvesztelepi gyakorlat 0 Aláírás megszerzése 0 + 80 5 Dr. Szepessy Béla István
KAB1401 Szakmai (művészettörténeti) tanulmányút Szakmai (muveszettorteneti) tanulmanyut 0 Aláírás megszerzése 0 + 40 3 Dr. Szepessy Béla István

képi ábrázolás - "B" típusú tantárgyak - alapozó ismeretek (5 kredit teljesítendő)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KAB2000 Művelődéstörténet Muvelodestortenet 2 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Karádi Zsolt Béla
KAB2001 Művészetszociológia Muveszetszociologia 1 Vizsga 1 + 0 2 Dr. habil. Kiss Lajos András
KAB2004 Bevezetés az esztétikába Bevezetes az esztetikaba 2 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Kukla Krisztián
KAB2002 Művészetpszichológia Muveszetpszichologia 1 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
KAB2003 Kommunikációs és vizuális kommunikációs alapismeretek Kommunikacios es vizualis kommunikacios alapismeretek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Aranyosi Zsuzsanna Éva

képi ábrázolás - "B" típusú tantárgyak - szakterületi alapozó ismeretek (4 kredit teljesítendő)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KAB2005 Plasztikai alapozó gyakorlatok Plasztikai alapozo gyakorlatok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Zielinski Tibor
KAB2007 Fotó Foto 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Orosz Csaba
KAB2006 Grafikai alapozó gyakorlatok Grafikai alapozo gyakorlatok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szepessy Béla István

képi ábrázolás - Festészet specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KAB2101 Festőmesterség I. Festomesterseg I. 18 Gyakorlati jegy 0 + 12 5 Dr. Ferenczy Zsolt DLA
KAB2102 Festőmesterség II. Festomesterseg II. KAB2101 18 Gyakorlati jegy 0 + 12 6 Dr. Szepessy Béla István
KAB2103 Képalkotás IV. Kepalkotas IV. 6 Gyakorlati jegy 0 + 4 5 Dr. Szabó Attila Sándor DLA
KAB2104 Képalkotás V. Kepalkotas V. KAB2103 6 Gyakorlati jegy 0 + 4 6 Dr. Szabó Attila Sándor DLA
KAB2105 Színes képalakítás IV. Szines kepalakitas IV. 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Ferenczy Zsolt DLA